Kira Sözleşmesi Sözlü Olabilir mi?

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
01.04.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Kira sözleşmelerinin yazılı yapılması mecburi midir? Sözlü kira sözleşmesi olamaz mı?
Borçlar Kanunu'nun 248. maddesinde yer alan tanımlamadan anlaşılacağı üzere kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyi kullanılmasını veya bu kullanma ile kiralanan şeyden yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracı da buna karşılık sözleşme gereği kararlaştırılan belli bir bedeli belli tarihler içerisinde ödemeyi kabul eder.
Yasal düzenlemeye göre kira sözleşmesinin yazılı olması zorunluluğu bulunmamasına karşın, gerek kiracının ve gerekse kiraya verenin haklarını doğması muhtemel bir uyuşmazlıkta koruyabilmek için yazılı olması gerekmektedir. Vergilendirme yönünden ise kişiler üçüncü kişilerle olan vergisel ilişkilerini kanıtlamak zorunda olduklarından, bu sözleşmelerin de Vergi Usul Yasası'nın 227. maddesi uyarınca ispat edici belge olarak yazılı düzenlenmiş bulunması gerekmektedir. (V. SEVİĞ)
 
Üst