Kiralik Ev Vergilendirme, Yardiminiz Rica . . .

Üyelik
7 Şub 2009
Mesajlar
2
.

Merhaba , basit bir konu olmasina ragmen konuya vakif olmadigimizdan işi bilen arkadaşlarin
yardimlarina ihtiyaç duymaktayim.

4 yildir kirada olan ve 4 yildir götürü olarak vergi ödedigimiz bir evimiz var.

2008 yili icin kiralik ewimizden 12 ay x 1.250 = 15.000 Yillik kira bedeli tahsil ettik .


Yanliş hesaplamadigimizi düsünerekten eger bu sene de götürüden öder isek hesap aşagida ( onayiniz rica )

15.000 YTL - 2400 ( vergiden muaf miktar ) = 12.600 - % 25 = 9.450 YTL

9.450 - 7.800 ( kanuni vergi dilimi ) = 1.650 YTL x 20% = 330 YTL

7.800 X 15% = 1.170

1.170 + 330 = 1.500 ( götürüden hesaplar isek çikan sonuç , ödeyecegimiz miktar )


Bu sene icin bazi masraflarimiz oldu , bu nedenle gercek vergilendirmeye mi gecsek diye düsünmekteyiz.

Kiradaki evimizin 2008 yılında ( bize düşen miktar olarak ) 1370 YTL lik dış cephe boyama ve tadilat masrafi gercekleşti , elimizde apartman yönetisinden alinan ödedigimiz makbuzlar var ( bu masraflar gercek vergiden düşülülebilir mi , sadece makbuzlar yeterli mi ?? ).

Bize tavsiye edilen gercek vergiye geçmemiz , ancak hesaplamayi bilmiyoruz. Bilen bir uzman arkadasin yardimi , hesabi ve yorumlari icin şimdiden cok tesekkurler.

Saygilarimla
 
Üyelik
15 Tem 2005
Mesajlar
182
Ynt: Kiralik Ev Vergilendirme, Yardiminiz Rica . . .

HESAPLADIĞINIZ KİRA GELİR VERGİSİ TUTARI DOĞRUDUR.. 1.500 TL.. GERÇEK GİDER SEÇTİĞİNİZDE DE BİR HESAP YAPIN VERGİNİZ ÇIKIYORMU NE KADAR ÇIKIYOR....GERÇEK GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ DURUMUNDA İNDİRİLECEK GİDERLER :a Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda;

1- Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

2-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile mütenasip olan idare giderleri,

3- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

4- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5?i (iktisap bedelinin % 5?i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2001 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.),

5- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen, emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

6- Amortismanlar,

7- Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri ,

8- Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

9-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli [Dar mükelleflerin (yurt dışında işçi olarak çalışan Türk vatandaşlarımız da dar mükellef kapsamındadır) yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri hariç],

(Kirayla oturdukları konutlar için yapılan kira giderlerinin bu hükme göre indirilebilmesi için, söz konusu kira giderlerinin vergi iadesinde kullanılmamış olması gerekmektedir.)

10-Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, brüt kira tutarından indirilir.


Kira geliri elde eden gayrimenkul sermaye iradı sahibi mükellefler, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde yer alan bağış ve yardımlar ile harcamalarının tamamını veya belli bir oranını verdikleri beyanname üzerinde safi iratlarından indirim konusu yapabileceklerdir. Bunlar kısaca aşağıda özetlenmiştir:1- Şahıs ve Bireysel Emeklilik Sigorta Primleri [Beyan edilen gelirin (safi iradın) %10?unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için beyan edilen gelirin %5?ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla ]2- Eğitim ve Sağlık Harcamaları [Beyan edilen gelirin (safi iradın) % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla. Eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler]3- Okul, Yurt ve Sağlık Tesisleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar (Belli şartlarda tamamı)4- Diğer Bağış ve Yardımlara - Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilen gelirin (safi iradın) % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.b - Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen kültür ve sanat faaliyetleri, kültürel varlıkların korunması, yapımı, onarımı vb. ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde belirlenen şart ve usulde yapılan her türlü bağış ve yardımların tamamı.c - Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan aynî veya nakdî bağışların tamamı.
 
Üyelik
15 Tem 2005
Mesajlar
182
Ynt: Kiralik Ev Vergilendirme, Yardiminiz Rica . . .

gayri menkul için yaptığınız masraf tutarı çok az yeni fark ettim .. 1370 tl gerçek usulu seçerseniz daha çok vergi ödersiniz .
 
Üyelik
7 Şub 2009
Mesajlar
2
Ynt: Kiralik Ev Vergilendirme, Yardiminiz Rica . . .

.


yardimlariniz icin cok tesekkurler . :)
 
Üst