Kitap Satışında Vergi Muafiyeti...

Üyelik
9 Ocak 2017
Mesajlar
4
Konum
Ankara
Merhaba arkadaşlar,

Bi konuda değerli görüşlerinizi bekliyorum. Maliye Bakanlığının bilgi edinme birimine gönderdiğim sorumu aşağıya ekliyorum. Vakit ayırıp cevaplayabilirseniz çok sevinirim.


Kendi yazmış olduğum ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün …... tarih ve …... sayılı yazısıyla “eser” olduğu tescil edilmiş olan bir kitabım bulunmakta.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde, "Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisi'nden müstesnadır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir. Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez. Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur." hükmü yer almıştır.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığından almış olduğum …... sayılı özelgede, söz konusu kitap çalışmam dolayısıyla elde edeceğim hasılata münhasır olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 18. Maddesinde yer alan istisnadan faydalanmamın mümkün olduğu belirtilmektedir.

Öte yandan, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13’ncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine göre, “1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi”, 22.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisna edilmiştir.

Şu durumda bir firma kurmaksızın, arızı kazanç sınırlarını aşacak şekilde, kendi yazmış olduğum kitabımı, kendi kuracağım bir internet sitesi üzerinden okurlarıma kendimin satması mümkün müdür? Bu satışların vergilendirilmesi ne şekilde yapılmalıdır?
 

Benzer konular

Üst