zirve

KOBİ'lere Birleşme Kolaylığı

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Veysi Seviğ

"Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa Tasarısı"nın 2'nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Yasası'na eklenmesi öngörülen geçici 5'inci madde hükmü gereği olarak "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin" 31.12.2009 tarihine kadar yapılan birleşmelerinde;* Birleşilen kurum tarafından münfesih kurumun birleşme tarihindeki sabit kıymetlerinin rayiç bedelle, diğer kıymetlerinin ise Vergi Usul Yasası'nın değerleme hükümlerine göre değerlemek suretiyle bir bütün halinde devralınması ve bilançolarına kaydedilmesi,* Birleşmeden doğan kazançların tamamının birleşme tar...
Tamamı
 

Benzer konular

Üst