Kooperatife Kesilecek Fatura Kdv' si

Üyelik
18 Kas 2005
Mesajlar
11
nalburiye işi ile iştigal eden mükellef kooperatifle anlaşarak mal teslimi yapacaktır. Kooperatif kesilecek fatura kdv sinin %1 olarak kesilmesini söylemiştir. Kooperatiflere mal tesliminde hangi hallerde kdv oranı%1 olarak uygulanır ? Şartları nelerdir ?

Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler...
 
Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
sayın fahri kooperatife % 1 oranında kdv hesaplanabilmesi şu şartlara bağlıdır
1.kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,
2. işin konut yapı kooperatifine yapılması,
3. yapılan işin inşaat işi olması ve taahüde dayanması gerekmektedir.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Değerli Arkadaşlar,

Bu mevzu bir hayli karışık ama bu açıdan değil.Öteden beri ve halen sorudaki deyimi ile "Koopertife Nalburiyecinin mal-malzeme satışalarında" hatta tüm KDV mükelleflerinin bütün malzeme satışlarında %1 KDV uygulaması yoktur. Yani diğer kişilere satışlarda hangi oran uygulanıyorsa o oran uygulanacaktır.

%1 KDV uygulaması 150 M2yi geçmeyen konut teslimleri ve Konut Kooperatiflerine yapılacak inşaat taahhüt işleri ile Kanunla Kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ile belediyelere yapılan sadece 150 m2'ye kadar olan konutlara ilişkin "İnşaat Taahhüt" işleri için geçerlidir.(I Saylı liste-11,12,13)

"150 m2 lik konut" tarifini ve hesabını 30 s.n.lı KDV genel tebliğinin (E) bölümünde, "İnşaat Taahhüt İşi"nin tarifini ise 49 s.n.lı tebliğin (A-1) bölümünde bulabilirsiniz.

Karışık geçmiş dönem ve halen geçici olarak devam eden farklı uygulamalar hakkındada KDV Kanunu'nun Geç.-8'inci ve Geç.-15'inci maddeleri ile aşağıdaki linkteki yazıyı inceleyebilirsiniz.

http://www.alomaliye.com/kooperaiflerde_vergi_istisnalari.htm
 
Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
sayın M.Kemal
açıklamanıza referans olarak gösterdiğiniz linkte belirtilenin aksine ifadeler kullanmışsınız
lütfen o açıklamaları bir kez daha gözden geçirebilir misiniz.
saygılarımla
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Aktürk,

O yazıyı ek olarak verdim benim açıklamalarım bana aittir.Tamamını ilk cevabımı yazarken okumaya gerek duymadığım-sadece ana başlıklarını kısmen süzdüğüm bu yazıyı referans olarak değil ama bir faydalı kaynak olarak vermemin sebebi soru dışındada detaylı bilgiler içermesi idi.Bunuda Konut Kooperatifi ile ilgili iş yapan meslektaşlarıma faydalı olacağını düşünerek yaptım.

Sanırım yorum farkımız var ama yazıya aykırı yazdığım konuları aktarırsanız fikir alışverişine devam edebilir varsa hatalı bölüm düzeltiriz.Fakat ben hala göremedim.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
183
Konum
SAKARYA
Sn.Fahri74,
Merhaba.
umarım faydalı olur.
Başlık Kooperatifin inşaat taahhüt işi kapsamına giren hazır demir imalatı işinde 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış olması halinde KDV uygulanmayacağı hk.
Tarih 04/02/1998
Sayı B.07.0.GEL.0.53/5317-1440/3442
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 04.02.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.53/5317-1440/3442
KONU : Kooperatifin inşaat taahhüt işi kapsamına
giren hazır demir imalatı işinde 29.07.1998 tarihinden
önce inşaat ruhsatı almış olması halinde KDV
uygulanmayacağı hk.

ANKARA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)İLGİ : 24.09.1998 tarih ve 8513 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden; hazır demir imalatı işinin inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 8. madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 49 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine göre, müteahhitlerce konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna olabilmesi için:

- Kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,
- İşin konut yapı kooperatifine yapılması,
- Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması

gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununa 4369 sayılı Kanunla eklenen geçici 15 inci maddesinde, 4369 sayılı Kanunun yayınladığı 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış olan inşaatlara ilişkin olarak, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 11.01.1999 tarihli yazısına göre; herhangi bir yapım işi kapsamında, kooperatifin ihtiyacı olan betonarme demirlerinin projesine göre imalatçı tarafından fabrikada kesilip etriye, çiroz, pilye, gönye ve diğer bükme işlerinin hazırlanıp inşaat sahasına nakli ve kalıbı hazır katlara çıkarılıp yine projesine göre yerine monte edilerek beton atmaya hazır hale getirilmesi işleminin inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilebileceği belirtilmektedir.

Buna göre, söz konusu kooperatifin 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış olması halinde inşaat taahhüt işi kapsamına giren hazır demir imalatı işine katma değer vergisi uygulanmayacak, bu tarihten sonra inşaat ruhsatı alması halinde % 1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.


Başlık Hazır betonun konut yapı kooperatiflerine mikserle götürülerek kalıplara dökülmesi işleminin Katma Değer Vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.
Tarih 26/05/1998
Sayı B.07.0.GEL.0.53/5328-1562/19644
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 26/05/1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.53/5328-1562/19644
KONU : Hazır betonun konut yapı kooperatiflerine mikserle götürülerek
kalıplara dökülmesi işleminin Katma Değer Vergisine tabi tutulup
tutulmayacağı hk.
BOLU VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)İliniz mükelleflerinden ...... Hazır Beton San.Tic.Ltd.Şti.'ne ait ..... tarihli dilekçe ve eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri 31.12.1997 tarihine kadar katma değer vergisi istisnası kapsamında yeralmakta iken, bu tarihten sonraki işlemlerde %1 oranında katma değer vergisine tabi olması gerekmektedir. Bu nedenle, inşaat taahhüt işi niteliğinde olmayan veya taahhüde dayanmayan hizmet ifaları ile her türlü mal teslimleri genel hükümlere göre katma değer vergisine tabi olacaktır.

Konu ile ilgili olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile yapılan yazışma sonucu alınan yazıda hazır betonun hazırlanması, nakli ve yerine konması işinin belirli bir yapım işinin bölümlerini teşkil eden işlerden olduğu, bu nedenle inşaat taahhüt işi olarak kabul edilebileceği görüşü yeralmaktadır.

Buna göre, çimento, çakıl ve kumun suyla karışımı sonucu elde edilen hazır betonun konut yapı koopetiflerine mikserle götürülerek kalıplara dökülmesi işine %1 katma değer vergisi oranı uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve durumun adı geçen mükellefe de bildirilmesini rica ederim.

Hazır betonun konut yapı kooperatiflerine mikserle götürülerek kalıplara dökülmesi işleminin Katma Değer Vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.
Tarih 26/05/1998
Sayı B.07.0.GEL.0.53/5328-1562/19644
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 26/05/1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.53/5328-1562/19644
KONU : Hazır betonun konut yapı kooperatiflerine mikserle götürülerek
kalıplara dökülmesi işleminin Katma Değer Vergisine tabi tutulup
tutulmayacağı hk.
BOLU VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)İliniz mükelleflerinden ...... Hazır Beton San.Tic.Ltd.Şti.'ne ait ..... tarihli dilekçe ve eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri 31.12.1997 tarihine kadar katma değer vergisi istisnası kapsamında yeralmakta iken, bu tarihten sonraki işlemlerde %1 oranında katma değer vergisine tabi olması gerekmektedir. Bu nedenle, inşaat taahhüt işi niteliğinde olmayan veya taahhüde dayanmayan hizmet ifaları ile her türlü mal teslimleri genel hükümlere göre katma değer vergisine tabi olacaktır.

Konu ile ilgili olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile yapılan yazışma sonucu alınan yazıda hazır betonun hazırlanması, nakli ve yerine konması işinin belirli bir yapım işinin bölümlerini teşkil eden işlerden olduğu, bu nedenle inşaat taahhüt işi olarak kabul edilebileceği görüşü yeralmaktadır.

Buna göre, çimento, çakıl ve kumun suyla karışımı sonucu elde edilen hazır betonun konut yapı koopetiflerine mikserle götürülerek kalıplara dökülmesi işine %1 katma değer vergisi oranı uygulanacaktır.


Başlık Konut yapı kooperatifince yapılan ve istisna kapsamına giren inşaat taahhüt işlerinde kullanılan malzemelere uygulanacak KDV hk.
Tarih 03/09/1999
Sayı B.07.0.GEL.0.52/5279-6718/037111
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 03.09.1999
SAYI : B.07.0.GEL.0.52/5279-6718/037111
KONU : Konut yapı kooperatifince yapılan ve istisna
kapsamına giren inşaat taahhüt işlerinde kullanılan
malzemelere uygulanacak KDV hk.


ZONGULDAK VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)


İLGİ : 17.06.1999 tarih ve KDV.Öz.2303 sayılı yazınız.


İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ..... Konut Yapı Kooperatifi adına tayin edilen 02.06.1999 tarih ve ..... sayılı özelgeniz incelenmiş olup, konu ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 4369 sayılı Kanunun 62. maddesiyle eklenen Geçici 15. madde ile 4369 sayılı Kanunun yayımlandığı 29.07.1998 tarihine kadar bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri ile sadece 150 metrekareyi aşmayan konutlara münhasır olmak üzere kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Öte yandan, konut yapı kooperatiflerine yapılan ve istisna kapsamına giren inşaat taahhüt işleri 49 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde sayılmıştır.

Buna göre özelgenizde bahsi geçen, elektrik dağıtım kuruluşlarının elektrik yer altı kablo döşeme ve bağlantısı ile Telecom firmasınca telefon şebekesinin yapımı işleri katma değer vergisinden istisna edilmiş inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, bu işlerin yapımında katma değer vergisi uygulanacağı tabiidir.

Diğer taraftan, inşaat taahhüt işi kapsamına giren işlerde, bu iş için kullanılan malzeme bedeli de istisna kapsamında olup, malzeme bedelinin ayrılarak katma değer vergisine tabi tutulması söz konusu değildir.

Başlık Katma Değer Vergisi Sirküleri/5
Tarih 21/11/2003
Sayı KDVK - 5 / 2003 - 5 / Konut yapı kooperatifleri


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 5


Konusu : Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri uygulaması
Tarihi : 21.11.2003
Sayısı : KDVK - 5 / 2003 - 5 / Konut yapı kooperatifleri
İlgili olduğu maddeler : Katma Değer Kanunu Madde 29/2 ve Geçici Madde15

1.Giriş :


3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla eklenen geçici 15 inci maddesinde, bu Kanunun yayımlandığı 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu istisnaya ilişkin açıklamalar 49 ve 66 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.
Bu durumda, 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna olabilmesi için;

-Kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,
-İşin konut yapı kooperatifine yapılması,
-Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması gerekmektedir.

Bu hükümler uyarınca, söz konusu istisna, anılan Kanun ve genel tebliğlerde belirtildiği üzere, konut yapı kooperatiflerine yönelik bulunduğundan, konut yapı kooperatiflerinin yaptırdığı inşaat taahhüt işi bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, inşaat ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Öte yandan, 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 12 nci sırası ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri %1 oranında katma değer vergisine tabi tutulmuştur.

İnşaat yapı ruhsatı münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmemiş ise yapılan inşaat taahhüt işlerinin istisnadan veya indirimli oranda katma değer vergisinden yararlanması mümkün değildir.

Ancak Bakanlığımıza intikal eden olaylardan adına inşaat yapı ruhsatı düzenlenmeyen veya sonradan değiştirilerek düzenlenen konut yapı kooperatiflerine inşaat taahhüt hizmeti veren mükelleflerin Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesi uyarınca iade talebinde bulundukları anlaşılmaktadır. Bu sirkülerin yayımlandığı tarihe kadar olan işlemlerde; Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi hükmü çerçevesinde işlemin gerçek mahiyetinin tespiti amacıyla düzenlenecek olan vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir raporu ile durumun tevsiki halinde indirimli orana tabi inşaat taahhüt işlerini yapanlar Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesi uyarınca iade talebinde bulunabilecektir.

Bu sirkülerin yayımından sonra ise adına münhasıran inşaat yapı ruhsatı bulunmayan kooperatiflere katma değer vergisi istisnası veya indirimli oranda katma değer vergisi uygulanması söz konusu olmayacaktır.

2-İstisna veya indirimli oran kapsamına giren inşaat taahhüt işleri

İstisna kapsamına girip girmediği konusunda yukarıdaki genel tebliğlerde sayılmayan ve Bakanlığımızca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın görüşü çerçevesinde inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşılan işler aşağıda belirtilmiştir;

· Ahşap taban rabıtası
· Alüminyum doğrama,alçıpan tavan (alüminyum, polikarbon levha vb.) çatı kaplama, çatı trapez, alüminyum cephe giydirme aydınlatma armatür ve spotları
· Amerikan panel kapı, mutfak dolabı ve PVC pencere yapımı
· Artezyen kuyusu ve elektrik trafosu
· Bahçe içi doğalgaz servis hattı
· Bahçe ve çim aydınlatma armatürleri teslim ve montajı
· Bahçe yollarına kilitli parke taşı döşenmesi
· Balkon veranda ve korkuluklarının imalat ve yerine montajı
· Barbekü yapım işi
· Bekçi ve şantiye evi inşaatı
· Box yapım
· Cam mozaik kaplama işi
· Çatı katı yan duvar üstü, pencere ve balkon üstlerine mermer, baca dibi güvercinlik dereleri, su olukları
· Çelik kapı imalatı,montajı ve pres kapı yapım işi
· Çevre düzeni işleri
· Çocuk parkı, plastik dış cephe kaplama malzeme montaj işi
· Duşakabin montaj yapım işi
· Eco therm tipi garaj kapıları ve motorlarının teslimi ve montaj işi
· Elektrik temini ve direk tipi trafo
· Fayans ve karo yerine ikame edilen duvardan duvara rafting makine halısı döşenmesi
· Ferforje demir işleri
· Gazbeton elemanları
· Hasır çelik yapım
· Hazır beton imal edilip mikserlerle götürülerek kalıplara dökülmesi işi (çimento, çakıl, kum ve suyun transmikserlerle karıştırılarak ve şantiyeye nakledilerek pompalarla daha önce hazırlanmış betonarme kalıplara basılması)
· Hazır demir imalatı (betonarme demirlerinin projesine göre imalatçı tarafından fabrikada kesilip etriye , çiroz, pilye, gönye ve diğer bükme işlerinin hazırlanıp inşaat sahasına nakli ve kalıbı hazır katlara çıkarılıp yine projesine göre yerine monte edilerek beton atmaya hazır hale getirilmesi işlemi)
· Hoparlör tesisatı
· İnce sıva, kör kasa
· Isı merkezi pompa grupları, ısıtma eşanjörü, ısıtma şebekesi, boru tesisatlarının izalasyon malzeme ve montajı
· Isı ve su ve sığınak izolasyon işi
· Isıcam teslimi ve montajının ayrı ayrı taahhüt edilmemesi şartıyla ısıcamın konutlara monte edilmesi
· İstinat duvarlarının yapımı, ara yolların yapımı, yan duvarların yapımı ve fens teli ile çevrilmesi işi
· Kamelya yapım işi
· Kartonpiyer alçı ve montaj işleri
· Kapı kolu teslimi ve montajı işi
· Kapı zilleri, kapı görüşmeli kat telefonları
· Klima tesisatı yapımı (split klima tesisatı)
· Kombi ve tesisatı işi
· Kombi makinesi alımı-montaj işleri
· Konutlara bilgisayar sistemli elektronik elektrik sayacı takılması
· Konutların mermer, doğrama ve pencerelerin pen cinsinden yapımı
· Kooperatifin arsasına getirilecek yüksek gerilim hattı ile yüksek gerilim trafolarının satın alınması ve satıcı tarafından monte edilmesi
· Kooperatiflerin kalorifer bacalarının yapım ve yapılmış bacaların tadil edilmesi
· Kooperatiflerin konut inşaatlarına başlamak üzere arazilerinde yaya ve trafik yollarının açılarak, maki ve bitkilerin temizlenmesi, buna bağlı olarak kayaların kırılarak yaya ve trafik yollarının açılması
· Kum çıkarma ve nakli
· Makine alçı sıva, alçı dekorasyon
· Manyetik tip su arıtma cihazının, içinden geçirilen sert suyun yumuşatılmasından sonra kullanıcılara verilmesini sağlayan cihaz
· Merkezi ısıtma sistemlerinin doğalgaza dönüştürülmesi ve doğalgaz hattı döşenmesi
· Merkezi kilit, zil sistemi ve diyafon sistemi (görüntülü diyafon cihazı ve tesisatı yapım işi dahil)
· Mermer merdiven, sahanlık, limonluk, süpürgelik ve eşik yapımı
· Mermer yapımı ve taş şömine işi
· Mermer merdiven dış cephe taş kaplama işi
· Mutfak aspiratörü ve montajı işi
· Paratöner yapım işi
· Park ve sokak elektrik işleri
· (PDK) Prefabrik döşeme kirişleri yapım işi
· Pencere ve balkon denizliklerinin yaptırılması işi
· Ponzablok hafif yalıtım sistemleri
· Prefabrik trafo istasyon inşaatı ve bina içindeki hücre inşaatları
· PTT telefon şebekesi hafriyat, menol ve büz imalatı işi
· Saçak beton atılması ve blokların dış kapı girişlerinin mermer kaplanması işi
· Sığınak inşası işi
· Su yalıtım işlemi
· Subasmanı ve binanın kaba inşaatı
· Telefon şebekeleri ankastraları yaptırılması, çöp toplama kapları (konteynır) yapımı
· Temel duvarların beton ile desteklenmesi işi
· Temel kazma, düzeltme, yol açıp çakıl serme işi
· Tesfiye tabakası (şap yapım işi)
· Toprakaltı betonarme perde duvarlarının su yalıtımı işi
· Trafo binası yapımı işi
· Tranşe-tesisat bağlama yapım işi
· Yağmur suyu olukları ile indirme boruları montajı işi
· Yangın merdiveni
· Yol ve sanat yapıları inşaatı işi

Bu işlerin hepsinin veya birkaçının veya ayrı ayrı her birinin müteahhitler veya taşeronlarca konut yapı kooperatiflerine yapılması, istisna uygulamasına engel değildir. Müteahhitlerin konut yapı kooperatiflerine karşı üstlendikleri inşaat taahhüt işlerinin bir kısmını taşeronlara yaptırmaları halinde, taşeronun müteahhide verdiği hizmet katma değer vergisine tabi olacak, müteahhidin kooperatife yaptığı inşaat taahhüt işi ise vergiden müstesna olacaktır
Sakarya dan selam ve saygılar
 
Üst