turkcell

Kooperatifin Ortaklığı...

Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
266
Konum
İZMİR
İyi Günler ;

Konut yapı Kooperatifi bir inşaat şirketinin hisselerinin 5 payını almak istiyor.Sorum, Konut Yapı Kooperatifleri Hisseyi devir alıp şirket ortağı olabilirler mi.?
İyi çalışmalar diler , Bayramınızı şimdiden kutlarım...
 
Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
266
Konum
İZMİR
Ynt: Kooperatifin Ortaklığı...

Ben ticaret sicile sordum 30 dakikalık gecikmeden sonra olunamıyacağı bilgisi verildi.Ama ben verilen bu cevaptan tatmim olmadım.
Sorduğum soru aynen geçerlidir.Cevap vereceklere şimdiden teşekkürler.
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Kooperatifin Ortaklığı...

Sayın Tacer,
Kooperatiflerin faaliyetleri, Kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle sınırlıdır. Amacı ve çalışma konusu ile ilgili diğer diğer kooperatiflere üye olabilirler ancak ticari bir işletmede pay sahibi olmalarına izin verilmemektedir.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Kooperatifin Ortaklığı...

Bana göre

Bir yapı kooperatifi ticaret şirketine ortak olabilir. Zira yapı kooperatifleri anasözleşmesinin 6. maddesinin 4. bendinde buna imkan veren bir hüküm vardır.
Bahsi geçen madde aşağıdadır.

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:
Madde 6 - Kooperatifin amacı ortakların konut ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla kooperatif:
1- Arsa ve arazi satın alır, birleştirir imar planına uygun biçimde böldürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına konut yaptırır.
2- Yaptırılan konutların mülkiyetini bu anasözleşmede yazılı esaslara göre ortaklarına aktarır.
3- Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisler kurar, bunları ortaklarına aktarabilir.
4- Yukarıdaki fıkralardaki yazılı hususları sağlamak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir, gayrimenkul ve menkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satar ve benzeri tasarruflarda bulunur, aynı haklar tesis eder.
5- Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır.
6- Konut yapımının imkansızlaşması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek, genel kurulca karara bağlanması şartıyla kur'a ile ortaklarına dağıtır.
7- Konut yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır.
8- Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

Maddede ?ayni haklar tesis eder? derken bu konuda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Bu nedenle bu haklar içinde mülkiyet hakkının da var olduğunu kabul etmek gerekir. Dolayısıyla kooperatifin, sınırlı sorumlu olan bir şirketin (limited şirketin) hissesinin mülkiyetini almasında bir sakınca olmamak gerekir.
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Kooperatifin Ortaklığı...

4. Maddenin başında " Yukarıda ki fıkralarda yazılı hususları sağlamak üzere ibaresi ile bir sınırlama getirilmiştir. Dolayısı ile Kooperatifin gayesi ile bağdaşmayan ticari faaliyetlere izin verilmemiştir.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Kooperatifin Ortaklığı...

?Yukarıdaki hususlar? bir sınırlama getirmiyor, amaçları belirliyor. Amaç nedir? ?ortakların konut ihtiyaçlarını karşılamak? Kooperatif bu amacını gerçekleştirmek için 4. bentteki işleri yapabilir. Nitekim bunu yapamaz diyen bir kural da yok.
 
Üst