Kurumlar Vergisi Uygulama Sorusu Güzel Bir örnek- Sınavda çıkabilir

Üyelik
27 Ara 2010
Mesajlar
270
Konum
antalya
Kanuni merkezi Antalya?da bulunan MASSAN AŞ. , inşaat faaliyetleriyle uğraşmakta olup Antalya Organize Sanayi ve aynı zamanda Serbest Bölgede faaliyet göstermektedir. Kurumun 2010 yılı faaliyet sonucu aşağıda verilmiştir.

? TİCARİ BİLANÇO KARI: 4.000.000 TL
? Şirket yıl içinde sermaye artırımına gitmesi sebebiyle 600.000 Tl emisyon primi elde etmiştir.
? Şirket vadeli çekler için 25.000 TL reeskont hesaplamıştır.
? MASSAN AŞ. aynı zamanda İstanbul?da faaliyet gösteren SANTAŞ AŞ.?tine iştirakten dolayı 500.000 Tl kazanç elde etmiştir.
? Şirketin 2010 yılından kalan ve ödenmemiş 75.000 TL SGK prim borcu vardır.
? Ayrıca şirket 2010 yılı karının tamamını ortaklara dağıtılmasına karar vermiştir.
  • Serbest bölgeden elde edilen kazanç: 55.000 TL

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarında ve yukarıdaki bilgiler dahilinde MASSAN AŞ.?nin 2011 yılı hesaplanan ve dağıtıma esas olacak Kurumlar Vergisi hesaplayınız. Ayrıca kurumun dağıtabileceği karı hesaplayınız. (Kar payları üzerinden Kurumlar Vergisi 15. Madde?ye göre %15 vergi kesintisi uygulanmaktadır)
 
Üyelik
27 Ara 2010
Mesajlar
270
Konum
antalya
Ynt: Kurumlar Vergisi Uygulama Sorusu Güzel Bir örnek- Sınavda çıkabilir

Cevap:

TİCARİ BİLANÇO KARI : 4.000.000 TL
KKEG : 100.000 TL
? Reeskont tutarı=25.000 TL
? Ödenmemiş SGK prim borcu= 75.000 TL
İnd ve İstisna öncesi Kurum Kazancı : 4.100.000 TL
İstisna ve indirimler : 1.155.000 TL
? Yurtiçi İştirak kazancı: 500.000 TL
? Emisyon Primi: 600.000 TL
? Serbest Bölge kazancı : 55.000 TL
KV matrahı :2.945.000 TL
Hesaplanan KV?si (%20) : 589.000 TL

Dağıtıma tabi kurum kazancı tespiti:

Ticari Bilanço Karı : 4.000.000 TL
Hesaplanan KV?si-( Yasal Yükümlülük) : 589.000 TL
Dağıtılabilir Kar : 3.411.000 TL
Dağıtılması mümkün olmayan kazanç (Emisyon Primi) : 600.000 TL
Dağıtılabilecek Kar : 2.811.000 TL
Hesaplanan GV stopaj : 421.650 TL

Serbest Bölge Kanununda yapılan değişiklik ve ayrıca KV Genel Tebliğine göre; Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye? nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda 55.000 Tl Kurumlar vergisinden istisnadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu 5.Madde İstisnalar kapsamında Emisyon prim kazancı olan 600.000 Tl de Kurumlar vergisinden istisnadır.

Yine aynı madde uyarınca kurumların tam mükellef başka bir kuruma yani Yurtiçindeki bir kurumun sermayesine iştiraklerinden dolayı elde ettikleri kar payları istisna kapsamında olduğundan 500.000 Tl de kurum kazancından indirilecektir.

Vadeli çeklere ayrılan reeskont tutarları VUK?a aykırı olduğu için kurumlar vergisi kazancından indirimi söz konusu değildir. Bu yüzden 25.000 Tl ticari kurum karına eklenecektir.Ödenmemiş SGK prim borcu hem Gelir Vergisi Kanunu 40.Madde indirilebilecek giderler başlığı altında hem de Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında ödenmiş olmak kaydıyla indirilebileceği hüküm altında alınmıştır. Bu yüzden 75.000 Tl tutarındaki SGK prim borcu da ticari kurum karına eklenecektir.
 
Üst