Leasingli Alınan Aktifin 3.Şahsa Kiralanması

Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
1-Firma Leasing yoluyla mal alıyor (Baskı makinası vs...).
2-Alımları Faiz ve aktif bedeli ayrıştırarak kayda alıyor (leasing muhasebesi)
3-Bu malları başka bir firmaya kiralıyor.

3 nolu işlemde alım aktif bedelini kapatıp arta kalan bedeli kira süresine bölürek kıst ediyorum ve gelecek dönemlere ait gelirlere alıyorum. (leasing firması gibi)

Bu işlemim hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Risklerim nedir.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Doğru anladığımdan emin değilim ama, bence yapman gereken, leasing ile kullanım hakkına sahip olduğunuz maddi duran varlık için V.U.K. hükümlerine göre amortisman ayırmaya devam etmek, kira gelirlerini ilgili dönemlerde gelir hesaplarına almak olmalıydı.

Eğer ileriki dönemlere ait kiralarıda peşin olarak tahsil ediyorsanız gelecek aylara ait gelirler hesabını kullanmanız doğru, fakat aktif bedelini kapatıyorum ifadeniz hatalı işlem yaptığınızı düşündürüyor. Yaptığınız işlemi tam olarak yazarsanız daha doyurucu yanıtlar alabilirsiniz.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Alış Kaydım örneğin 12 taksit)

302 100 YTL
256 10 YTL
301 110 YTL

Satış : aldıgım bu malı 20 YTL 12 aylık kira ile kiralıyorum.

KAyıt:

124 240 YTL
256 10 YTL
134 230 YTL

256 hesabı kapadıktan sonra, 230 YTL oluşan geliri 12 ayda gelir yazıyorum.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Bu konudaki tereddütüm leasingle alınan malın kiralanması
basit kiralama işlemimidir
yoksa
yeni bir leasing işlemimidir. (leasing firması gibi).

Ayrıca alımdaki leasing oranı üzerinden 256 hesabı bugüne indirgeyip aktif maliyeti arasındaki payı gelir yazıp, geri kalan kısmı faiz geliri olarak yıllara mı yaymalıyım.?

Çünkü her senaryoda gelir rakamı değişiyor.
Tümünü gelir yazsam gideri gerçeklememiş bir tutara ait gelir yazmış olacağım. (faizi hala aktifte bekliyor).
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Leasing ile alınan bir malın kiralanması gayet normal ve sık rastlanan bir olaydır. Diğer kiralamalardan herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Gideri oluşmamaış bir malın kiralamasında gelirin yazılması şeklinde bir ifade kullanmışsın ama, malın bedeli üzerinden zaten amortisman ayırarak gider yazacağın için değişen herhangi bir şey bulunmamaktadır. Hasılatın tamamını (aylık olduğunu varsayarsak) gelir yazacak ve amortisman hesaplaması yapıldığı zaman gelir tablosu düzelecek kira gelirinin karşılığında amortisman gideri olacaktır.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Üstad Sizi gayet iyi anladım.
Amortisman Bedeli (Yani aktifdeki tutar bu malın maliyeti iken kiralarda gelir olacaktır). Ama soruyu eksik sordum. LEasingli malın mülkiyeti ilk firmaya geçtikten sonra ikinci el kiralanan firmaya geçiyor. Yani leasingli malı leasing yapma sözkonusu. (yani bu durumda amortisman ayırma hakkı diğer firmaya geçer diye düşünüyorum).

Aslında problem gelirin ne zaman gelir yazılacağıdır. benim 2 senaryom var.

ALIŞ
tutar faiz oranı
mal bedeli 150
faiz 10 0,066666667
toplam 160

SATIŞ problem diyoruzki müşteriye bu malı 200 YTL ye sana kiralarız. Sonra mülkiyeti senin olur. Fakat faiz oranı vs...belli değil sadece fiyatta anlaşma var.

1 yöntem tutar faiz oranı
mal bedeli (maliyet) 150
faiz (Gelir yıllara sari) 50 0,333333333
toplam 200


2 yöntem tutar faiz oranı
malın indirgenmiş değeri 187,5
mal bedeli (maliyet) 150
Mal Bedeli Geliri 37,5
faiz (Gelir yıllara sari) 12,5 0,066666667
toplam 200birincide: mal bedelini maliyet olarak alırsak gelir faiz geliri olur ve faiz oranı 0,33 olur ( 0,06 faiz oranından kiraladığımız malı 0,33 faiz oranıdan kiralamış oluyoruz) gelir 50 ytl oluyor ve yıllara sarkıyor.

ikincide malı alış faiz oranından bugünkü değere indirgeyince bu malın bizim için değeri 187,5 ytl oluyor ve malı aldığımız faiz oranından da satmış oluyoruz. Mal alış edelimiz 150 oldugu için maldan gelirimiz 37,5 (cari yıl gelir yazılır) ytl faiz gelirimiz 12,5 ytl (yıllara sari) oluyor. Yine toplam geli 50 ytl fakat gelirlerin yıllar arasında geçişmesi var.

Yukarıda matematik olarak durumu özetledim fakat vergi mevzuatı olarak örneğini göremediğim için teredütteyim.

Aslında 2 yöntem gelirin önemli kısmını ilk yıl gelir yazdığımız için daha az risksiz ama gönlüm fon yönetimi açısından birinciden yana.

Arkadaşlar mevzuat yönünden eleştirilerinizi bekliyorum.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Şimdi muhasebeleştirmeye çalıştığınız işlemi, rakamlar ve kiralama süresi dışında tam olarak anladım.

Öncelikle finansal kiralama ile kullanma hakkına sahip olduğunuz bir maddi duran varlığı aynı şekilde finansal kiralama yöntemi ile satmanız (hatta normal bir satış yapmanız bile) mümkün değildir. Gerekçelerim;
1- Finansal kiralama şirketi tarafından malın mülkiyeti henüz size devredilmemiştir, siz son taksidi ödeyene kadar sadece malın kullanım hakkına sahipsiniz. Yasal olarak ya kendiniz kullanacaksınız, yada kiraya vererek kira geliri elde edeceksiniz.
2- 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 10. maddesine göre finansal kiralama işlemi yapabilmek "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının" izni ile mümkündür.
Bu nedenlerle sizin elde ettiğiniz gelir için faiz ayrıştırmanız v.s. gibi finansal kiralamanın muhasebeleştirilmesi ile ilgili işlemleri yapmamamnız gerekir.
Bu günden yapacağınız bir sözleşmeye koyacağınız bir madde ile uzun süreli kiralama sonucu düşük bir bedelle mülkiyetin devredileceğini hüküm altına alabilirsiniz. Bu şekilde ileride düşük bedelli satış nedeniyle bir denetimde başınızda ağrımayacaktır.

Bence yapmanız gereken işlem; leasing ile ilgili ödemelerinizi normal olarak yapmaya devam edin. Kestiğiniz aylık kira bedellerinin tamamını gelire, amortisman giderlerinide maliyetlerinize yazmaya devam edin. Mülkiyet size geçtiği zaman küçük bir bedelle (kiralamanın son aylığı olabilir) satışını yaparak hiç başınızı ağrıtmayın. Yalnız imzalayacağınız sözleşme ile ilgili yapmanız gereken yasal işlemleri (Damga Vergisi, hatta mümkünse noterden olsun) mutlaka yaptırın.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Tamer Üstad

Konuyu bayağı bir inceledim şu sonuca ulaştım.

Sizin yukarıda anlattığınız yöntemi Maliye kabul etmememektedir.

VUK 290.md ve 319 sıra nolu tebliğe göre,

Bazı şartlar saymış ve bu şartları taşıyan tüm kiralamaları 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun içerdiği şartları taşımasa bile finansal kiralama kabul edeceğini bildirmiştir.

Buna göre değerleme de şöyle yapılacaktır.

Kiralama süresi boyunca kiracı tarafından yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı, anapara artı faiz, alacak olarak aktife alınacaktır. Diğer yandan, aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark ise gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak pasifleştirilmek suretiyle değerlenerek kayıtlara intikal ettirilecektir. 2-Kiralama konusu iktisadi kıymet ise, bu iktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutar ile değerlenecektir. İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif olması halinde, iktisadi kıymet iz bedeliyle değerlenip aradaki fark iktisadi kıymetin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gibi işleme tâbi tutulacak olup gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Buradan çıkardığım sonuç.

Faiz oranlarının düşmesi ile leasingin hiçbir vergisel avantajı kalmadığı ve firmaların alternatif finasman araçları aramaya itilmesidir.

Üstad, bu arada muhasebe kaydını indirgenmiş değerleri dikkate alarak yaptım, kar çıktı kıyamet koptu.
 
Üst