Lise Mezunu Ymm Olabilir mi?

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üyelik
26 May 2006
Mesajlar
31
Konum
İSTANBUL
malumunuz Ymm olabilmek için gerekli şartlar.

Madde 9 - Yeminli mali müşavir olabilmek için:

a) En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak,

b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak,

c) Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak, Şartları aranır

üniversite mezunu olmak diye bir şart yok. yeni düzenlemeye göre lise mezunu bir SM sınavı verip Smmm belgesi alan bir meslektaşımız 10 sene SMMM olarak çalıştıktan sonra YMM sınavlarına girebilecek mi? biraz daha abartırsak eğer 10 sene SMMM olarak çalışan ilkokul mezunu meslek mezunu YMM olabilecek mi ?
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Lise Mezunu Ymm Olabilir mi?

Geçici Madde 11 - (Ek madde: 10/07/2008 - 5786 S.K./20. md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce; serbest muhasebeci unvanını almış olanlar ile serbest muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanlar; altı ayı geçmemek üzere, TÜRMOB tarafından verilen mesleki uyum eğitimine katılarak bu eğitimi tamamladıkları tarihten itibaren beş yıl içinde yapılacak özel serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına beş defa girebilirler. Bu sınavlarda başarılı olanlar, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almaya hak kazanırlar. Mesleki uyum eğitiminin konuları ve ücreti ile yapılacak özel sınavın usul ve esasları Maliye Bakanlığı ile TÜRMOB tarafından müştereken belirlenir.
Söz konusu sınavlarda başarılı olamayanlar veya sınava katılmayanlar ise sadece serbest muhasebeci unvanı ile çalışabilirler, "serbest muhasebeci mali müşavir" unvanını kullanamazlar. Bunlar, 2 nci maddenin (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işleri yapamazlar, 45 inci maddede belirtilen yasaklara uymak zorunda olup, meslek mensuplarına ilişkin düzenlemelere tabi tutulurlar. Ayrıca, bunların yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları ücretler 46 ncı maddeye göre tespit edilmeye devam edilir.
Bu madde uyarınca serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almaya hak kazananların;
a) Yeminli mali müşavirlik sınavına katılabilmeleri için 9 uncu maddede belirtilen şartlara,
b) İlgili kanunları uyarınca bağımsız denetçi unvanıyla denetim yapabilmeleri için söz konusu mevzuatta belirtilen şartlara,
ilave olarak 5 inci maddenin (A) fıkrasının (a) bendinde belirtilen eğitim şartını taşımaları zorunludur.
_________________________________________________
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLMENİN ÖZEL ŞARTLARI
Madde 5 - A) Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır.
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.
 
Üyelik
28 Ocak 2008
Mesajlar
17
Ynt: Lise Mezunu Ymm Olabilir mi?

Merhaba arkadaşım,
Bu soruyu sormadan önce ilgili konuyu biraz araştırıp bilgi sahibi olursan soruna anında cevap bulursun. Daha yenilerde verilen ilanda YMM sınavına ilişkin dosya açtırabilmek için Lisans ya da Yüksek Lisans Diploması istenmektedir. Yani bu koşulları getirmeyenler sınava giremezler. Paylaşım her zaman gereklidir..
Saygılarımla...
 
Üyelik
4 Kas 2007
Mesajlar
71
Konum
BURSA
Ynt: Lise Mezunu Ymm Olabilir mi?

bugün smmm olursa, yarın bir şekilde ilgili maddelerle ilgili kimseler tarafından oynanarak ki şimdi olduğu gibi kimseden ses çıkmayacak, yarın o da olcak .
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst