zirve

Ltd Şirketlerde Kar Dağıtımı

Üyelik
13 Haz 2017
Mesajlar
63
Konum
antalya
kolay gelsin üstadlar ltd. şirketlerde kar dağıtımı nasıl yapılır. özellikle kanunen kabul edilmeyen geçmiş yıl zararları da geçmiş yıl karlarından normal zararlar gibi düşülüp kar dağıtımı yapılabilir mi.
12/2018 tarihinden itibaren bu konuda bir değişiklik oldu mu.
teşekkürler ve hayırlı işler esenlikler dilerim.

tavannanna
 
Üyelik
13 Haz 2017
Mesajlar
63
Konum
antalya
ABC LTD. ŞTİ.

2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

BRÜT KAR (690 HS) 1000000
K.K.E.G. 0


KURUMLAR V.MATRAHI 1000000

VERGİ KESİNTİLERİ (Kurumlar Vergisi %20) 0

NET KAR 1000000

ÖDENMİŞ SERMAYE 150000
1.TERTİP YEDEK AKÇE ÜST SINIRI 30000
(Ödenmiş Sermayenin %20'si)
Ayrılmış Olan 1.Tertip Yedek Akçe 30000

AYRILABİLİR YEDEK AKÇE TUTARI 0

1.TERTİP YEDEK AKÇE 30000
(Brüt Karın %5'i veya Ayrılabilir yedek akçe tutarlarından küçük olanı)

1.TEMETTÜ (Pay Sahiplerine İlk Kar Payı) 7500
(Ödenmiş Sermayenin %5'i Kadar) 7500

BAKİYE DAĞITILABİLİR KAR 992500
(Net Kar-(1.Tertip Yedek Akçe+1.Temettü)
2. YTERRİP YEDEK AKÇE 99250
2.TEMETTÜ (Pay Sahiplerine Bakiye Dağıtılacak Kar Payı) 893250
(Bakiye Dağıtılabilir kar*100/110)

2.TERTİP YEDEK AKÇE MATRAHI
(2.Temettünün %10'u)

KURUM STOPAJ MATRAHI (1.Temettüler + 2.Temettü) 900750
Gelir Stopaj %15 135112,5

DAĞITILACAK NET KAR PAYI (1.Temettüler+2.Temettü-Kurum Stopaj Karşılığı) 765637,5

bu tablo doğru mu
 
Üyelik
13 Haz 2017
Mesajlar
63
Konum
antalya
https://www.finansgundem.com/yazarl...rlerin-vergi-ve-net-kara-etkisi-yazisi/466582
yazının beni ilgilendiren kısmı
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi ve anlamı

Safi kurum kazancının (=vergi matrahı) tespitinde gider olarak kabul edilmeyen bu masraflar şirketlerin muhasebesinde gider yazılmakla birlikte kurumlar vergisi matrahının tespitinde “Kanunen Kabul Edilmeyen Gider” olarak matraha eklenirler. Böylece, gider kabul edilmeyen tutar üzerinden %20 nispetinde ilave kurumlar vergisi ödenmiş olur. Bu sebeple muhasebeciler arasında bunlara “vergili gider” adı verilir.

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisini daha iyi görebilmek için aşağıdaki basit örnekten faydalanabiliriz.

1.Kurum 2.Kurum

Hasılat ve Gelir toplamı : 1.000 1.000

Kabul Edilen/Edilmeyen Gider : 500 500

Vergi Öncesi Kar : 500 500

Vergi Matrahı : 500 1.000

Kurumlar Vergisi (%20) : 100 200

Vergi Sonrası Kar : 400 300

Kar Dağıtım Stopajı : 60 45

Dağıtılan Temettü : 340 255

Toplam Vergi Yükü : %32 %49

Yukarıdaki örnekten görüldüğü gibi vergi öncesi kazanç her iki kurumda da aynı olduğu halde ikinci kurumda ödenen vergi tutarı kanunen kabul edilmeyen giderlerin %20’si kadar daha fazla olmakta ve sonuçta vergi sonrası net kar rakamları farklılaşmaktadır. Başka bir deyişle, hasılat ve gider rakamları aynı olan iki şirketin finansal sonuçları, yani net karları farklı olmaktadır. Çünkü ilk şirketteki toplam vergi yükü %32 iken, diğer şirkette bu oran %49 olmaktadır (Toplam Vergi/V.Ö. Kar). Bu sonuç, her iki şirketin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarını da farklı hale getirmektedir.

En çok vergiyi kurumsal firmalar ödüyor

Bir önceki yazımızda değinmiştik. İlk 100 şirket, nerdeyse toplam kurumlar vergisinin yarısını ödüyor.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı sitesindeki vergi istatistiklerine göre; 2012 yılında 662.000 adet vergi mükellefinden toplanan kurumlar vergisi rakamı 32,1 milyar TL ve bu verginin hemen hemen yarısı (14,5 milyar TL) Türkiye sıralamasındaki ilk 100 şirket tarafından ödeniyor. Bunların 22 tanesi banka ve ödedikleri toplam vergi de 9,1 milyar TL.

Görüldüğü üzere en çok vergiyi kurumsal firmalar ödüyor. Bu vergi rakamında hiç kuşkusuz ki; yukarıda belirttiğimiz kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi de var.

Oysa şirketin faaliyeti ile ilgili olan masrafların ve diğer finansal mevzuatlara uygun olarak ayrılan karşılıkların vergi mevzuatı açısından da kabul edilmesi gerekir. Bize göre, şirketten ortaklar tarafından çekilen veya ortaklara ait olup da şirkette gider kaydedilen harcamalar kanunen kabul edilmeyebilir. Bu doğrudur. Ayrıca örtülü sermaye, örtülü yoldan kazanç dağıtımı, transfer fiyatlandırması yoluyla kazanç aktararak vergiyi azaltmak konuları da tamam. Zaten örtülü kazanç aktarımı yasağı Sermaye Piyasası mevzuatında da var ve çeşitli yaptırımlara tabi. Ancak işle veya faaliyetle ilgili olan, sonuçta öz sermayede azalış yaratan masrafların vergi mevzuatı açısından da kabul edilmesi çok doğal olmalıdır.
 
Üyelik
13 Haz 2017
Mesajlar
63
Konum
antalya
anladığım kadarı ile ödenen ceza nedeniyle oluşan kanunen kabule edilmeyen gider dağıtılacak kar dan hesaplanan % 15 tevkifatın hesaplanmasında dikkate alınmayacak. bilanço kayıtlarından ancak ortaklar cari hesabı ile mahsubu neticesinde silinebişlecek
 
Üst