Mali Müşavirlerin İşçi Olarak Çalışması Hk.

Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
260
mali müşavirler part tıme olarak çalışabilirlermi? çalışamayacaklarına dair dayanak varmı? teşekkürler...
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
Mesleğin konusu
Madde 2 - 1 - A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu :

sn beyhanserin

3568 sayılı kanun

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci malî müşavir denir.

akabinde

Yasaklar
Madde 45 - Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci malî müşavirler bu ünvanlarla, yeminli malî müşavirler ise bu ünvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzelkişilere tâbi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticarî faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar

madde 2. ve 45. maddeye ye göre çalışamayacakları kesin
çünkü serbest muhasebecilerin herhangi bir işverene tabi olmaları söz konu diil
eğer part-ime çalışacaklar ise bir ücret geliri elde edecek ve bir işveren ile bordrolu sözleşme yapması lazım. ama kendi firmasında zaten yıllık sözleme yapılıyor

iyi çalışmalar
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
90
Konum
istanbul
Sayın Ayaşar Beyhan hanımın söylemek istediği tam öyle değil. SMMM belgeli kişiler bağımsız olarak bürosu var ise. Yani bağımsız çalışanlar listesine kayıtlı ise. Ayrıca başka bir tüzel veya özel işletmede bordrolu olarak çalışamazlar. Ancak bağımsız çalışanlar listesinde kayıtlı değil yani bürosu yoksa. Başka işyerlerinde bordrolu olarak çalışabilirler.
Ancak farklı işletmelerde part-time çalışabilirler mi onu bilmiyorum.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
sn mehmet yalçın

eğer part-ime çalışacaklar ise bir ücret geliri elde edecek ve bir işveren ile bordrolu sözleşme yapması lazım dedim buda odaya kayıtlı olmayanlar içindi.

iyi çalşmalar
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
yeni gördüm beyhan hanım sorusunu sosyal güvenlik başlığında
bağımlı smmm olarak bahsetmiş benim bahsettiğim odaya katyılı olup bürosu olanlar içindi
teşekkürler
 
Üst