resim

Mali Tatil'de iş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamaları

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,567
Konum
Ankara
Mali Tatil'de iş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamaları / Resul Kurt (08.07.2011)


TÜRMOB ve diğer meslek örgüt ve odalarının uzun bir uğraş ve girişimleri ile Mali Tatil uygulaması 2007 yılında yasalaşmıştı. 2011 yılı Mali Tatili, 1 Temmuz Cuma günü başladı..

TÜRMOB ve diğer meslek örgüt ve odalarının uzun bir uğraş ve girişimleri ile Mali Tatil uygulaması 2007 yılında yasalaşmıştı.

2011 yılı Mali Tatili, 1 Temmuz Cuma günü başladı ve 20 Temmuz Çarşamba günü akşamı sona erecektir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından 5604 Sayılı ''Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun''un 2'nci maddesine dayanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, 30.07.2007 tarih 26568 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunu'n İkinci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri geçerli olacaktır.

İşyeri bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Sigortalı işten çıkış bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Mali Tatil uygulandığı 1 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları olan SGK Müfettişleri ile SGK kontrol memurları işyerlerinde denetim, kontrol, tespit yada tarama yapabilecek, ayrıca işverenlerden işyerlerine ait yasal kayıt ve belgeleri isteyebilecektir.

Ancak kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününü mali tatile rastlaması durumunda, kayıt ve belgelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün içinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde iş müfettişleri ile İşkur müfettişlerinin incelemek üzere istediği yasal kayıt ve belgelerin teslim edilmesi gereken sürenin son günü mali tatile rastlarsa, ibraz edilecek yasal kayıt ve belgelerin ibraz süresi mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün içinde yerine getirilebilecektir.

01.08.2009 tarihinden itibaren işyerinin sadece SGK'ya işyeri bildirgesi ile bildirilmesi yeterli olduğundan işyerinin açılış ve kapanışının ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili bölge müdürlüğüne bildirimine gerek yoktur.

Yine, 01.08.2009 tarihinden itibaren işçilerin sadece SGK'ya işe giriş bildirgesi ile işten ayrılış bildirgesi ile bildirilmesi yeterli olduğundan işçinin işe giriş ve çıkışının ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili bölge müdürlüğüne bildirimine gerek yoktur.

Özel sektör işverenlerinin aylık prim ve hizmet belgesini vermesi gereken son gün mali tatil döneminden sonraki bir tarihe denk geldiği için mali tatil dönemine ait uzatma hükümlerinden yararlanabilmeleri mümkün değildir. Ancak resmi nitelikteki işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini vermeleri gereken son gün ayın yedisinden ayın yirmi yedisine uzamaktadır.

SGK, 2010 ve 2009 yılında yayınlamış olduğu genelgelerde, aylık prim ve hizmet belgesi verme yönünden mali tatil süresinde uzatma olmayacağını belirtmiş ancak daha sonra aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken son günün akşamında sürenin ayın 27'sine uzatıldığını belirtmiştir. Ancak 2011 yılı için herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle aylık prim ve hizmet belgesi yönünden uzatma olup olmayacağı bilinmediği için işverenlerin 2011/Haziran dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini en geç 23 Temmuz akşamı gece saat 23.59'a kadar vermeleri isabetli olacaktır.

5510 Sayılı Kanunun 102. maddesine göre idarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kuruma ya da kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde kuruma itiraz edilebilir. İdarî para cezalarının, kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. İtiraz ve ödeme için tanınan 15 günlük sürenin son gününün mali tatil dönemine rastlaması halinde, itiraz süresi ve ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamaktadır.

İşyerinin iş kolu kodu ile iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranları kurum tarafından tepsi edilmekte ve işverene yazılı olarak tebliğ edilmektedir. İşveren 1 aylık süre içinde kurumun belirlediği iş kolu kodu ile iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranlarına itiraz edebilir. Bir aylık sürenin son gününün mali tatil dönemine rastlaması halinde, itiraz süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzayacaktır.


Kaynak: Dünya Gazetesi
 
Üst