Malülen Emeklilik İçin Nereye Başvuracağım

Üyelik
25 May 2009
Mesajlar
1
slm.
ben malülen emeklilik için defterdarlığa başvurdum ve sağlık kurulu raporundan sonra 2.derece sakat olduğum belirtildi.bu aşamadan sonra yapmam gereken nelerdir.
Çalışmalarınızda Başarılar
 
Üyelik
2 Ocak 2009
Mesajlar
191
Ynt: malülen emeklilik için nereye başvuracağım

SSk ya başvurmanız gerekir.2. derece kavramı 5510 sonrasında %60 olarak değiştirilmiştir.
Kanun sonrasında en az 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim şartı aranacaktır.
5510 madde 25-26 yı incelemenizi öneririm.
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
Ynt: malülen emeklilik için nereye başvuracağım

Sigortalılık durumunuzun bilinmesinde yarar var. %60 oran sizin için geçerli değil. Siz, Vergi İndirim Belgesi için başvurmuşsunuz. Aldığınız rapor Ankara Sağlık Kurulu tarafından onaylandı ise geçerli, onaya gitti ise onayı bekleyeceksiniz. Şu an çalışıyor iseniz vergi indiriminden yararlanacaksınız. Sigortalılık süreniz 2. derece özürlü emeklilik için yeterli ise erken emekli olacaksınız. Bunun için bilgilerinizi daha detaylı vermeniz gerekir.
 
Üyelik
18 Nis 2007
Mesajlar
295
Konum
İstanbul
Ynt: malülen emeklilik için nereye başvuracağım

malülen emeklilik için SSK sağlık kurulundan %60 malül raporu almak çok zordur. vergi indirimden kolayca yararlandırılabiliniyor ama emeklilik işlemini başlatabilmek için bu raporu almak çok zordur.
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
Ynt: Malülen Emeklilik İçin Nereye Başvuracağım

Bilgisi olanları ayrı tutarak belirtmek gerekiyor. "Malulen emeklilik ile özürlü raporu ile emekli olmak ayrı sistemlerdir." Bilgisi olmayanlar, fikir belirterek insanları yanlış yola sevketmemeleri konunun hassasiyeti açısından iyi olacaktır..
 
Üyelik
2 Ocak 2009
Mesajlar
191
Ynt: Malülen Emeklilik İçin Nereye Başvuracağım

özürlü raporu ile vergi indiriminden yararlanmak ve bunun emeklilik şartları (erken emeklilik)ayrı malulen emeklilik şartları ayrıdır. Kavram karmaşası başlıktan kaynaklanıyor.

özürlü çalışan erken emekli olmak mı istiyor? malulen emekli olmak istiyor. Malulen olmak istiyorsa, vergi indirimi için ondan istenen detaylı sağlık raporuna göre en az 3/2 işgücü kaybı olması gerekcektir. ve karşılığı kadar prim ödemesi olması gerekecektir.

Malülen emeklilik; İştirakçilerin vücutlarında meydana gelen arızalar veya uğradıkları tedavisi imkansız hastalıklar sebebiyle vazifelerini yapamayacak duruma gelmeleri halinde uygulanan emeklilik işlemidir.

Belirtilen sebeplerle çalışamayacak duruma düşenlere "malül" denilmekte olup;
Hastalık nedeniyle emekli olmak için, gerekli koşulları sağlayarak başvuran kişi, çalışma gücünün en az 2/3'ünü kaybettiği Kurumca tespit edilir ise malulen emekliliğe hak kazanmış olur. Bu hakkı kazanmış olanların malülen emeklilik için Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Daire Başkanlığı'na müracaat etmesi gerekmektedir.

Malûl sayılanlardan; Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinin her yılı için ortalama 180 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şartıyla malûllük aylığından yararlanabilmektedirler. (5510 da değişti - 10 sene)

Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü en az %60 kaybeden ve çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş düzeyde sayılmayanlardan yapılan tedavi sonucunda, kurum sağlık tesisleri kurullarınca düzenlenecek raporlarda çalışabilir durumda olmadığı belirtilen sigortalı malûl sayılır. Ancak; sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunduğu, önceden veya sonradan yeterli belgelerle tespit edilen sigortalı bu hastalık veya arızası sebebiyle malûllük sigortası yardımlarından yararlanamaz.

Özürlüler için;
a) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu Kanunun 53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.

b) Özrü nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılardan; ilgili mevzuatı uyarınca, I. derece özrü olanlar yaşları ne olursa olsun en az on beş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, II. derece özrü olanlar yaşları ne olursa olsun en az on sekiz yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, III. derece özrü olanlar yaşları ne olursa olsun en az yirmi yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. Özrü nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak yaşlılık aylığı alanlar Kurumca kontrol muayenesine tâbi tutulabilir.
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
Ynt: Malülen Emeklilik İçin Nereye Başvuracağım

5510 sayılı Kanun?un geçici 10. maddesine göre;

1- 01.10.2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53. maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede (2/3 oranında) hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar,

Yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacaklar.2- 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olup bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, aşağıdaki tabloya göre işlem yapılır.

5510 Sayılı Kanun?un yürürlüğe girdiği tarihten önce sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan yaşlılık aylığı bağlananların aylıklarının kesilmesi ve tekrar bağlanmasında bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümler geçerli olacaktır.

SSK?lı özürlüler için bağlanacak aylıkların aylık bağlama oranı, 5400 gün üzerinden hesaplanan orandan az olamayacaktır.
Sigortalılık başlangıcı I. Derece (Yüzde 80+) II.Derece (Yüzde 60-79) III. Derece (Yüzde 40-59)
05.08.1991 ve daha önce 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün
06.08.1991-05.08.1994 15 yıl- 3600 gün 15 yıl, 8 ay-3680 gün 16 yıl, 3760 gün
06.08.1994-05.08.1997 15 yıl- 3600 gün 16 yıl, 4 ay-3760 gün 17 yıl, 3920 gün
 
Üst