Matrahsız Fatura Hk.

Üyelik
26 Haz 2009
Mesajlar
158
arkadaşlar sağlık alanında faaliyette bulunan şirketimize her ay mal aldığı firmalarca bedelsiz mal verildiğinden matrasız fatura kesilmektedir.yani bir nevi % 100 iskonto yapılmaktadır.bu durumda bedelsiz verilen malın tl olarak değeri bilmediğimden dolayı mizanda ticari mal stoklarında gösteremiyoruz.ama bu malı şirketimiz satıyor.tl olarak değerini bilmediğimden 153-157 gibi kodlarda gösteremiyorum.onları aradım yöntemin yanlış olduğunu söyledim.bedelsiz olarak verilen malların faturada kdv si ile birlikte gösterilip firmamıza verilmesi ,firmamızında bu fatura bedeli kadar fiyat farkı faturası keserek satıcı firmalara vermesi gerektiğini söyledim.onlarda ymm lerine danışacaklarını söylediler halende bir cevap gelmedi .çünkü bedelsiz verilen mallar firmamızın yapmış olduğu bir hizmetten dolayı olmaktadır.sizle ne düşünüyorsunuz acaba.....


Başlık açarken büyük harf kullanmayınız. Forum Kurallarını okuyunuz.
 
Üyelik
19 Tem 2009
Mesajlar
26
Konum
İzmir
Ynt: Matrahsız Fatura Hk.

Benzer durum benim eskiden çalılştığım firmada da vardı. Malzemeleri bedelsiz olarak gireceksiniz. Maliyet ortalama mal alımından oluşacaktır. Tabi bedelsiz alıp bedelli sattığınızdan dolayı da sene sonunda yüksek kar ile karşılaşacağınız da garantidir.
 
Üyelik
8 Mar 2010
Mesajlar
62
Ynt: Matrahsız Fatura Hk.

Eğer iskontolar ayni ise kesinlikle kdv hesabı yapılacak
Bazı firmalar siparişte bulunan müşterilerine, o siparişin bedelinde indirim yapmak yerine bu bedeli sabit tutup, müşteriye fazladan mal göndermek suretiyle iskonto uygulamakta ve bu mal fazlalığının KDV karşısındaki durumu tereddüt konusu olmaktadır.

Bedelden indirim şeklinde yapılanlar dışında doğrudan bedelsiz mal verilmesi suretiyle yapılan iskontolar KDV? ye tabi bulunmaktadır.

Doğrudan bedelsiz mal verilmesi şeklinde gerçekleştirilen ayni iskontolar, fatura ve benzeri belgelerde gösterilse dahi, KDV Kanununun 3/a maddesine göre KDV?ye tabi olacaktır. Bu şekilde gerçekleştirilen ayni iskontoların matrahı ise, bedelsiz verilen malların emsal bedeli olacaktır. İskonto adı altında bedelsiz olarak verilen malların emsal bedellerinin KDV matrahından indirilmesi mümkün olmayıp, verginin iskonto olarak verilen malların emsal bedelleri de dahil olmak üzere toplam satış bedeli üzerinden hesaplanması gerekir.

Örneğin; 100 birim mal satan firmanın,satışını yaptığı malların yanında 5 birim malı da iskonto adı altında bedelsiz olarak vermesi halinde bu mal teslim hükümleri çerçevesinde katma değer vergisine tabi olacağından, bedelinin de katma değer vergisi matrahından indirimi söz konusu olmayacaktır.


Ayni ıskontonun bedelsiz mal verilmesi şeklinde değil, bedelden indirim şeklinde yapılması, faturada ayrıca gösterilmesi ve yapılan iskonto miktarının ticari teamüllere de uygun olması şartıyla Kanun?un 35/a maddesine göre iskonto bedeli katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.

Örneğin; 100 birim malın yanında 5 birim malın da bedelsiz verilmesi öngörülüyorsa, faturada 105 birim malın bedelinin yanında, bedelsiz verilmesi öngörülen 5 birim malın bedelinin iskonto olarak gösterilmesi ve KDV?nin 100 birim mal üzerinden hesaplanması durumunda iskonto tutarı KDV matrahından düşülebilecektir.
 
Üyelik
26 Haz 2009
Mesajlar
158
Ynt: Matrahsız Fatura Hk.

Sıfır bedelli fatura veya ticari teamülleri aşan iskonto

Değerli okurlar, bilindiği üzere faturalardaki yüksek iskontolar veya "0" (sıfır) bedelli mal teslimleri ötedenberi KDV açısından sorun teşkil etmektedir. Bazen incelemelerde faturalardaki iskonto oranı %50'yi aştığında problem çıkabilmektedir. Buna mukabil mali idarenin geçmişte bazı sektörlerde faturada gösterilen %90 küsurluk iskontonun ticari teamüle uygun olduğu ve KDV'ye tabi tutulamayacağı yönünde verilmiş görüşleri olduğu bilinmektedir.

Piyasada;

- Mal fazlası

- Ciro primi,

- Miktar iskontosu,

- Satış primi,

- Hasılat primi,

- Hasılat iskontosu,

- Dönem sonu iskontosu

vb. adlarda çok sayıda "iskonto" uygulandığı müşahade edilmektedir.

Mali idare bu tür faturada satış anında gösterilmeyip sonradan verilen iskontoların/ödemelerin KDV'ye tabi olduğu görüşündedir.

Konuya ilişkin yeni bir muktezayı da sizlerin bilgisine sunuyorum.

"T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı

?????.. Vergi Dairesi Başkanlığı

İlgi: ../../2009 tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde; satışlarınızı artırmak amacıyla ?????. kampanya yapmayı düşündüğünüzü, şirketiniz tarafından belirlenecek kampanya koşulları çerçevesinde, ??..larının; ???..lerin kendilerinden yapacakları belirli oranlardaki alımlarına karşılık aylık bazda (belirli bir dönemde) bedelsiz olarak ürün teslim edecekleri ve şirketinizce, ?????.. bedelsiz olarak teslim ettikleri ürün miktarı kadar bedelsiz ürün teslimatı yapılacağı belirtilerek, ????. bedelsiz olarak teslim edilecek ürünlerin sevk irsaliyesi ve sıfır bedelli fatura düzenlenmek suretiyle katma değer vergisi hesaplanmaksızın belgelendirilmesinin mümkün olup olamayacağı hususlarında tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 25/a maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teammüllere uygun miktardaki iskontoların, katma değer vergisi matrahına dahil olmayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre; malın teslimine ve hizmetin yapılmasına ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, ticari teamüllere uygun olarak ayrıca gösterilen iskontolar, katma değer vergisi matrahına dahil olmayacaktır. Diğer bir anlatımla faturanın düzenlenmesini gerekli kılan işlem ve bu işleme bağlı olarak yapılan iskontonun aynı faturada yer alması şartına bağlı olarak iskonto, katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 26 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin; "Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilmeyip, Yıl Sonlarında, Belli Bir Dönem Sonunda ya da Belli Bir Ciro Aşıldığında İskontolarda Durum" başlıklı L/2 bölümünde;

"Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonralarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan ödemeler ise katma değer vergisine tabi olacaktır. Zira, bu tür bir iskonto doğrudan satılan malla ilgili değildir. Burada söz konusu olan iskonto, firmanın yaptığı ek bir çalışmanın ya da çabanın sonucu olarak doğmaktadır. Dolayısıyla yapılan iş ana firmaya karşı verilen bir hizmettir. Çünkü, ana firma ile satıcı firma arasında düzenlenen sözleşmeye göre (yazılı veya sözlü), satıcı firma sözleşmenin hükümlerine uygun olarak belli bir çabayı göstermiştir ki (belli bir hizmeti vermiştir ki) ek ödemeye (iskontoya) hak kazanmıştır.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen şekilde uygulanan ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 4. maddesi çerçevesinde "hizmet" kapsamına giren bu işlemlere ait iskontolar, aynı kanunun 1/1. maddesi uyarınca vergiye tabi tutulacaktır" denilmektedir.

Buna göre; belirli dönem veya şartların gerçekleşmesine bağlı olarak (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla anılan) yapılan ödemeler ciro primi olarak değerlendirileceğinden hizmet ifasında bulunan taraf (alıcı) bunu hizmet faturası düzenlemek suretiyle belgelendirirken, satıcının ise yapılan hizmetin karşılığında emsal bedel üzerinden satış faturası düzenlemesi gerekmektedir.

Bu nedenle; şirketinizin ???????, ?????belirli dönemlerdeki (aylık periyod) alışlarına karşılık bedelsiz ürün verilmesi şeklinde gerçekleştireceği kampanya kapsamında yapacağı bedelsiz ürün teslimleri ciro primi addedilmek suretiyle Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/1'inci maddesi kapsamında katma değer vergisi hesaplamak suretiyle fatura ile belgelendirmesi, buna binaen hizmet ifasında bulunan ecza depolarının da şirketiniz adına hizmet faturası düzenlemesi gerekmektedir."

Zeki GÜNDÜZ
Dünya/06.11.2009
 
Üst