Meslek Yüksek Okulu Stajerlerinin Sigortalılığı

  • Konbuyu başlatan champell59
  • Başlangıç tarihi
C

champell59

Ziyaretçi
selamlar,

bir şirketimize meslek yüksek okulu stajer alıcaz. Stajerlerin sigortalılığı yüksek okullar tarafından sigortaya bildiriliyor. Bizim bu konuda bildirimde bulunmamız gerekiyor mu ? Ayrıca bu stajerleri maaş bordrosunda gösterme zaruretimiz var mı ?
 
Ynt: Meslek Yüksek Okulu Stajerlerinin Sigortalılığı

champell59 ' Alıntı:
selamlar,

bir şirketimize meslek yüksek okulu stajer alıcaz. Stajerlerin sigortalılığı yüksek okullar tarafından sigortaya bildiriliyor. Bizim bu konuda bildirimde bulunmamız gerekiyor mu ? Ayrıca bu stajerleri maaş bordrosunda gösterme zaruretimiz var mı ?

üniversite stajyerlerinde işyeri sigorta yapıyor, biz bu şekilde uyguladık hep. Lise satjlarında okul sigorta yapıyor, işyeri yasal kesinti yapmadan sadece ücret ödemesi yapıyor. Sözleşmeyi gözden geçirin bence gerekli açıklamalar vardır sözleşmede
 
Ynt: Meslek Yüksek Okulu Stajerlerinin Sigortalılığı

uygulamanız yanlış sanırım.

Yeni Dönemde Çırak ve Stajyerlerin Sigortalılığı

20 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, her yılın Ocak (yaz mevsiminde faaliyet gösteren işletmelerde Temmuz) ayında çalıştırdıkları personel sayısının yüzde 5?inden az, yüzde 10?undan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırmak zorunda bulunuyor.

Sigortalılık Bildirim Yükümlülüğü

İş sözleşmesine tabi çalışmamakla birlikte aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin bildirimlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullarınca, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için ise öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarınca yapılması gerekiyor.

3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler, meslek liselerinde okuyanlar, yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin sigortalılıkları meslekî eğitime veya zorunlu staja başladıkları tarihten itibaren başlayıp eğitim veya öğretimlerinin/staj sürelerinin bittiği tarihten itibaren sona eriyor ve her iki tarihin eğitim ve öğretim gördükleri kurumlarca SGK?ya bildirilmesi gerekiyor.

Prim yükümlülüğü

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim görenler ile meslek liselerinde zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için prim ödeme yükümlüsü Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar; yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu oluyor.

Ücret yükümlülüğü

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu yaşına uygun (16 yaşından büyük veya küçük) asgari ücretin yüzde 30?undan daha az olamıyor.

Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden muaf bulunuyor.

Sigortalılık

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları uygulanması gerekiyor ve bu kişiler 4/a sigortalısı sayılıyorlar.

Aday çırak, çırak ve stajyerler uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmadıklarından bunların primleri emekliliğe esas hesaplamalarda geçerlilik taşımıyor, sicil numaraları ise geçerliliğini sürdürüyor.

Sigorta primi

Sigorta primlerinin 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesinde tanımlanan yaşına uygun asgari ücretin yüzde 50'si üzerindeki matrahtan hesaplanması gerekiyor.

İş kazası halinde

Çıraklık ve stajyerlik sigortalılarının iş kazası geçirmeleri halinde eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, SGK?ya en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi gerekiyor.
 
Ynt: Meslek Yüksek Okulu Stajerlerinin Sigortalılığı

bu şekilde uygulama yapan arkadaşlar varsa düzenledikleri bordroları ile ilgili bilgi almak istiyorum.
 
Ynt: Meslek Yüksek Okulu Stajerlerinin Sigortalılığı

merhaba;

(Değişik son cümle: 13.02.2011- 6111/64 md.) Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemez.(...) Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.(...)"

Yukarıdaki maddeye yorum olarak deniliyorki maddede sadece meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine ilişkin düzenleme yapılmış, yükseköğrenim öğrencisinin stajerlik ücreti alabilmesinden bahsedilmemiştir bundan dolayı istenirse zorunlu olsun olmasın staj yapan üniversite öğrencilerine işveren ücret ödemeyebilir.

6111 den sonra staj yapan üniversite öğrencileri ile sizlerin uygulaması nasıl acaba ?

teşekkürler
 
Üst