Muhasebe Kayıtlarıyla Vergi Matrahını Azaltmak Vergi Ödememek Mümkün

AKDENİZ36

Katkı Sunan Üye
Üyelik
9 Ağu 2010
Mesajlar
233
Konum
DİYARBAKIR
Muhasebe kayitlariyla vergi matrahini azaltmak ve vergi odememek mumkun..

Yevmiye kaydi ile ornek sorular cozerken boyle bir kayit olustu aklimdan yanlis olursa duzeltirseniz sevinirim

10 000 tl ticari malimiz olsun bunun 5000 TL sini 153 Ticari mallar hesabinda kalan 5 000 TL sini de 157 Diger Stoklar hesabinda takip edelim.
5000 ticari malimizi yuzde 20 karla satisi yapalim ve vergi tahakkuk etsin

Satis kaydi
_--------- -----
100 kasa 6000
600yurtici satislar 6000
----_--------------
Maliyet kaydi
----------------
621 sat.tic.maly.5000
153 Tic.mallar 5000
---------_-----------
1000 tl kar elde edilmis
150 Tl vergi tahakkuk etsin
Asagidaki kayitla 1000 Tl kardan ve 150 Tl vergi odememek mumku
bunun icin 157 diger stoklar hesabinda beklettigimiz 5 000 TL degerindeki stoklari kullanmamiz gerekiyor..

Kayit soyle olmali
Ticari mallari diger stoklara aktaralim ve karsilik ayirmamiz yeterli

Ticari malin modasinin gecmesi kaydi
------_--------------
157 Diger stoklar hsb 5000
153 Ticar mallar hsb 5000
-----------------
Yuzde 20 karsilik ayirirsak vergi odememek mumkun
--------------------
653 karsilik giderleri hsb 1000TL
158 stok deger dus .krs. 1000 TL
-_-------------------
boyle bir kayitla vergi odemekten kurtuluyoruz ve 1000 TL cebimizde kaliyor

Bu kayitlardan su sonuca vardim

153 Ticari mallar hesabini gozu kapali bir sekilde kullanirsak vergi odememiz cogaliyor.

Yanlis dusunuyorsam duzeltirseniz sevinirim
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,255
Konum
Manisa
Vergi kaçırmak istedikten sonra bin bir türlü kayıt yaparsın, matrah artırımı zamanı devlete üç beş verirsin hamuduyla götürsün!
 

AKDENİZ36

Katkı Sunan Üye
Üyelik
9 Ağu 2010
Mesajlar
233
Konum
DİYARBAKIR
Yukarda ki kayitta vergi kacakciligi yok aksine muhasebe bilgisi ve matematik var sorun vergi odemek odememek degil parayi yonetebilmek, kara zarara hakim olmak onemli

bu yevmiye maddesinin yararlari saymakla bitmez tavsiye edebilirim
 
Üyelik
29 Eki 2020
Mesajlar
27
Konum
ankara
değeri düşen modası geçen stok ıçın izahat..aman dikkat stok değer düşüklüğü karşılığı!!!!!!!!

Değeri düşen mallara ilişkin olarak açıklama VUK 278’ıncı maddesi yapılmıştır. İlgili madde hükmüne göre “Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir.”

Madde hükmünden belirtildiği üzere bir malda değer düşüklüğünden bahsedilmesi için, Yangın, deprem ve su basması gibi afette maruz kalması yahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde meydana gelmesi gerekir.

Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de “önemli bir azalışın ne olacağıdır.”

Kanun maddesinin ifadesindeki "önemli bir azalış" iktisadi kıymetlerin piyasa değerini ve kullanılma özelliklerini normalin üzerinde kaybetmeleri anlamındadır.

Vergi Usul Kanunu nun 274. maddesinde satın alınan veya imal edilen emtianın maliyet bedeliyle değerleneceği belirtilmekte olup, emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267. maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Hükmü yer almaktadır.Bir malın VUK un 274. maddesine göre emsal bedeli ile değerlenebilmesi için aşağıdaki koşulların bulunması gerekmektedir.

1. Emtianın değerleme günündeki satış değerinin emtianın maliyet bedelinden düşük olması gerekmektedir.

2. Değerdeki düşüklük maliyet bedeline nazaran % 10 veya daha fazla olmalıdır.2-Değerleme Ölçütünün Belirlenmesi;


Vuk 267 ıncı maddesinde emsal bedellin hangi ölçüler ile değerleneceğini belirtmiştir. İlgili madde hükmüne göre;

Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan "Ortalama satış fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten az olmaması şarttır.

İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder.

Üçüncü sıra: (Takdir esası) Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır. Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı mahfuzdur. Ancak, dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz.

Emsal bedelinin mükellef tarafından bizzat hesaplandığı hallerde, bu hesaplara ait kayıt ve cetveller ispat edici kâğıtlar olarak muhafaza edilir.

Yukarıdaki esaslarla mukayyet olmaksızın kaza mercilerinin re'sen biçtikleri değerler ile zirai kazanç ölçülerini tesbit eden kararnamelerde yer alan unsurlar emsal bedeli yerine geçer.

Ücretle yapılan imalatta ücretin gerçek miktarının bilinmemesi veya doğru olarak tayin edilememesi hallerinde tesbit edilecek emsal ücret de aynı esaslara göre tayin olunur.

Emsal bedelin tespitinde 1. ve 2. sıranın uygulaması her zaman mümkün olmamaktadır. Bu durumda yapılması gereken emsal bedel için takdir esasının belirlenmesidir.

Takdir komisyonu dışında başka bir kurum ya da kuruluşa emsal bedel veya zarar tespiti yaptırılamaz. Ancak Gelir idaresinin son kullanım tarihi geçmiş yahut bozulmuş olan, insan sağlığı için zararlı ve imhası gereken malların takdir komisyonun muayyen bir zamanda takdiri mümkün olmadığı durumlarda ilgili bakanlık yetkilerinin de yer aldığı bir komisyon huzurunda tutanakla tespit edilmek suretiyle malların imhasının mümkün olduğu yönünde görüş bildirmiştir. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı: B.07,1.GİB.04.99.16.01/01-VUK-278-2009-MUK-33-04.05.2009/14663) Emtianın tamamen değer kaybına uğramış olması sonucu değiştirmez. Bu durumda takdir komisyonu değerin tamamen kaybolduğunu, emsal bedelin sıfır bedeli olduğunu tespit eder. Vergi Usul Kanunu’nun 278. maddesi açısından işlemin takdir komisyonunca karara bağlanmış olması önemlidir. Takdir komisyonun belirlediği emsal bedel ile maliyet bedel arasındaki fark mükellef nezdinde gider olarak kayıtlara alınabilir.

Katma Değer Vergisi Yönünden;

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinin (c) bendinde, "Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığı’nın yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait Katma Değer Vergisi"nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığı’nın yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait yüklenilen kdv’nin indirimi mümkün değildir. İndirim konusu yapılamayan Kdv’nin gider olarak kayıtlara alınması gerekmektedir. Ancak değeri düşen malların zayi olması söz konusu değildir. Malın tamamen yok olmaması, ancak değerinde önemli derecede düşüklük meydana gelmesi halinde malın zayi olması hükümleri geçerli olmayacaktır. Bu durumda malların zayi olması değil düşük bedelle veya zararına satışı söz konusu olacağından, bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılabileceği tabiidir. Burada belirmek isterim ki; değeri düşen mallarda zayi olan kısmına ilişkin KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı yönünde Danıştay Kararı mevcuttur. Danıştay ilgili kararında “…Öte yandan, söz konusu emtianın ayrılmaz parçası olan ve fiziksel değişiklik nedeniyle yüklenilen KDV’nin değer kaybına isabet eden kısmının indirimler dışında bırakılması, yeniden ve hasarlı haliyle teslim konusu edilmesi durumunda, hurda veya hasarlı bedele isabet eden ve bu kısım için yüklenilen KDV ‘nin indirim konusu yapılması KDV uygulaması ve vergide adalet prensibi yönünden uygun olacaktır.” şeklinde karar vermiştir.
 
Üyelik
29 Eki 2020
Mesajlar
27
Konum
ankara
________________ / ____________

654 Karşılık Giderleri Hesabı XX

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı XX

Karşılık gideri ayrılması

________________ / ______________690 Dönem Karı Zararı Hesabı XX

654 Karşılık Giderleri Hesabı XX

Karşılık giderlerinin dönem sonuçlarına intikali

__________________ / ___________________120 Alıcılar Hesabı XX

600 Yurtiçi Satışlar Hesabı XX

391 Hesaplanan Kdv Hesabı XX

Değeri Düşen Malın Satılması

__________________ / ___________________158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı XX

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı XX

Karşılık hesabının kapatılması
 
Üst