zirve

Muhtasar Tahakkuk

T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Muhtasar Tahakkuk

İlgili dönemde beyan vermeyi gerektiren stopaj yok ise verilmez. Tahakkuktan kastınız defter kaydı ise öyle bir kayıt ???
 
Üyelik
22 Kas 2007
Mesajlar
200
Ynt: Muhtasar Tahakkuk

28.07.2009 tarihinde işyeri kapanış dilekçesi verilmiştir. Temmuz ayına ait kira ödemesi yapılmayacak. İşçi de çalıştırmadık. Yani muhtasar beyannamemiz boş. Böyl bir durumda muhtasar beyanname için ne gibi işlemler yapılıyor?
Teşekkürler
 
Üyelik
22 Ocak 2008
Mesajlar
121
Ynt: Muhtasar Tahakkuk

boş beyanname verin. muhasebe ofisinde çalıştığım dönemde ben bu tür durumlarda 022 kodu seçiyorum. karşısına matrah toplamı 0,00 tahakkuk eden 0,00 giriyorum. sadece damga pulu kesiyor. saygılarımla...
 
M

(M.İ.N.E)

Ziyaretçi
Ynt: Muhtasar Tahakkuk

özlem... ' Alıntı:
28.07.2009 tarihinde işyeri kapanış dilekçesi verilmiştir. Temmuz ayına ait kira ödemesi yapılmayacak. İşçi de çalıştırmadık. Yani muhtasar beyannamemiz boş. Böyl bir durumda muhtasar beyanname için ne gibi işlemler yapılıyor?
Teşekkürler

durumu izah eden bir dilekçe ile vergi dairesine "ilgili dönemde stopaja tabi bir ödeme olmadığından muhtasar beyanname vermiyoruz şeklinde" bildirim yapın. Boş beyanname vermenize gerek yok.
 
Üyelik
18 Haz 2009
Mesajlar
15
Konum
balıkesir
Ynt: Muhtasar Tahakkuk

vergi dairesine dilekçeyle herhangi bir kesintinin olmadığını bildirin yeterlidir.
 
Üyelik
22 Ocak 2008
Mesajlar
121
Ynt: Muhtasar Tahakkuk

değerli arkadaşlar ne derece doğru biemiyorum ama geçenlerde bir başka mevzuat sitesinde bir forum üyesi maliyenin kendisinden kesinti yapılmayan dönemlere ilişkin olarak beyanname talep ettiğini ve yazdığı dilekçeleri dikkate almadıklarını bildirdi. şimdi söledikleriniz doğru. yasa açık. yani beyanname vermek gibi bir zorunluluk yok. ama 16,90 tl lik bir damga pulu için o kadar baş ağrıtmaya değermi sizce? boş olarak verin gitsin derim ben. saygılarımla...
 
Üyelik
18 Haz 2009
Mesajlar
15
Konum
balıkesir
Ynt: Muhtasar Tahakkuk

tabi boş dilekçede verebilirsiniz ama ben çok kez dilekçe verdim kesinti olmadığı durumlarda herhangi bir sıkıntıda yaşamadım vergi dairesiyle bu nedenden ötürü.
 
Üyelik
22 Kas 2007
Mesajlar
200
Ynt: Muhtasar Tahakkuk

muhtasar dosyası içinde, kapanış ile ilgili dilekçe veriliyor mu?
 
Üyelik
6 Haz 2008
Mesajlar
143
Konum
İstanbul
Ynt: Muhtasar Tahakkuk

Stopaj bildirimi yapılmayacak bir durum olsa bile ileride bir sorunla karşılaşmamak için "151-Diğer" seçip 0,00 TL yapın gönderin. İnceleme olsa da, her hangi bir Vergi Zayiatı yapmadığınız ve V.U.K' na aykırı davranmadığınız için rahatlıkla V.D.' ne cevap verebilirsiniz.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Muhtasar Tahakkuk

Gelir Vergisi Kanunu?nun 98. Maddesinde 94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları belirtilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu?nun 94 üncü maddesinde ise maddede sayılan ödemelerin (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yapılması halinde vergi tevkif edileceği öngörülmüştür.

Gelir Vergisi Kanunu?nun 84 üncü maddesinde muhtasar beyanname; işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsus beyanname olarak tanımlanmıştır.

İlgili dönemde tevkifat ve beyan olunacak matrahın bulunmaması durumunda boş beyanname verilip verilmeyeceği hususunda kanunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak yukarıda yer alan Kanun maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden; nakten veya hesaben bir ödeme halinde vergi tevkifatının yapılacağı ve beyanname verilmesi gerektiği, tevkifata tabi bir ödemede bulunmayanların ise muhtasar beyanname verme mecburiyetlerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan tevkifata tabi bir ödemenin bulunmaması durumunda muhtasar beyanname verilmeyeceğine yönünde yargı kararları ve özelgeler bulunmaktadır.

Danıştay 4. Dairesinin 28.01.1999 tarih E. 1997/4133 K.1999/122 sayılı kararı ? ?., muhtasar beyanname verilmesi için vergi tevkif edilmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle tevkifatı yapmayan yükümlülerin muhtasar beyanname verme zorunlulukları yoktur. ?,

Danıştay 4. Dairesinin 03.12.1998 tarih E. 1997/4444 K. 1998/4757 kararı ? ??.muhtasar beyanname ile bildirilecek bir ödeme yapıldığı konusunda idarece herhangi bir tespit bulunmadığı dolayısıyla kurumun beyanname verme zorunluluğunun söz konusu olamayacağı ?.?? yönündedir.

Antalya Defterdarlığı?nın 2003 yılına ait B.07.4.DEF.0.07.11/GVK.Öz.03./ sayılı muktezasında; "...... muhtasar beyanname verilmesi vergi tevkifatının yapılmasına bağlıdır. Bu nedenle, gelir vergisi kanununun 94 üncü maddesinde sayılan ödemelerin nakden veya hesaben yapıldığı dönemlerde yapılan vergi tevkifatı için muhtasar beyanname verilmesi gerekir. Ödeme ve vergi tevkifatı yapılmayan dönemler için muhtasar beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. ?

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-98 sayılı muktezasında; "......tevkifata tabi herhangi bir ödemenin veya tahakkukun bulunmadığı aylar için muhtasar beyanname verme zorunluluğu bulunmamaktadır.?
Görüşlerine yer verilmiştir.
 

Benzer konular

Üst