Mükellefiyet Öncesi Sahip Olunan Aracın Vergi Kaydı Sonrası Kullanılması

Üyelik
1 Haz 2013
Mesajlar
10
Konum
ankara
Bir gerçek kişinin gelir vergisine tabi olarak mükellefiyeti 01.08.2013 tarihinde başlamıştır. Bu şahsın ekim/2012 tarihine kendi adına tescilli aracı bulunmaktadır.
Araç elde etme tarihi, vergi mükellefi açılış tarihinden önce olduğu için, aracın kaydını kayıtlarımıza alabilir miyiz. Ayrıca araca ait yapılan masrafları vergiden düşebilir miyiz. Yoksa aracı başka birine satıp yeniden( yeni tarihli olacağından) almak kaydıyla kayıtlarımıza almamız dahamı uygun olur?
 
Üyelik
29 Mar 2010
Mesajlar
74
Konum
izmir
Danıştay Vergi Davaları Genel Kurulunun 23.10.1998 tarih ve E.1997/85 K.1998/3000 sayılı kararı aşağıdadır. (Danıştay dergisi yıl:29, Sayı 99 s 73.)
"Ticari işletmenin aktifinde kayıtlı olmayan taşıtlara ait giderlerin gayrisafi kazançtan indirilebilmesi Gelir Vergisi Kanunu' nun 40.Maddesinin olay tarihinde yürülükte olan 5 numaralı bendindeki kural karşısında mümkün bulunmamaktaysa da, işletmede kullanıldıkları tartışmasız olan taşıtların giderleri, 40.maddenin 1 numaralı bendine göre ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için zorunlu giderler kapsamında olduğundan gayrisafi kazançtan indirilmesi mümkündür."
 
Üst