Nakliyecilik

Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
64
Merhaba arkadaşlar;
Nakliyecilik yapan bir mükellefimin kamyonuna 1 yıldan beri Gümrükçe el konulmuş olup mahkeme halen devam etmektedir. Bu geçen süre zarfında verilmesi gereken beyannameler verilmiştir. Ancak mahkemenin ne zaman sonuçlanacağı belli değil. Öğrenmek istediğim:
1-Mahkeme süresince beyannameleri vermeye devam edecekmiyiz.
2-Vergi kaydının silinmesi (terk) için; kamyonun satışını yapmak veya trafikten çekme belgesi almak gerekir. Bu durumda iki işlemde yapılamıyor. Kamyon, mahkeme kararı ile gümrük malı olursa ne gibi işlem yapmalıyız, mahkeme kararı terk için yeterlimi ve terk tarihi ne olmalıdır?
Bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlara yorumları için teşekkür ederim.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Merhaba

Sayın sertaç bahsettiğiniz durum VUK. 13. maddesinde sayılan mücbir sebeplerdendir.

-Vergi Usul Kanununun mücbir sebepler başlığını taşıyan 373. maddesinde "Bu kanunda yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin vukua geldiği malum ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezası kesilmez." hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre mücbir sebep halinde ceza kesilmemektedir.

-Dğer taraftan Vergi Usul Kanununun 15. maddesinde mücbir sebep halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar sürelerin işlemeyeceği belirtilmiş ve tarh zamanaşımının da işlemeyen süreler kadar uzayacağı hükme bağlanmıştır.

Özetle :
Mücbir sebep halinde:

-Süre tatil olur. Kaldığı yerden (mücbir sebep ortadan kalkınca) devam eder.
-Özel usulsüzlük cezası kesilmez.
-Re'sen takdiri gerektirmez.
-Danıştay'a göre ödemeyi durdurur. İdareye göre durdurmaz.
-Mücbir sebeplerin tevsiki gerekmektedir.

Sorunuza gelince:

1-Mücbir sebep halini vergi dairesine bildiriniz ve mücbir sebep hali ortadan kalkıncaya kadar boş beyanname vermeye devam ediniz.

2-Terk için mahkeme kararı yeterlidir. Mahkeme ilamı ile trafiğe müracat ederek tescil muamelesini yaptırınız. Trafik İdaresi durumu vergi dairesine bildirmektedir.

3- Terk tarihi mahkeme ilamının size tebliği edildiği tarih, yani kesin hükmün gerçekleştiği tarihtir.
.............................................
 

Benzer konular

Üst