Noterler Geçici Vergi Neden Vermezler

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
614
Konum
istanbul
selamlar

G.V.

Geçici Vergi

Mükerrer Madde 120 – (4369 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1.1.1999) Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin (4444 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değiştirilen ibare. Yürürlük; 1.1.2000) altışar aylık(1) kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir.(4842 sayılı Kanunun 37/1-h maddesiyle cümle yürürlükten kaldırılmıştır Yürürlük; 24.04.2003)(5)

ilgili kanun maddesinde noterlerin geçici vergi beyannamesi verilmeyeceği ifade edilmiş.

burada serbest meslek erbabınında stopaj yapıldığı halde geçici beyanname vermesi gerektiği belirtilmiş.

niye diye sesli düşünüyorum. ilk dilimi aşarsa vergi çıkacak. iyi güzel.

peki bu kanunda noterler neden istisna edilmiş. kanun koyucu burda hangi noktayı gözetmiş.

birde buna daha sonra noter olmayan yerlerde noter yardımcıları da dahil edilmiş anladığım kadarıyla....

saygıyla
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
Sn. herdem;

Bu konu 217 seri nolu GVK tebliğinde izah edilmiştir. Bu tebliğe göre sadece noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığınca geçici yetkili noter yardımcıları geçici vergiden muaftır. Diğer noterler muaf değildir.
Bu tebliğin konu ile ilgili kısmı şöyledir.

1.2. Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar

7. Senelere sari inşaat ve onarma işi (2) yapan mükellefler ile noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığınca geçici yetkili noter yardımcısı olarak görevlendirilenler, bu kazançları dolayısıyla geçici vergi ödemeyecekledir. Ancak, söz konusu mükellefler, senelere sari inşaat ve onarma veya geçici yetkili noter yardımcılığı işlerinden elde ettikleri kazançları dışında kalan ticari veya mesleki kazançları için geçici vergi ödemek zorundadırlar.
 
Üst