turkcell

Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

Üyelik
26 Eyl 2005
Mesajlar
507
Numune olarak alınan mallar muhasebede stok olarak mı girilir ? Değilse nereye girilir ?
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

Merhaba,

Eğer Numune mallar değerledirilmişse, yani satılmış veya üretimde kullanılmışsa, 153 veya 150 ilgili hesaplara emsal değerden giriş yapıp karşılığını olağandışı gelirlere vermeniz gerekir.

Şöyle ki diyelim ki aldığınız malın değeri 500 YTL siz bunu 700 YTL ye sattınız.

---------- / / -------------
153 500
679 500
--------- / / ---------------
120 826

600 700
391 126
-------------/ / -----------
621 500

153 500
----------- / / -------------

Bu şekilde görüldüğü gibi işlemler sonucu net 700 ytl gelir kaldı.

Saygılarımla,
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

Numune malların herhangi bir maliyeti söz konusu değildir. Dolayısıyla alınırken KDV tahakkuk ettirilmez.

Eğer para karşılığı alınıyorsa sizin ona atfettiğiniz mana ne olursa olsun zaten hukuken numune sayılmaz, normal mal alışı gibi kayda geçer.


Numune olarak alınan yani para ödenmeden alınan mallar için şu kayıt yapılır:
--------------------------------- / ---------------------------------

153 TİCARİ MALLAR 500,-

602.90 DİĞER ÇEŞİTLİ FAALİYET GELİRLERİ 500,-

Numune malın stoklara kaydı

------------------------------ / --------------------------------
100 KASA 826

600 BRÜT SATIŞLAR 700

391 HESAPLANAN KDV (%18) 126

Numune malın satışı

------------------------------ / ------------------------------
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

Merhaba,

OSMAN EROL ' Alıntı:
-------------------
Numune malların herhangi bir maliyeti söz konusu değildir. Dolayısıyla alınırken KDV tahakkuk ettirilmez.
-------------------

Sayın Erol
Bu alıntıyı alma nedenim neden bunu belirtme gereği duydunuz anlamadım. Benim attığım kayıttan böyle bir anlammı çıktı çözemedim.

Ayrıca sizin attığınız kayıtla ilgili olarak şöyle bir eleştiri getirmek istiyorum.

602 hesap gerek gelir tablosundaki konumu gerekse tebliğdeki açıklamaları gereği işletmenin faaliyet konularıyla ilgili olarak elde ettiği gelirler için kullanılmalıdır. Vade farkı, primler vb. burada dikkat edilmesi gereken husus işletmenin direkt olarak faaliyetinden sağladığı katma değerlerin takip edileceği hesaptır.

Burada ise bir olağandışılık mevzubahistir. Bu faaliyet sonucu elde edilen bir gelir değildir. Aslında gelir bile değildir. İşletmenin kazandığı bir artı değerdir. Bunun için 602 hesap uygun değildir.
Gelir tablosundaki yeri açısından değerlendirirsek Net satışlar içinde yer alır bu kalem yani satış faturası mukabili girişler yapılır buraya ki bu yüzden brüt satışlar + Diğer gelirler toplamının KDV beyannamesindeki matrahlar toplamıyla eşit olması gerekir.

Bu nedenle bu harekette karşı ayağa 602 değil 679 yazılması hususunu önereceğim ilgili arkadaşlara,

Saygılarımla,
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

Hayır. Sizin kaydınızdaki KDV tahakkukunun olmayışının doğruluğu ile numune alımının maliyeti olan normal malımı olmadığını, bu nedenle 621 hesabın kullanılamayacağını vurgulamak istedim.

Diğer taraftan 1 sayılı Tebliğde 679 hesap şöyle tarif ediliyor:

679 DİĞER OLAĞIN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

a) Niteliği

Yukarıdaki hesap kalemleri dışında kalan ve arızi bir karakter taşıyan duran varlık
satışlarından doğan kârlar gibi gelir ve kârların yer aldığı hesap kalemidir.

b) Bölümlenmesi

hesap aşağıdaki gibi bölümlenebilir.

679.00 Duran Varlık Satış Kârları
679.10 İştirak ve Bağlı Ortaklık Devir Kârları
679.20 Sayım Fazlası Cetvelleri
679.30 Hesap Fazlası Tazminat Gelirleri
679.40 İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar
679.90 Diğer Çeşitli Olağandışı Gelir ve Kârlar

c) İşleyişi:

Diğer olağandışı gelir ve kârlar tahakkuk ettikçe bu hesaba alacak kaydedilir. hesap dönem sonunda "690 Dönem kârı ve zararı" hesabına devredilerek kapatılır.
...

Bu tariften çıkan sonuç, bu hesabın, işletmenin varlığı içinde bulunan aktif kalemlerin elden çıkarılması durumunda işletileceğidir.

Tebliğde 602 hesap için de şu tarif yapılmış:

602 DİĞER GELİRLER

a. Niteliği

(İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar) devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımılar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.)

b. Bölümlenmesi

Hesap, diğer gelir unsurlarının niteliğine göre ihtiyaca göre bölümlenebilir.

602.00 İhracat Teşvik Pimleri
602.20 Vade Farkları
602.30 Vergi İadeleri
602.40 Destekleme ve Fiyat İstikrar Primi
602.50 Navlun Primi vs. gibi.
602.60 Alınan sübvansiyonlar
602.90 Diğer Çeşitli Faaliyet Gelirleri
...

Bu tariften kalkarak 602.90 hesabın daha uygun olacağını düşündüm.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

Numune mala numune kaydı mı olur allahaşkına...:)

Ben de beyin jimnastiğine birşeyler katayım isterim.

Numune malı, önemlilik ve dönemselllik ilkelerine dayandırarak ilerleyeyim.

1-Numune mal adı üstünde numunedir. Eğer bu tutar yüksek tutarlarda ise KDV'siz açıktan alım vardır.

2-Hadi kayda alıp üretime soktuk bu mal satılmamış ise ne yapmak gerekir. 679 ya da 602 de gelir yazdık ise gelir gider dönemsellik dengesi bozulur. Bence alınması gereken hesap gelir değil 150-153 grubunun alacak ayağıdır.
 
Üyelik
12 Ara 2007
Mesajlar
35
Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

Selam Herkese,

Bence; eğer numune alınan malın stoklara alınması ihtiyacı duyuluyorsa, nazım hesaplara alınabilir. bu hesapta miktarsal veya tutarsal olarak izlenebilir.

Satışı gerçekleşirse;

------------- // --------------
120
679
391
------------- // --------------

olarak kullanılmalı. stoğa girişi ve tekrar stmm hesaplanmasına bence gerek yoktur.
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

Merhaba,

Bir mal edinim şekli ne olursa olsun satılmak amacıyla işletme stoklarında tutuluyorsa. Konsinye veya emanet değilse yani zilyetliği sizdeyse elbetteki kullanım amacına göre 153 veya 150 grubunda olmalıdır.

Sayın cuhacı ve sayın efect arkadaşımız gelir satıldığı anda gerçekleşir diyor. Dönemsellik ilkesine göre satılmadan gelir olmaz diyor. Sayın meslekdaşlarım ortada belirli bir değer var fiili anlamda işletmeye artı değer kazandıran bir edinim. Gelir bedelsiz malın işletme zilyetliğine girdiği anda oluşmaktadır. Nasıl yani faturada 100 birim mal varsa ve bunu 10 birimi mal iskontasıysa biz envanter kayıtlarına 90 birim mi yazacağız.

Mal satılsada satılmasada ürünün stoklara girdiği anda gelir gerçekleşmektedir. Bilanço tekniği açısından incelersek

Dönen Varlıklar Kaleminde artış olmaktadır. İşletmede fon çıkışı olmadığına göre aktif tarafta başka bir değişiklik yok. KVYK ve UVYK ayağındada artış ve azalış yaratmayan bu artı değerin pasifteki karşılığı Özkaynaklardır. Öz kaynaklar kalemi altındaki dönem karını eklemenin tek yolu edinim tarihinde gelir yazmaktır.

Tekrar söylüyorum zilyetliği sizde olan bir mal envanter defterine kayıt edilmek zorundadır. Envanter defterinin 15 yekünüyle bilançonun Stokları tutmalıdır.

Şimdi Sayın Erol'un 602 önerisi üzerine de bir şeyler yazmak istiyorum.

Gelir Tablosuna bir bakalım

Gelir Tablosu 5 bölümden oluşur

1. Bölüm Brüt Satış Karı zararı Yani işletmenin satışlarından ve satışlarıyla ilgili olarak sağladığı prim, vade farkı vs. üstüne basa basa söylüyorum buradaki 600 601 602 (611) (612) ve (621) hesapların tamamı dikkat edin hepsi satış kaynaklı gelirlerdir. Numune malın yarattığı artı değer bu bölümde olamaz.

2. Bölüm Faaliyet Karı Zararı 630,631,632 gibi işletmenin faaliyetleriyle ilgili yaptığı giderlerin brüt satış karından düşmesi sonucu oluşan rakamdır

3. Bölüm Olağan Kar veya zarar. Diğer faaliyetlerden gelirlerin ve giderlerin ve finansman giderlerinin arasındaki farkın Faaliyet Karı veya zararını olumlu veya olumsuz etkilediği bölümdür. Burası neden olamaz sihirli kelime "faaliyet" yani bu bölümdeki gelirlerde işletmenin belirli bir faaliyeti sonucu edinilmiş gelir olmalıdır.

4. Bölüm Dönem Karı Zararı BİNGO İşte aradığımız şey ilk defa faaliyet veya satış beklentisi olmayan bir gelir türü burada çıkıyor karşımıza Olağandışı gelir ve Karlar. İşletmenin yukarıdakiler dışında kalan bütün edinimlerinin ve giderlerinin düştüğü bölümdür.

5. Bölüm SONUÇ Dönem Nek Karı zararı Vergi sonrası dağıtılacak kar.

Ayrıca sayın erol demişsiniz ki 621 kullanılamaz. E peki 153 aldığınız malı nasıl çıkacaksınız.

Sayın Buterfly alacak kaydının 153 ' e yapılması gerektiğini söylemiş.

Borç ayağıda 153 alacak ayağıda öylemi.....

YAPMAYIN ALLAHAŞKINA.......... : ;)
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

UZMAN ' Alıntı:
.................................
Sayın cuhacı ve sayın efect arkadaşımız gelir satıldığı anda gerçekleşir diyor. Dönemsellik ilkesine göre satılmadan gelir olmaz diyor. Sayın meslekdaşlarım ortada belirli bir değer var fiili anlamda işletmeye artı değer kazandıran bir edinim. Gelir bedelsiz malın işletme zilyetliğine girdiği anda oluşmaktadır. Nasıl yani faturada 100 birim mal varsa ve bunu 10 birimi mal iskontasıysa biz envanter kayıtlarına 90 birim mi yazacağız.

Mal satılsada satılmasada ürünün stoklara girdiği anda gelir gerçekleşmektedir. ............

Dönen Varlıklar Kaleminde artış olmaktadır. İşletmede fon çıkışı olmadığına göre aktif tarafta başka bir değişiklik yok. KVYK ve UVYK ayağındada artış ve azalış yaratmayan bu artı değerin pasifteki karşılığı Özkaynaklardır. Öz kaynaklar kalemi altındaki dönem karını eklemenin tek yolu edinim tarihinde gelir yazmaktır.

Tekrar söylüyorum zilyetliği sizde olan bir mal envanter defterine kayıt edilmek zorundadır. Envanter defterinin 15 yekünüyle bilançonun Stokları tutmalıdır.
..............................


http://www.alomaliye.com/tmsk/tms_4_satislar_diger_ol_gel.doc adresinde,

?TMS ? 4 SATIŞLAR VE DİĞER OLAĞAN GELİRLER? standardından bir madde:

?????..
Madde 10-

Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde, mal satışlarından gelir tahakkuk etmiş sayılır.

a) İşletme alıcıya malın mülkiyeti ile ilgili önemli riskleri ve yararları devretmiştir,

b) İşletme mülkiyetle ilgili yönetim hakkını ve satılan mallar üzerindeki etkili kontrolünü sürdürmemektedir,

c) Gelir tutarı güvenilir olarak belirlenebilmektedir,

d) İşleme ilişkin ekonomik yararlardan işletmenin yararlanması söz konusudur,

e) İşleme ilişkin oluşan veya oluşacak maliyetler güvenilir olarak belirlenebilmektedir.
---------------------------------------------------------

http://www.malatya.smmmo.org.tr/yenisite/yeni/turkvergikanunlari.doc adresinden bir bölüm:

GELİR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesidir. Elde etme; geliri oluşturan kazanç ve iratları ?hukuken ve iktisaden? tasarruf etmektir. Gelirin elde edilmesi gelir unsurları itibariyle farklı esaslara bağlanmıştır. Elde etmede aşağıdaki dört esas söz konusudur.

-Tahakkuk esası: Bir karşılığa dayanan iş veya işlemlerde, bunun karşılığını oluşturan bedelin ödenecek aşamaya gelmesidir. Ticari ve zirai kazançta tahakkuk esası geçerlidir.

-Hukuki tasarruf esası: Gelirin sahibi tarafından istenebilir duruma gelmesidir.

-Ekonomik tasarruf esası: Ödemeyi yapacak olan bakımından gelirin, sahibi tarafından istenildiği anda ödenecek duruma getirilmesidir. Hukuki tasarruf ile iç içedir.

-Fiili tasarruf (tahsil) esası: Gelirin nakit, mal veya hak olarak sahibinin mal varlığına geçmesidir. Serbest meslek kazançlarında ve gayrimenkul sermaye iratlarında tahsil esası geçerlidir.

Örnek: Ticari ve zirai kazançlarda vade sonunda tahakkuk elde etme sayılmıştır.
Serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratlarında banka ya da kasaya para yatırılması, yani tahsilat elde etme sayılmıştır.
--------------------------------------------------------------


Bazı tanımlar:

-Maliyet Bedeli,
Satın alınan veya işletmede imal edilen mallarla ilgili olarak satın alma veya üretim maliyetini
ifade eder.

-Tasarruf Değeri,
Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. VUK kesinlik
içermediğinden dolayı, sadece alacak ve borç senetleri için bu değerleme ölçütünü kabul
etmektedir.
 
Üyelik
12 Ara 2007
Mesajlar
35
Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

Sayın uzman, konuyu fazla uzatmışsınız gibi geldi. mal sonuçta olağandışı kalemine giriş yapılarak stoklara alınacaksa, istisnai bir durum olarak gerçekleştiği (numunenin satılması) sözkonusudur, stoklara giriş yapıp mal satılana kadar bilançoyu şişirmek (ileride satılacağı belli olamayan numune stoklar için) yanlış olur düşüncesindeyim.
daha öncede belirttiğim gibi firma bu stokları muhasebede stok olarak takip etmek istiyorsa nazım hesapları kullanması daha uygun olur inancındayım.


Teşekkürler
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

Merhaba,

Konuyu fazlamı uzattım. evet Her zaman uzatırım. Çünkü asıl olay ayrıntılarda gizlidir. Denetmen geldi depoda sayım yaptı. Ne diyeceksiniz.....

Bu forumun kıdemlilerinden sayın Nguroy bir yorumunda "bizimki gibi sosyal bilimler yoruma açık, her yiğidin yoğurt yiyişi farklı" demişti. Bu yüzden her yönden bakmalıyız olaya. Neticede mühür kimdeyse süleyman o. İdare durumu nasıl yorumlar bunu görmeliyiz. Ancak o zaman mesleğin çıtasını ve sınırlarını zorlarız.

Uzatmayacaksak, görüşümüzü savunmayacaksak, sorarak, yorumlayarak ve yapılan yorumları irdeleyerek zaman zaman kendimizi zorlayarak bilgimizi arttırmayacaksak neden burdayız ki.

Uzatalım konuyu kopana kadar uzatalım. Her yönden bakalım. Bizim sermayemiz bilgimiz değerli meslekdaşım. Ne kadar farklı bakabilirsek o kadar büyür sermayemiz.

Bence böyle,

Başınızı ağrıttıysam affedin.

Saygılarımla,
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

mcuvalci rumuzu il cevap veren arkadaş. Nazım hesaplar, kalanları bilançonun dip notunda yer alan, ancak sadece bilgi gösterme görevi yüklenen hesaplardır. Bu nedenle vergisel açıdan bir etkileri yoktur. Bahse konu, numune adı altında alınan fakat özelliği gereği karşılığında bir bedel ödenmeyen mallar ise işletmenin mal varlığına dahil olan, işletme sahibinin hüküm ve tasarrufu altına giren dolayısıyla vergisel açıdan da sorumluluğu altına giren değerlerdir. Bu itibarla, numune adı altında alınan fakat satılarak gelir elde edilen mallar için nazım hesaplarda kayıt yapmanın hiçbir dayanağı yoktur.
 
Üyelik
12 Ara 2007
Mesajlar
35
Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

Tabiki konuyu detaylı olarak ve tüm içeriği ile anlatmak lazım. fakat benim katılmadığım konu uzatılıyor fakat herkesin birleştiği bir noktaya varılamıyor. ayrıca numune malın satılması gibi olağandışı bir durum dışında nazım olsun aktif stok hesabı olsun stoklarda bekletilmesi bana yanlış geliyor. örnek olarak bir hastaneyi düşünelim. bildiğiniz gibi ilaç firmaları hastanelere bolca numune ilaçlar verir. ve bu ilaçların üzerinde genelde ''hastane numunesidir satılamaz diye'' yazılır. yani içerik olarak satılamıyacak mahiyetteki bir malı stoklara almak sizler daha iyi bilirsinizki bilançoyu şişirmekten başka bir işe yaramaz. Sonuçta bizlerin karar vericilere vereceğimiz mali tabloların gerçek durumu göstermesi gerekir.

Saygılarımla,
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

Merhaba,

Sayın Mcuvalcı,

Hastane örneğini vermeniz yerinde olmuş. Aslında bakın verdiğiniz örnekle size neden numunelerin kayıt altına alınması gerektiğini anlatayım.

Bir hastanede ilaçlarda her zaman açık çıkar. Bunun en masum nedeni hastane çalışanlarının kendileri için kullanmasıdır. Yani bir hademenin başı ağrır gider depodan aspirin alır. Ama suç unsuru teşkil edecek nedenleride vardır bunun tabi. Eğer siz depodaki malı kayıt altına almazsanız bedelli veya bedelsiz. O işletmede bir depo kontrolünden söz edilemez.

Dedim ya olaylara geniş açıdan bakalım.

Şimdi daha da genişleteyim konuyu

üretim işletmesisiniz

A hammaddesi 50 ytl
B hammaddesi 10 Ytl
C hammaddesi 40 Ytl
D hammaddesi 20 Ytl (depomda numune olarak duruyor)

1 birim mal ürettiniz maliyetiniz nedir (50+10+40+20)= 120 ytl

işveren dediki % 10 kar etmek istiyorum o zaman 132 ytl ye satmalısınız değil mi

D hammaddesi kayıtlarınızda yoksa

1 birim mal ürettiniz maliyetiniz nedir (50+10+40)= 100 ytl

işveren dediki % 10 kar etmek istiyorum o zaman 110 ytl ye satmalısınız değil mi

ama bir sonraki üretimde numune malınız yok. 10 ytl zarar olmazmı.

Numune mal üretime giriyorsa piyasa fiyatından girmeli ki gerçek maliyetinizi göresiniz. Numune malın karı ayrı bir olaydır. ayrıca muhasebeleştirmelisiniz.

Ancak böyle yaparsanız şunu sağlamanız mümkün olabilir

mcuvalci ' Alıntı:
bizlerin karar vericilere vereceğimiz mali tabloların gerçek durumu göstermesi gerekir.

Saygılarımla,
 

Benzer konular

Üst