Oda Aidat gecikme Faizlerinin Affı, Genel Kurulun İradesinde mi, TBMM'nin Görevl

Üyelik
20 Kas 2006
Mesajlar
63
ODA AİDAT GECİKME FAİZLERİNİN AFFI, GENEL KURULUN İRADESİNDE Mİ, TBMM ?NİN GÖREVLERİ ARASINDA MI OLMALI?

Devletin her türden vergi ve cezalarıyla, sigorta primi vb. alacaklarının tahsili için çıkarılmaya çalışılan ve adı TORBA YASA TASARISI olarak bilinen Tasarı?ya değişik yaklaşımlar ve eleştiriler yapılmaktadır.

Af yasası olarak da adlandırılan bu Yasa Tasarısı?na daha önce AFLAR NE İÇİN? yazı başlığıyla görüş ve eleştirilerimi yayımlamıştım. (Bu görüşlerimi aynen savunmaktayım.)

Burada konuya vergi alacakları, sigorta primi alacakları ya da naylon faturacılara çekilen kıyaklar açısından yaklaşmayacağım.

Tamamen bizimle (SM, SMMM ve YMM meslek mensupları) ilgili bölümüyle olayı tartışamaya açmak istiyorum.

Bildiğim kadarıyla bir süre önce, oda ve TÜRMOB yöneticilerimiz TBMM?de görüşülecek olan TORBA TASA Tasarısı?na eklenmek üzere bir talepte bulunmuşlardı.

Tasarıya eklenmesi istenen talepleri; ?Odalarımızın üyelerinden alacakları Tasarı kapsamına alınmış olup, üyeler yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde aidatlarını ödediklerinde aidatlar ile ilgili gecikme zamları terkin edilecektir. Aynı kapsamda daha önce aidatlarını ödemiş olanların da varsa ödenmemiş gecikme zammı borçları terkin edilecektir.? Biçiminde idi.

Aidatlarının zamanında ödeyen meslek mensupları açısından düşündüğümüzde, böyle bir talep ne kadar doğru ve adildir, tartışılır?

Odamız ve TÜRMOB?un bu talebi Tasarı?ya şu şekilde girdiğini görmekteyiz:

?1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer?i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer?i alacakların tahsilinden vazgeçilir.?

Sorum şu;
?SMMM odaları üyelerinin ödemedikleri aidatlarına ilişkin ceza ya da gecikme faizlerinin ?affedilmesi? her odanın genel kurullarının iradesinde mi, yoksa TBMM?nin görevleri arasında mı olmalıdır?

Saygılarımla.
SMMM Gökhan DEDE
24.01.2011
 

Benzer konular

Üst