Oda Aidatları ( Anonim Şirket)

  • Konbuyu başlatan egegemi
  • Başlangıç tarihi
E

egegemi

Ziyaretçi
2005 Yılında 153.500.-YTL zarar eden firma 2006 Yılında 63.000.-YTL kar ediyor ?

Bu durumda Elde edilen kâr zarardan karşılanacağı için vergi tahakkuk etmeyecek,

Ticaret odaları elde edilen kârın üzerinden munzam aidat tahakkuk ettirebilir mi?
 
Üyelik
27 Ocak 2007
Mesajlar
545
Ynt: Oda Aidatları ( Anonim Şirket)

buna benzer şekilde teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterim 350.000 YTl civarında kar etmiş idi ve fakat teknoloji geliştirme bölgesi olduğundan Kurumlar Vergisi tahahkkuk etmemişti.gel geleim ticaret odası 350.000YTL'lik gelir tablosuna göre aidatını aldı..
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Ynt: Oda Aidatları ( Anonim Şirket)

Sayın egegemi,


TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE
ODALAR VE BORSALAR KANUNU
Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004
...
Munzam aidat ve navlun hasılatından alınacak pay
MADDE 25. - Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine
ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı
; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise
ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı
üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.
Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit
olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır.

Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.

.....

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve
Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
8.1.2005 TARİH VE 25694 SAYILI RESMİ GAZETE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
...
Munzam Aidat
Madde 6 — Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.
Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.
Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârı üzerinden hesaplanır.
.....

Buna göre munzam aidat ödenmemesi gerekir. Odaya itirazda bulunun.

Selamlar...
 
Üst