Org.San.Böl.Tüzel Kişilikleri, Küçük Sanayi Sitelerinde Kdv

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
470
org.san.böl.tüzel kişilikleri,küçük sanayi sitelerinde ortaklardan aidat altında alınan ücretler tahsil edilirken fatura kesilmeli midir?

organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği bünyesinde bulunan kooperatiflerden hazırladığı bütçe doğrultusunda her ay sonu itibariyle aidat tahakkuk ettirip makbuz karşılığı tahsil etmektedir.

aynı şekilde küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri de üyelerinden aidat tahsil etmektedir?

bu uygulama doğrumudur?neden?

fatura kesilmiyorsa neden?

teşekkürler.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Re: org.san.böl.tüzel kişilikleri,küçük sanayi sitelerinde k

Merhaba,

zarha' Alıntı:
org.san.böl.tüzel kişilikleri,küçük sanayi sitelerinde ortaklardan aidat altında alınan ücretler tahsil edilirken fatura kesilmeli midir?
Alınan aidatlar mahiyetdi nedir ?

- Gider payı karşılığı olarak alınıyorsa, aylık olarak fatura isteyebilirsin.

- bina yada alt yapı olarak alınıyorsa, işin bitiminde fatura isteyebilirsiniz.

Kod:
KDV Kanunu 17. madde
3- k) (4369 sayılı Kanunun 60. maddesiyle eklenen ve 1.8.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bent) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve iş yeri teslimleri ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri.
Anılan maddede yazılan teslimler KDV. den istisnadır. Diğer teslim ve hizmetler ise KDV'ne tabidir.

zarha' Alıntı:
organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği bünyesinde bulunan kooperatiflerden hazırladığı bütçe doğrultusunda her ay sonu itibariyle aidat tahakkuk ettirip makbuz karşılığı tahsil etmektedir.

aynı şekilde küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri de üyelerinden aidat tahsil etmektedir?

bu uygulama doğrumudur?neden?

fatura kesilmiyorsa neden?

teşekkürler.
Alınan aidatlar mahiyetdi nedir ? Bu sorunuzu biraz daha açarsanız yardımcı olabiliriz.

Saygılar.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
470
4562 sayılı organize sanayi bölgeler kanununun 12.maddesinde organize sanayi bölgelerinin gelirleri sayılmıştır.

MADDE 12.- OSB'nin gelirleri şunlardır:

a) Müteşebbis heyete katılan kurum ve kuruluşların verdikleri iştirak payları.

b) Arsa tahsisi yapılan veya satışı yapılan ve OSB'de faaliyet gösterecek olan ve gösteren katılımcıların ödedikleri aidatlar ile arsa ve alt yapı katılım payları ve hizmet karşılıkları.

c) OSB alt yapı ve sosyal tesislerinin ihalesi için hazırlanan dosyaların satış bedelleri ile bölge içinde kurulacak olan işletmelerin projelerinin tasdik ve vize bedelleri.

d) Yönetim aidatları.

e) Su, elektrik, doğalgaz, sosyal tesis, arıtma ve benzeri işletme gelirleri ile iştirak gelirleri.

f) Arsa satışından sağlanan gelirler.

g) Bağışlar.

h) Bölge ortak mülklerinin kira ve hizmet gelirleri.

i) Banka faizleri.

j) Gecikme cezaları.

k) İlan ve reklam gelirleri.

l) Diğer gelirler.

ve burada da 16.maddede yönetim aidatlarını tanımlamıştır.

Yönetim aidatları

MADDE 16.- Yönetim aidatları ve hizmetlerin karşılıkları, müteşebbis heyet tarafından arıtma tesisi işletme masrafları hariç parsel büyüklüğüne göre belirlenir. Arıtma tesisi işletme masraflarına katılım payları ise debi ve kirletme parametreleri esas alınarak yönetim kurulunca tespit edilir. Yönetim kurulunun yıllık bütçesinde belirtilen, bölgenin alt yapı ve müşterek

hizmetlerine ait tüm masraflar önceki yıla ait kesin hesap da dikkate alınarak katılımcılar tarafından karşılanır. Belirtilen hizmetlerden yararlanmadıkları gerekçesi ile yönetim aidatlarının ödenmesinden kaçınılamaz.

Müteşebbis heyetin yönetim aidatı ile ilgili kararları ilam hükmünde olup, ilamların icrasına ilişkin yolla takip edilirler.

ayrıca;

Muafiyet

MADDE 21.- OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Atıksu arıtma tesisi işleten bölgelerden, belediyelerce atıksu bedeli alınmaz.teşekkür ederim.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Org.San.Böl.Tüzel Kişilikleri, Küçük Sanayi Sitelerinde Kdv

Osb ler kurumlar vergisi muafiyet şartlarını ne zaman bozuyor ?
 
Üst