Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 9)

artcrimes

Silver Üye
Üyelik
28 May 2008
Mesajlar
58
Konum
Ankara
31 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28514 (4. Mükerrer)

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 9)
Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun (1) 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (2) hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmimilyon lira), 8 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (3) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2012 yılı için 37,00 TL olarak belirlenmişti.

10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2012 yılı için %7,80 olarak tespit edilmiştir.
Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2013 tarihinde itibaren 39,00-TL olarak uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.


——————————
1 23/7/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 26/12/2011 tarihli ve 28154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 

Benzer konular

Üst