Özel Maliyetlerde Bina İnşaatı Teslimi Stopaj Ödeme Zamanı

Üyelik
3 Ağu 2005
Mesajlar
6
Özel Maliyetlerde takip edilen kiralanmış arsa üzerine yapılan bina inşaatında kira yapılan binanın arsa sahibine teslimi ile ödenmiş olacakatır.
20.yıllığına kiralanan arsada kira 20.yıl sonunda üzerine yapılan binanın kullanılır vaziyette arsa sahibine bırakılması ile ödenecektir buradaki sorunum kiradan doğan stopajın binanın teslim tarihinde maliyet yada emsal bedeli üzerinden mi hesaplanacak.


Not: Bu yazının başlığı admin tarafindan forum kurallarına uygun olmadığı için düzeltilmiştir.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
sayın leyla

maliyet bedeli üzerinden hesaplamanız mümkün değildir.zira 20 yıl sonra binanın değeri maliyet bedelinden kopacaktır.

ayrıca binayı devir ettiğiniz kişi gercek kişi ise yani arsa kendi özel mülkiyetine dahil ise ayın şeklinde elde edilmiş gayrimenkul sermaye iradıdır.(arsa sahibi acısından ) yine gvkk 72.mad. göre Ayın olarak tahsil edilen kiralar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir.
aynı maddede

Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira müddetinin hitamında bedelsiz (Kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır) olarak kiralayana devrolunduğu takdirde, mezkur kıymetler kiralıyan bakımından, bu tarihte aynen tahsil olunmuş addolunur.

İstanbul Defterdarlığı’nın, 14.05.1999 tarih ve KDV 31.21130-A/2275 sayılı Muktezası
“........................ arsa sahibinin arsa ve eski binasının üzerine otel inşaatı yapmak üzere bir firma ile anlaşması ve firmaca da inşaatın tamamlanmasından sonra bu hizmete karşılık olarak inşa ettiği binayı 10 yıl süre ile bir bedel ödemeksizin kullanması ve bu sürenin sonunda da yine bir bedel söz konusu olmaksızın binayı arsa sahibine terketmesi, arsa sahibi açısından elde edilmiş gayrimenkul sermaye iradı olup elde eden tarafından emsal bedeli üzerinden genel esaslar çerçevesinde beyan edilmesi gerekmektedir. NAKTEN VE HESABEN BİR ÖDEME DE SÖZ KONUSU OLMADIĞINDAN TEVKİFAT YAPILMASINI GEREKTİRECEK BİR DURUM DA BULUNMAMAKTADIR

kdv acısından

kdvk 27.mad.göre
Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti
Madde No 27
Kapsam
1. Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir.

yukardaki hükümlere göre emsal bedel üzerinden kira stopajını hesaplamanız gereklidir.

umarım faydalı olur.

celal elibüyük
smmm-ist
 
Üyelik
3 Ağu 2005
Mesajlar
6
Celal Bey Cevabınız için Çok Teşekkür ederim

Bu Konu Hakkında Tekirdağ Defterdarlığı Gelirler Müdürlüğünden Mükteza Almak İstedim fakat halen cevap alamadım.
Dilekçem Bakanlığı gönderilmiş.Bakanlıktan bu konu hakkında bilgi beklemekteyim.Şu anda bu arsa için tevkifat uygulamıyor ve stopaj ödemesinde bulunmuyorum.Gerekli kanun maddelerini okuduktan sonra sizin orumlarınızla çakışan sonuca ulaştım fakat vergi dairemiz bu yoruma açıktır ileride başın ağırmasın dedi ve mükteza almamı istedi.

Ben 20 yıl sonra inşaatım bitince emsal bedel üzerinden stopaj ödemesi
emsal bedel üzerinden damga vergisi
yine emsal bedel üzerinden kdv hesaplayarak kdv Ödemeyi düşünüyorum

yine arsa sahibi olan şahıs 20 yıl sonra binayı teslim aldığında GMSİ olarak emsal bedel üzerinden vergi ödeyecek.
Bu konuda arsa sahibini bilgilendirdim.

Düşüncelerimde yanılıyorsam lütfen bana geri dönermisin
Teşekkür ederim.
Leyla
 

Benzer konular

Üst