Özelgelerde Asgari Geçim İndirimi

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
[size=10pt]12.11.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Referans

1. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 21.3.2008 tarih ve 7922 sayılı özelgesi;
"Asgari geçim indirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. Boşananlar için ise indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır. Bu hüküm gereğince, çalışanın eşinin ilk evliliğinden olan çocuğu (üvey çocuğuna) ile birlikte oturma şartını sağladığından, üvey çocuğunu "Aile Durumu Bildirimine" dâhil edip, asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanması mümkün bulunmaktadır. Bununla beraber, eşinden ayrılan, çocuğunun velayeti ise ayrıldığı eşine verilen ve mahkeme tarafından çocuğuna nafaka verilmemesine karar verilen çalışanın bu çocuğu için asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılması mümkün değildir."
2. Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 15.2.2008 tarih ve 424 sayılı özelgesi;
"Ek maaş ve ek ders ücreti olarak yapılan ödemelerin tamamı tek işveren tarafından yapıldığından, aynı yıl içinde yapılan bu ödemelerin toplanarak vergilendirilmesi gerekir. Dolayısıyla bu şekilde hesaplanan toplam vergi üzerinden öncelikle sakatlık indiriminin dikkate alınması, sonra kalan tutar üzerinden GVK'nın 32. maddesinde belirlenen oranlara ve sınırlara riayetle yararlanılacak olan asgari geçim indiriminin hesaplanması gerekir."
3. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 21.2.2008 tarih ve 397 sayılı özelgesi;
"Kısmi zamanlı olarak 4 ayrı işyerinde çalışan bu iş yerlerinden ilkinde 12 gün, diğerlerinde ise 6'şar gün olmak üzere toplam 30 gün çalışan ücretlinin, asgari geçim indirimi uygulaması, 265 seri no'lu GVK Genel Tebliği'nin, '10.1. Birden fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Asgari geçim İndirimi Uygulaması' başlıklı bölümünde yer alan açıklama gereğince, en yüksek ücreti elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilir."
4. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 17.10.2008 tarih ve 8610 sayılı özelgesi;
"Asgari geçim indirimi gerçek usulde vergilendirilen ücretliler için geçerli olup, emekliye ayrılan ve emekli aylığı GVK'nın 23/11. maddesi uyarınca gelir vergisinden istisna olan gerçek kişinin, asgari geçim indiriminden yararlanması söz konusu değildir. Bununla beraber, bu kişinin bir işveren ve belirli bir işyerine tabi olarak tekrardan gerçek usulde vergilendirilmeye tabi ücret geliri elde etmesi halinde, bu ücretinden tevkif edilecek gelir vergisine asgari geçim indirimi uygulanır."
 

Benzer konular

Üst