Özgürlükçü Muhasebeciler Dernek Girişimi

Üyelik
13 Nis 2007
Mesajlar
3
Bu Çağrı Öncelikle Öncellikle Yeni Nesil Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Meslek Adayları ve stajyerleri içindirÖzgürlükçü Muhasebeciler Dernek Girişimine Katılmak İçin1- Mail Yolu ile İrtibata Geçin

2- Kurucu üye yada Normal üye olma tercihinizi belirtin

3- Mail Adresinizi ve Telefon Numaranızı Bildirin

4- Yandaki Bildire Eklerinizi Yada Eleştirilerinizi Yazın. Hep beraber Tartılaşalım. Çünkü Yandaki bildirge aynı zamanda tüzük taslağıdır.e-mail: [email protected]
Web: http://omdg.sitemynet.com/Özgürlükçü Muhasebeciler Dernek Girişimi Çağrısıdır.1- Kısaltmalar:ÖMD Girişimi = Özgürlükçü Muhasebeciler Dernek Girişimi

Meslek Mensubu =
a- Muhasebe Mesleğine İlgi Duyanlar ve bu meslekte çalışmak isteyenler
b- Muhasebeciler
c- Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler
d- Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Meslek Adayları ve stajyerler
e- Üniversitelerin yada Liselerin İşletme iktisat Maliye Muhasebe vb..bölümünde öğrenci yada mezun olanlar
f- Yeminli Mali Müşavirler
g- İlgili dernek, oda yada tüzel kişiler2- Özgürlükçü Muhasebeciler Dernek Girişiminde Madde 1 de bulunan Meslek Mensubu kısaltmalarına uyan herkes faaliyet gösterebilir ve dernek kurulduğunda da üye olabilir. Ve Her üye eşit temsil hakkına sahip olacak ve Meslek Mensubu kısaltmasındaki (Madde 1 Meslek Mensubu a,b,c,d,e,f,g- de belirtilen kimselerin birbirlerinden hiçbir farkı ve ayrımı olmayacaktır.

3- Özgürlükçü Muhasebeciler Dernek Girişi Meslek Mensuplarının genelde bürolarda yada şirketlerde ayrı ayrı çalışması sebebiyle mevcut yasalar gereği sendikalaşmaması nedeniyle Meslek Mensuplarının çıkarlarını doğrultusunda faaliyet gösteren sendika kurulması amacıyla yasal faaliyette ve çalışmalarda bulunur. Bu en öncelikli hedefidir

4- Muhasebeci Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Meslek Stajyerlerinin meslek ve toplumsal alanda dayanışmasını sağlamak, siyasal ve ekonomik çıkarları doğrultusunda faaliyet göstermeyi amaçlar

5- Meslek Mensuplarının veya Adaylarının meslekle ilgili yada Meslek Mensubu adayının sınav ve stajyerle ilgili sorunlarının dayanışmayla çözümünü, bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanmasını amaçlar

6- Meslek Sorunları ve Meslek Adaylığı sorunları başta olmak üzere ilgili resmi mercilerle temas kurarak sorunların giderilmesi yönünde faaliyet göstermek

7- Ekonomistler tarafından Muhasebe Mesleği Kapitalist sistemin vazgeçilmez unsuru yada bir parçası olarak kabul edilir. Özgürlükçü Muhasebeciler Dernek Girişimi Meslek mensuplarının en öndeki hedefin toplum çıkarlarının önceliği olduğunu kabul ederek belli bir grubun çıkarlarına değil topluma hizmet etmeyi hedefler. Muhasebe Mesleği bir kamu hizmetidir.

8- Muhasebe Meslek Mensubu Devlet gözünde vergi kaçırcı Mükellefin Gözünde Vergi çıkarıcı olarak görünüp değer verilmez. Oysa Muhasebe Mesleği Devlet ve Mükellef arasında bir köprüdür. Asıl amacı ise kamu çıkarını gözeterek topluma kendi bilgileri ışığında hizmet etmek olduğu bilincinin artması için eğitim faaliyetlerinde bulunur. Toplumda Mesleki değerinin artması ve hak ettiği yere gelmesi için faaliyette bulunur.

9- Özgürlükçü Muhasebeciler Dernek Girişimi Topluma karşı duyarlı ve Halkın içinde yer alır. Halkın çıkarına olan her tüylü eylem ve girişimin karşısındadır.

10- Özgürlükçü Muhasebeciler Dernek Girişimi özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi değerleri savunur, Emekten yana tavır alır.

11- Özgürlükçü Muhasebeciler Dernek Girişimi Bir Kısmı daha fazla zenginleştiren Halk yığınını fakirleştiren Kapitalist fikir akımları karşısında emekten yana bilincin yükseltilmesini hedefler.

12- Mesleki ahlak ve kamu yararına uygun ahenkli münasebetleri düzenlemek

13- Mali müşavirlik ve muhasebe mesleğini ilerletmek, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, aralarındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek.

14- Muhasebe ilmini yaymak, ilerletmek, özel kurslar, konferanslar ve seminerler düzenlemek.

15- Mesleki konularda her türlü iş birliği yapmak.

16- Muhasebe ile ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak.

17- Üyelerin her zaman için birbirileri ile görüşmesini sağlamak gayesiyle lokaller açmak.

18- tebliğ, ilan ve dernek faaliyetlerini içeren neşriyatları yayınlamak ve dağıtmak.

19- Meslek mensuplarının meslek ile ilgili teknolojik ihtiyaçlarının giderilmesi,makine ve teçhizatlarının bakım ve onarımlarının topluca yaptırılması için çalışmalarda bulunmak.

20- Mali Müşavirlik ve Muhasebe mesleğinde karşılaşılan Vergi ve Sosyal güvenlik yasaları ile ilgili problemlerin çözümü için Danışma kurulları oluşturmak


Not: Konu başlığı açarken ve mesaj içeriğinde büyük harf kullanılmamalıdır. Forum Kuralarını Okuyunuz
 
Üst