Perakende Mobilya Satışı İçin Yazarkasa Mecburi mi ?

SerhanSerhan

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
1,268
Konum
istanbul
Firma parakende ve toptan olarak mağazasında mobilya satışı yapacaktır
Bu mobilya mağazası parakende satışta yapacağı için yazarkasa kullanmak zorunda mıdır
Yoksa Mobilyacılar için istisna var mıdır
Teşekkürler
 

mrc

Üyelik
22 Şub 2011
Mesajlar
464
Konum
a
Konu ile ilgili aşağıdaki bir özelge mevcutr;

Sayı:
B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-115
Tarih:
18/02/2011

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup MüdürlüğüSayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-115

18/02/2011

Konu

:

Toptan ve perakende mobilya ve yatak satışında ÖKC kullanma zorunluluğu bulunup bulunmadığıİlgi dilekçenizde, toptan ve perakende mobilya ve yatak satışı işi ile iştigal ettiğiniz belirtilerek, satışlarınızda yazarkasa kullanma zorunluluğunuzun olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler." hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunla ilgili 46 Seri No.lu Genel Tebliğde "Mobilyacılar"; 49 Seri No.lu Genel Tebliğin A/1. bölümünde de, "Mobilya imalat ve satıcıları (plastik veya sair maddelerden mobilya eşyası imal eden ve satanlar dahil)" Kanunun 1/3. maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmışlardır.

Buna göre, yukarıda belirtilen Genel Tebliğlerde mobilyacılar ile mobilya imalat ve satıcıları ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakıldıklarından, münhasıran mobilya ve yatak satışı ile iştigal etmeniz halinde, satışlarınızda Vergi Usul Kanununda geçen belgeleri düzenlemeniz şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Son düzenleme:

Benzer konular

Üst