turkcell

Personel Avanslarında Kesilen Damga Vergisi Muhasebe Kaydı

Üyelik
17 Şub 2009
Mesajlar
5
arkadaşlar merhaba
personelden verilen maaş avansları üzerinden bilindiği gibi binde 6 oranında damga vergisi
kesilmekte ben muhtasarda bunu geçen ay gösterdim ama nasıl muhasebeleştireceğim yani nasıl tahakkuk ettireceğim,
yani 360 dv hesabını alacaklandırırken hangi hesabı karşılık göstermem gerekmekte

teşekkürler
 
Üyelik
4 Ocak 2008
Mesajlar
78
Ynt: Personel Avanslarında Kesilen Damga Vergisi Muhasebe Kaydı

avaslardan damga vergısı kesıntısı daha oncede sıtede konusuldu benımde burdan haberım oldu. muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir yazı var mı bılmıyorum ama benımde öğrenmek ıstediğim şu. bu kesintinin amacı ne olabılır. yanı avanstan yaptığımız kesintiyide, kalan maaşı öderken yaptığımız kesintiyide aynı muhtasarda beyan ediyoruz. ne farketti şimdi ???
 
Üyelik
17 Şub 2009
Mesajlar
5
Ynt: Personel Avanslarında Kesilen Damga Vergisi Muhasebe Kaydı

bir anlaya bilsem albatros ah bir anlaya bilsem nerden kırpsamda ne yapsam diye düşünüp düşünüp duruyo birileri sıkıntısı bize bu arada

ben geçen ay bunu muhtasarda beyan ettim ama eeeee şimdine olacak modundayım

bir mukteza buldum o kafamı dahada allakbullak etti ya neyse :p

bir çare bulunca burdan yayınlarım
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Personel Avanslarında Kesilen Damga Vergisi Muhasebe Kaydı

Avans verirken kestiğiniz damga vergisini, Ücretin ödendiği dönemde mahsup etmeniz gerekir.
Bulduğunuz muktezayı yayınlarsanız iyi olur..
 
Üyelik
17 Şub 2009
Mesajlar
5
Ynt: Personel Avanslarında Kesilen Damga Vergisi Muhasebe Kaydı

tabi ki yayınlarım aşağıda sondan bir önceki paragrafı okursanız nettir ifade
dediğim gibi beyanda gösterdim ama tahakkuk nasıl diye sormaktayımT.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.18.01/2.1.1171.233-8258.2993. 19.08.2008


????????. SANAYİ A.Ş.İlgi : ?????????. tarihli dilekçeniz.

Dilekçenizde; Şirketiniz personeline ay sonunda ödenecek ücretlerinden mahsup edilmek üzere yapılacak avans ödemelerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun ?Ücretin Tarifi? başlıklı 61. maddesinde; ?Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilen menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez
?? hükmü yer almıştır.
Öte yandan, aynı Kanunun ?Vergi Tevkifatı? başlıklı 94. maddesinde; ?Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.? hükmüne yer verilmiş olup, aynı maddenin 1. bendinde ise, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104. maddelere göre gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hükümlere göre, Şirketiniz bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilen personele, ay sonunda ödenecek ücretlerinden mahsup edilmek üzere yapılacak ay içi avans ödemelerinin Gelir Vergisi Kanunu?nun 94. maddesine göre ücret olarak değerlendirilip, aynı Kanunun 103 ve 104. maddeleri uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte, tevkifat yapılan tutarın, ay sonunda brüt ücretlerin tamamı üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinden mahsup edilmesi mümkündür. Dolayısıyla ay sonunda mahsup edilecek avans ödemeleri üzerinden, tekrar gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmemektedir.
Ayrıca Şirketinizin, taksitler halinde ve ücretlerinden kesinti yapmak yoluyla tahsil edilmek üzere personeline borç vermesi işleminin ücret olarak değerlendirilmesi ve yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde ödenen tutarın tamamının vergilendirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 1 nci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı belirtilmiş, 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı açıklanmış olup, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/b fıkrasında, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların binde 6 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.
Buna göre, Şirketiniz personeline ay sonunda ödenecek ücretlerinden mahsup edilmek üzere yapılacak avans ödemelerine ilişkin olarak düzenlenen kağıdın 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/b fıkrasına göre binde 6 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, avans ödemeleri üzerinden ödenen damga vergisinin ay sonunda brüt ücretlerin tamamı üzerinden tahakkuk ettirilen damga vergisinden mahsup edileceği tabiidir.Ayrıca, personelinize taksitler halinde ve ücretinden kesinti yoluyla tahsil edilmek üzere borç para verilmesine ilişkin düzenlenen kağıdın da, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/b fıkrasına göre binde 6 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Başkan a.
Grup Müdür V.


İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı © 2007
www.ivdb.gov.tr
 
Üst