zirve

Pos Cihazı ve Fatura Uyumu

  • Konbuyu başlatan SİBEL
  • Başlangıç tarihi
S

SİBEL

Ziyaretçi
Bizzat yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum.

Yakın bir zaman önce taksitle kredi kartıyla 2 adet cep telefonu satın aldım. Pos cihazından her biri için 375 YTL çekildi ama faturam da 290 YTL (KDV Dahil) kesildi.

Bunun nedenini satıcıya sorduğumda bankanın vade farkını aldığını onun için böyle fatura kestiğini anlattı.

Benim kanaatimce ödediğim bedel kadar elimde faturamın olması gerektiğini düşündüm.

Araştırabildiğim kadarıyla yasal mevzuat böyleymiş. Şimdi satıcımı haklı bankamı yoksa ben mi?
 
Üyelik
13 Eki 2005
Mesajlar
61
Sayın Sibel

Araştırıp bulduğunuz mevzuat nedir? Bende merak ettim. Eğer böyle bir mevzuat ve uygulama varsa biz en baştan muhasebeyi yanlış yapıyoruz.
 
Üyelik
29 Eki 2005
Mesajlar
44
sayın sibel,
öncelikle meraba,taksitli satışlarda böyle olaylar daha çok oluyor.
Firma 500 ytl vadeli olarak sattığı cep telefonunu (senet yada sözleşmeye dayanarak) 350 ytl üzerinden fatura ediyor ve 150ytl lik kısmı için vergi kaybına neden oluyor.Vadeli sattığı malı peşin satmış gösteriyor.Firmanın işine böyle geliyor.
Kredi kartlarında ki olay peşin fiyatı 350 ytl olan malın pos cihazında cekilmesi işletmeyi ilgilendiriyor.Tüketici bunun faizini bankaya ödüyor yani böyle bir durumda işletmenin bi karı olmuyor işletmenin pos hesaplarına 350 ytl geçiyor tüketici ödediği 500 ytln,in 150 sinide bankaya faiz olarak ödüyor.Anlatmak istediğiniz bu anladığım kadarıyla. iyi çalışmalar
 

FUNDA

Katkı Sunan Üye
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
280
Konum
İstanbul
Merhaba arkadaşlar..

Kredi kartıyla yapılan satışlarda firma aylara göre farklı komisyon oranlarını kabul ederek bankayla bir sözleşme imzalar. Biz firma olarak bu komisyonları vade farkı adı altında tüketiciye yansıttığımız için ; yani değeri 1000 ytl olan bir üründe diyelimki 12 ay taksit durumunda banka bizden % 15 komisyon alıyor ise müşteriye 12 ay taksitli tutarının 1150 ytl olduğunu söyleyip faturasınıda 1150 ytl olarak düzenliyoruz. Kredi kartıyla ilgili okuduğum muktezalardada böyle yapmamız gerektiği yönünde.
 

FATİH PESEN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ağu 2005
Mesajlar
804
Konum
İst
Sayın Funda hanım haklıdır. uygulamayı bu sekilde yapınız
saygılarımla
FATİH PESEN
SMMM
İST
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
19
Sayın Sibel Hanım;
Firmanın faturayı 375YTL kesmesi geriye kalan vade farkını da (85YTL) bankadan alacağı kredi kartlı satışların ekstresine dayanarak giderlerine intikal ettirmesi yönünde uygulamanın doğru olacağını düşünüyorum.Saygılarımla....
 
S

SİBEL

Ziyaretçi
Cevap veren arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bende cansev arkadaşım gibi düşünerek satıcı ile tartıştım daha sonra 189 u arayıp şikayette bulundum.

burdan beni tekrar aradılar ve işlemin doğru olduğunu söylediler ama mantıklı bulmadıklarınıda belirttiler.Satıcı ile ilgili bir durum olmadığını olayın bankadan kaynaklandığını söylediler.
İhbarımı dikkate alarak istatistiklere geçireceklerini ve bu konu ile ilgili yeni tebliğler çıkaracaklarını söylediler
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
35
satıcı fatura keserken eline geçen paraya fatura keser. 1000 ytl olan mal vadeli olunca 1150 ytl ye kart geçiliyor ve satıcının banka ekstresinde 1000 ytl hesabına geçiyorsa tabiiki 1000 ytl fatura kesecek. aradaki fark bankanın faiz geliri değilmi. bunun beyanınıdamı ben yapacağım
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
205
Konum
bALIKESİR
merhaba,

sayın accountant,

Demişsiniz ki;satıcı fatura keserken eline geçen paraya fatura keser...

Sizce satıcının kasasına satış sonucunda 1000 ytl mi yoksa 1150 ytl mi giriyor?

Sayın Cansev in cevabını incelemenizi öneririm...

Ya da şöyle düşünelim;

Soruyu soran sibel hanımın toptancı,sizin de ürünlerin satışını yaptığı bir bayi varsayalım.İşyerinizde satmak üzere 1150 ytl ödediğiniz bir mala 1000 ytl fatura kesilmesi ve defterlerinize böyle intikal ettirilmesi vergisel anlamda size ne anlam eder acaba?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
27
Sibel Hanım Merhaba,
Öncelikle konuyu iki ayrı biçimde değerlendirmek gerekiyor.
1- Müşteri olarak. Bu durumda siz toplam KDV dahil (nakit,kart vs.) kaç para ödediyseniz o kadar fatura vermek zorundalar. Bu işin müşteriyi ilgilendiren kısmı...
2- Muhasebe olarak. Burada artık müşteri yok. Kesilen fatura, banka komisyonu, KDV, alış faturası, VUK hükümlerine göre muhasebeleştirilir.
Dolayısı ile satıcının satışlarını arttırmak için banka ile anlaşarak yaptığı promosyon sonucu eksik fatura kesmesi yasalara aykırıdır.
Selamlar.
Ercüment Aylanç
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
Tarih : 07 Kasım 2002
Sayı : DEF.0.34.18.24.5958
İLGİLİ MADDE: 1, 4, 17
Konu : Kredi kartıyla yapılan satışlarda bankaya ödenen komisyonun KDV’ne tabi olup olmadığı hk.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin toptan fiyatına malzeme alarak çeşitli taksit kartlar ile ödeme yapılması düşünüldüğü, firmanız toptan fiyatı üzerine vade farkını koyarak pos makinalarından slipleri kesmeyi düşünüldüğü, bankalardan tahsilatınızı da toptan fiyatından olacağı belirtilmektedir.
Pos makinaları ve slipler ile faturalar arasındaki farkı müşteriniz bankalarda faiz olarak ödediği, mevcut faiz şirketin geliri olmadığı gibi gideri de olmadığı belirtilerek tarafımızdan görüş sorulmaktadır.
Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesine göre, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
Hizmet, Kanunun 4. maddesinde “Bu işlemler, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Aynı Kanunun 10/a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği, 24/b maddesi ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi ödemelerin matraha dahil olan unsurlardan olduğu belirtilmiştir.
Kanunun 17/4-e maddesinde ise banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Diğer taraftan, Kanunun 20. maddesinde teslim ve hizmet işlemlerinde, matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu hükme bağlanmıştır.Buna göre, bedel deyimi malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan ve yahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler dolayısıyla her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir.
Ayrıca “6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28. maddesinin 2. fıkrasında” Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir” denilmektedir.
Aynı maddenin son fıkrasında ise; “2279 sayılı Kanuna göre ikaz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile uğraşması banker sayılmasını gerektirmez.” hükmü yer almaktadır.
Anılan hükümlere göre, Banka Muamelelerinden herhangi birini devamlı olarak yapanlar banker addedilmektedir.
Uygulama alanına göre çeşitli türleri bulunmakla birlikte genel olarak kredi kartı çıkaran banka kredi kartı kabul eden iş yerlerinde kredi kartı sahibi kişilerin yapmış oldukları alış veriş bedellerini ödemeyi garanti eden bir müessesedir.
Kredi kartı uygulamasında kartı veren bankanın geliri kart sahiplerinden aldığı giriş veya üyelik aidatları yanında esasen kendilerine alış veriş bedellerini ödemeyi garanti ettikleri iş yerlerinden alış veriş bedelleri üzerinden aldıkları komisyonlar oluşturmaktadır. Bu komisyon ise üye işyerlerine müşteri temin etme ve müşterinin yaptığı alış veriş bedelini ödemeyi taahhüt etme ve ödeme hizmetinin karşılığıdır.
Buna göre; kredi kartı veren bankalar kart sahibine gayri nakdi veya nakdi kredi vermekte olup, bu işlemler nedeniyle bu kişilerden ve satıcılardan almış olduğu hizmet bedelleri, komisyonlar, faiz gibi gelirlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Bu nedenle, firmanızca vadeli satılan malın satış bedeli (vadeli satış bedeli) üzerinden fatura düzenlenecek bu bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanarak tarafınızdan beyan edilip ödenecektir. Fatura tutarı ile bankadan yapılan tahsilat arasındaki fark ise ödenen komisyon olarak kabul edilecek, bankaca satış bedeli üzerinden (firmanızdan veya kredi kartı sahibinden) alınacak komisyon ise BSMV’sine tabi olduğundan KDV’den istisna olacaktır.
 
Üst