Proje Çizimlerinde Kdv Tevkifatı

Üyelik
2 Nis 2009
Mesajlar
1
Sayın yetkili ,

Mühendislik Firmam var. Resmi dairelerle çalışıyoruz. Proje çizimi ve statik hesaplama yapıyorum. kimi daire kdv tefkifatının oranını 1/6 hesaplıyor, kimi 1/2 sizce hangisi doğrudur?
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Proje Çizimlerinde Kdv Tevkifatı

Hesaplanan katma değer vergisi tutarlarına uygulanacak tevkifat oranı; yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2, temizlik hizmetlerinde 2/3, diğer hizmetlerde 1/3'dür.

a) Yapım İşleri ile Bu İşlere İlişkin Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri
Bu Tebliğin uygulanmasında yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsamakta ve tevkifata tabi bulunmaktadır.
Ayrıca, yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere de tevkifat uygulanacaktır. Ancak, bu hizmetler yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verildiği takdirde bu Tebliğin A/5-f bölümü kapsamında değerlendirilecektir.
Öte yandan, bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden bu tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapması uygun görülmüştür. Alt yüklenicilere uygulanan tevkifat, bu Tebliğin A/2 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine tevkifat uygulanmasına engel değildir.
_________________________________________________

99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
....
91 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİnin (A/5-a) bölümünde kapsamı belirtilen yapım işlerinde tevkifat oranı, bu Tebliğin yayımını izleyen üçüncü günden itibaren başlamak üzere 1/6 olarak tespit edilmiştir.
...
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Proje Çizimlerinde Kdv Tevkifatı

proje çiziminin anonim şirkete (tümüyle özel) yapılması durumunda da 1/6 tevkifat uygulanıyor mu?acil cevap lütfen
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: Proje Çizimlerinde Kdv Tevkifatı

-hayır tevkifat gözükmüyor
eğer sadece yapı denetim hizmeti olsa idi tüm kdv mükelleflerine 1/2 oranında

***Yapı denetim hizmetleri 1 / 2 Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve sorumlu tayin edilen kuruluşlar*

-fakat sizin ki sadece 91 nolu tebliğdeki firmalara yapılırsa tevkifat var


***Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, 1 / 6 Sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlar* tebliğler 91 92 95 99


91 nolu tebliğdeki firmalar

91 Numaralı KDV Genel Tebliği ile Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar

? Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
? Döner sermayeli kuruluşlar,
? Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
? Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
? Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
? Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
? Bankalar ve özel finans kurumları,
? Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
? Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
? Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
? Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler (bunlar yalnızca ?yapım işleri?, ?temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri?, ?özel güvenlik hizmetleri? ile ?yemek servis hizmetleri?ne ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutacaklardır.) (95 numaralı KDV Genel Tebliği),
? Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, söz konusu hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmakla zorunludur.
 
Üyelik
12 Şub 2009
Mesajlar
270
Ynt: Proje Çizimlerinde Kdv Tevkifatı

sayın kızıldereli

bizde de böyle bir firma var. proje çizimleri ve mühendislik ile uğraşıyor. yapılan hakedişlerinde 1/3 kdv tevkifatı uygulatıyorlar. baqzı illerdeki idareler 1/2 uygulatıyor. sanırım onlarda karar vermiş değiller.

sygg.
 
Üst