Rehabitasyon Merkezi Açılışı

Üyelik
11 Ocak 2007
Mesajlar
237
Konum
muğla
merhaba arkadaşlar ...................
rehabilitasyon merkezi açacak olan bir diplomalı şahıs iş yerini emekli olan babası adına açıp kendisi ssk lı olarak çalışmak istiyor. ayrıca bütün işleri babası adına kerndisi yürütebilmesi için vekalet mi alması gerekir. bu işletme için işletme defterimi yoksa sebest meslek defterimi tastikletecek. ssk lı olarak ayrıca doktor sağlık memuruda görev yapacak
cevaplarınız için teşekkür ederim..........
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: rehabitasyon merkezi açılışı

Hastane ve Rehabilitasyon merkezlerinin kurucularının tıp doktoru olması zorunlu tutulmamıştır.
rehabilitasyon merkezinin şahsın babasının üzerine açılmasına bir engel olduğunu (tam emin olmamakla) sanmıyorum.

Bu durumda Mesul müdür atanması yeterlidir. müdürün taşıması gerekli şartlar aşağıdadır.

ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Madde 5- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılacak mesleki rehabilitasyon merkezlerine; 3308 sayılı Kanun ile 625 sayılı Kanun ve özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen kurumun açılmasına ilişkin şartların yerine getirilmesi halinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurum açma ve öğretime başlama izinleri, kurum nakli, devri, personel görevlendirilmesi, program ilavesi, kontenjan artırımı, kurumun kapatılması, denetimi yapılır.


a) Sorumlu müdür: Fizyoterapist, psikolojik danışman ve rehber, psikolog, sosyal çalışmacı, özel eğitimci, iş uğraşı terapisti veya bu alanlarda yüksek lisans/doktora yapan ve doktor yönetici olarak atanır. Bu özellikleri taşıyan kurucular aynı zamanda kuruluşun sorumlu müdürü olabilirler.


Gelir vergisi kanunun 65.maddesinde serbest meslek kazancının tarifi "Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır." şeklindedir. Baba fiilen bu mesleği icra edecek nitelikte olmadığından işletme defterine tabi olması gerekir.
 
Üst