Safi Kar Nedir?

Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Merhabalar;
TTK Madde 466 ya göre Her yıl safi karın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar umumi yedek akçe olarak ayrılması mecburidir.
Burada bahsi geçen safi karın ne olduğu açıklanmış olmadığından,önceki yıllarda 1.tertip yedek akçe ayırırken vergi öncesi karın %5 ni alarak yaptık.Gayrı safi kar brüt kar ise safi kar vergi öncesi net kardır düşüncesi ile hareket ettik.
Aslında uygulamada tartışmalı olsada safi karın vergi sonrası kar olduğu konusu genel kabul gören bir hal almıştır.
Geçmiş yıllarda yaptığımız bu kaydı bu yıl ters kayıtla düzeltme kaydı şeklinde yapmak mümkünmü?En azından 1.tertip yasal yedekler kalemindeki görünen tutarın vergi sonrası karın %5 i olarak gözükmesi sağlanmış olur.
Veya vergi öncesi karın %5 i şeklinde ayrılmış olarak kalması hususunu nasıl değerlendirirsiniz?

Bu arada aşağıda Sayın Veysi Seviğ in 03.05.2001 tarihli Makalesinden alıntı yapılmıştır.

"yargı organlarının kararları birinci tertip yedek akçenin safi kârın kurumlar vergisi düşülmeden önceki tutarları üzerinden ayrılabileceği yönündedir. Nitekim konuyla ilgili olarak Danıştay 13. Dairesi'nin vermiş olduğu bir karara göre, "Safi kârın ancak tasarruf edilebilecek kâr olduğu görüşünden hareket etmenin yeterli bir dayanağı bulunmamaktadır. Yıllık faaliyet sonucunu ifade eden kâr-zarar adını taşıyan hesaplarda gösterilen bakiye niteliğindeki safi kârın tahsis safhasında vergilerinin ayrı bir hesapta gösterilmesinin safi kârın niteliğini değiştirmemesi gerekir." (6) (Danıştay 13. Daire E.No: 1973/4230) Tekdüzen hesap çerçevesine göre, safi kârdan vergilerin düşülmesi esasına dayalı bir ayırım yapıImaktadır. Buna göre, -590 Dönem Net Karı Hesabı- "İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrası net kâr tutarının izlendiği hesaptır." "
 
Üyelik
5 Haz 2009
Mesajlar
35
Ynt: safi kar nedir?

safi kar;bilançoda yeralan net kardır.
yani;
dönem karı-vergi yas.yük=safi kar

not:buradaki "dönem karı" vergi matrahı değil yani kkeg yi karıştırmıyoruz.yani kısaca safi kar bilançonda 590 da gözüken rakamdır.
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Safi Kar Nedir?

aynen safi kar denilince ben de 590 nolu hesabın bakiyesini anlıyorum ve 1.tertip yedek akçe ayrılır ikende 590 nolu hesabın % 5 i alınmalıdır diye düşünüyorum. ancak internette bazı örneklere rastladım vergi öncesi kardan ayırma yapmışlar.ben 590 nolu hesaptan ayırıyorum.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
137
Konum
ANKARA
Ynt: Safi Kar Nedir?

TTK Madde 466'da bahsedilen Safi kâr, dönem kârdan varsa geçmiş yıllara ait zararlar düşülerek bulunur.
 
Üyelik
5 Haz 2009
Mesajlar
35
Ynt: Safi Kar Nedir?

sn.genç,

haklısın varsa geçmiş yıllar zararımızı düşeceğiz.kar dağıtımı yaparken bu gerekli

ozaman şöyle diyebilirmiyim formülleştirirsek

570-580= safi kar

nedersiniz?
 
Üyelik
5 Haz 2009
Mesajlar
35
Ynt: Safi Kar Nedir?

bu konu beni bozdu, ???

sabahtan beri bakıyorum.
kar dağıtımında benim uygulamam (590) daha yaygın olmakla beraber 690 hesapta kullanılıyor velhasıl kelam.

dolayısıyla moderatörlerimizden destek istiyorum.ben çıkamadım işin içinden.

iyi günler,
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Safi Kar Nedir?

Safi kar
690 bakiyesinden varsa geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan kar dır
yani kardan vergi düşülmez
varsa sadece geçmiş yıl zararları düşer
ve 1.yasal yedekte bu tutardan ayrılır
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Safi Kar Nedir?

Kar dağıtım tablosu şekli ve sırasına bakılırsa yedek hangi rakamdan ayrılacağı görülür.
 
Üyelik
5 Haz 2009
Mesajlar
35
Ynt: Safi Kar Nedir?

aşağıdaki tabloya itirazı olan yoksa ben doğru yapıyorum demektir.

iyi günler,


KAR DAĞITIM TABLOSU

DÖNEM KARININ DAĞITIMI

DÖNEM KARI

ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)

Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)

Gelir Vergisi Kesintisi

Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler

NET DÖNEM KARI

GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)

1. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)

İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU

YASAL FONLAR (-)

DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI

ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)

Adi Hisse Senedi Sahiplerine

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine

PERSONELE TEMETTÜ (-)

YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)

ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)

Adi Hisse Senedi Sahiplerine

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine

İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)

STATÜ YEDEKLERİ (-)

OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KARLAR)

DİĞER YEDEKLER

ÖZEL FONLARYEDEKLERDEN DAĞITIMDAĞITILAN YEDEKLER

II. TERTİP YASAL YEDEKLER (-)

ORTAKLARA PAY (-)

Adi Hisse Senedi Sahiplerne

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine

PERSONELE PAY (-)

YÖNETİM KURULUNA PAY (-)HİSSE BAŞINA KÂR

Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL.%)

İmtiyazlı Hisse Şenedi Sahiplerine (TL.%)HİSSE BAŞINA TEMETTÜ

Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL.%)

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL.%)
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: Safi Kar Nedir?

Merhaba;
Türmob un 2006-5 sayılı mayıs 2006 tarihinde yayınladığı Gelirler Baş Kontrolürleri Eray Mercan ve Mustafa Dündar tarafından hazırlanan kar dağıtımı ve vergilendirilmesi isimli sirküler rapor kitapçığında 1.tertip yedek akçenin ticari karın %5 i oranında ayrıldığını belirtmiş olup tüm örneklerinde bu şekilde yapmışlardır.Bu sirküyü indirmek isteyen arkadaşımız için link aşağıdadır.

http://www.turmob.org.tr/EKutuphane/Dokuman_Detay.aspx?belge=687
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Safi Kar Nedir?

bdo denet kar dağıtım tablosu olarak google de arama yapıp karşımıza gelen excel formatını inceleyebilirmisiniz 590 dan hareket etmiş.
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: Safi Kar Nedir?

Sayın Cetvel;
Bahsi geçen sirküden bir alıntı yapıyorum.Buda sanırım sorunun nereden kaynaklandığı hususunda bize fikir verecektir.Sizin yönteminiz de yanlış değil.
"Birinci tertip yedek akçenin ayrılmasında vergi öncesi karın mı yoksa vergi sonrası karın mı dikkate alınması gerektiği konusunda görüş farklılıkları bulunmaktadır. Görüş farklılıklarının nedeni ise, kar üzerinden hesaplanan ödenmesi gereken vergilerin, ticari anlamda bir gider kapsamında olup olmadığı hususundan kaynaklanmaktadır.
Ayrıca, bu konuya ilişkin olarak TTK?nunda da açık bir hüküm bulunmamaktadır.Ancak, uygulamada genel olarak vergi öncesi kar,I?inci tertip yedek akçenin matrahı olarak dikkate alınmaktadır. Öte yandan, şirketin geçmiş yıl zararları var ise dönem karından zararlarmahsup edildikten sonra kalan kardan I?nci tertip yedek akçe ayrılması gerekmektedir."
 

dogan76

Katkı Sunan Üye
Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
374
Konum
İstanbul
Ynt: Safi Kar Nedir?

TTK nın metin dilini anlamak uzmanlık işi Uzun uzadıya yazmaya gerek yok en son kalan para safi kardır. Buda 690/692 hesaptan kurumlar v.düştükten sonra kalandır.Yani 590 DÖNEM NET KARI Hesabıdır.
 
Üst