Şahıs Sigorta Primleri

Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Bilindiği üzere bireysel emeklilik katkı payları ile kaza, ölüm vs. gibi sigortalar için ödenen primler, GVK'da yapılan düzenlemeler çerçevesinde vergiden istisna.

Benim öğrenmek istediğim, bu tür ödemelerin SSK matrahına dahil olup olmadığıdır.

SSK ile ile ilgili araştırdım ancak, herhangi bir düzenlemeye rastlamadım. Buna ilişkin bir düzenleme var ise bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Aşağıdaki linkte Sayın Şükrü Kızılot'un bir yazısı var. Özelge olduğu için ulaşma şansımız yok ama, en azından makaledeki açıklamaları okuyabiliriz.

Özel sağlık sigortasına prim darbesi

Ama SSK'nın, özelgenin özü olan 506 sayılı yasanın 77. maddesine dayanarak Özel Sağlık Sigortası ödemelerinden prim kesilmesi gerektiği görüşüne katılmıyorum.

Kod:
     Prime esas ücretler
     Madde 77 - Sigortalılarla işverenlerin bir ay için ödiyecekleri primlerin hesabında :
     a) Sigortalıların o ay için hakettikleri ücretlerin,
     b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan
sigortalılara o ay içinde ödenenlerin,
     c) İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
     Brüt toplamı esas alınır.
     Şu kadar ki, ........., aynî yardımlar ile ....... sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi tutulur.
.......
.......
SSK yazısında "Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi tutulur." cümlesine dayanarak makaleye konu olan özelgeyi vermiş. Ama sağlık sigortası için çalışana herhangi bir ödeme yapılmamakta, doğrudan sigorta şirketine ödeme yapılmaktadır. Ödemenin çalışana yapılmamış olması, nakdi ödeme değil, çalışana kışın yapılacak olan atıyorum bir ton kömür yardımı gibi ayni yardım olarak değerlendirilmesini gerektirir. Yine 77. maddenin 3. fıkrasına göre ise ayni yardımlar SSK primine tabi değildir.

SSK aksini söylesede, benim kişisel yorumum işveren tarafından çalışanlar için sigorta şirketine ödenen özel sağlık sigortaları SSK primine tabi değildir.

Not : Sanırım AloMaliye ekibide benimle aynı görüşte, yukarıdaki linkte Sağlık Sigortalarının SSK primine tabi olmadığını belirtmişler.
 
Üst