zirve

Sakatlık İndirminin Bordroda Uygulaması

Üyelik
1 Tem 2009
Mesajlar
51
Konum
İstanbul
Çalışan ve %100 özürü bulunan personelimizin bordrosunda g.v. matrahı boş çıkıyor.

sakatlık indirimi 1 . derece için 680.00 TL ve dolayısı ile A.G.İ. de olmuyor.


Bu konu ile ilgili sormak istidiğim;

1- Özürlü personelle ilgili olarak işkur dışında bildirimde bulunmamız gereken başka yerler var mıdır?
2- Bordro uygulaması nasıl olmaktadır?
3- Özürlü personellerimizin bordroda uygulamaları nelerdir?
4- Birde özürlü personele statüsüne geçmek isteyen bir personelimiz var, bir ameliyat geçirdiğinden dolayı özürlü statüsüne geçecek, personel firmamızdan bir yazı istemekedir. Birde bu konu var?

Bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim...
 
Üyelik
16 Haz 2009
Mesajlar
399
Konum
Adana
Ynt: Sakatlık İndirminin Bordroda Uygulaması

Merhaba,

[1] Cevap 1 :

2. SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLANLAR
Gelir Vergisi Kanunu?nun 31 ve 89. maddeleri çerçevesinde sakatlık indiriminden;
Özürlü hizmet erbabı,
Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı,
Özürlü serbest meslek erbabı,
Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı,
Basit usulde vergilendirilen özürlüler,
yararlanabilirler.
3. SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAKLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER
Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyenlerin bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte;
Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde Vergi Dairesi Başkanlığı Grup
Müdürlüğüne, diğer illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne,
Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer
ilçelerde Malmüdürlüğüne,
başvurmaları gerekir.
Dilekçe ekinde verilecek belgeler şunlardır:
Özürlü hizmet erbabı için;
Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için;
Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,
Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge.
Özürlü serbest meslek erbabı için;
Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için;
Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,
Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,
Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge.

Basit usulde vergilendirilen özürlüler için;
Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

4. MALİYE BAKANLIĞINCA YAPILACAK İŞLEMLER
Sakatlı indiriminden yararlanmak amacıyla verilen dilekçe üzerine sırasıyla aşağıdaki
işlemler yapılır:
Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlükleri, Defterdarlık Gelir Müdürlükleri,
Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri kendilerine başvuran
özürlülerin kişisel bilgilerini, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları
Hakkındaki Yönetmeliğin6 eki rapor formuna yazarlar ve bu formları bir
yazıya ekleyerek, özürlüleri yetkili sağlık kurulundan en yakınına sevk
ederler.
Yetkili sağlık kuruluşunca verilecek raporlar ilgili müdürlüklerce Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında oluşturulan Merkez Sağlık Kuruluna
gönderilir.
Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu, sağlık kuruluşları tarafından
düzenlenen raporları inceleyerek, başvuru sahibinin çalışma gücünün ne
kadarını kaybettiğine karar verir.
Sakatlık dereceleri belli olanlara ilişkin raporlar, ücretlilerde işverenine,
diğerlerinde kendilerine verilmek üzere ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya
Defterdarlığa gönderilir.
Sakatlık derecelerine veya raporlarda yer almayan bulgular gibi sebeplere dayanan itiraz
ve şikâyet mahiyetindeki başvurular da ilgili müdürlüklere yapılır ve yukarıda açıklandığı şekilde
işlem görür.

[2] Cevap 2 :

Bekar olan ve ikinci derece (aylık 280 YTL4) sakatlık indiriminden faydalanmakta olan bir ücretlinin 2008 yılı asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.
2008 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (562,50x12=) : 6.750,00 YTL
Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı : % 50
- Mükellefin kendisi için % 50

Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (6.750,00x% 50=) : 3.375,00 YTL
Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı ( 3.375,00 x% 15=) : 506,25 YTL'dir.

Bu ücretlinin ocak ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
- 2008 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti : 562,50 YTL
- 2008 yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı : 478,13 YTL
- İkinci Derece Sakatlık İndirimi : 280,00 YTL

- Sakatlık İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahı : 198,13 YTL
- 2008 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 29,72 YTL
- 2008 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek A.G.İ. Tutarı : : 42,19 YTL
- 2008 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi : 0,00 YTL

- 2008 yılı Ocak Ayında yararlanılacak A.G.İ. Tutarı : 29,72 YTL'dir.

Bu ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken sakatlık indirimi de mahsup edilecek, sakatlık indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si olan (506,25/12=) 42,19 YTL mahsup edilecektir. Ancak mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacağından yalnızca 29,72 YTL'lik kısmı ücretliye ödenecek ve (42,19-29,72=) 12,47 YTL asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir.

Buna göre, işveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 29.72 YTL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktır. Diğer bir ifadeyle ücretlinin net eline geçen tutar sakatlık indirimi tutarı ile birlikte 445,03 YTL iken 474,75 YTL olmaktadır.

Cevap 3 :
Cevap 2'de bulabilirsiniz.

Cevap 4 : Cevap 1'de bulabilirsiniz.

1- Sakatlık İndirim Kılavuzu
2- Alıntıdır
 
Üst