resim

Sanayi Siciline Kayıt Yaptırma Zorunluluğu

Üyelik
11 Haz 2005
Mesajlar
65
SAYGIDEĞER ÜSTADLARIM

SORUM ŞU: İSMMMO' NUN İNTERNET SİTESİNDE "EN AZ 1 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN SANAYİ İŞLETMELERİNE SANAYİ SİCİLİNE KAYIT YAPTIRMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR." ŞEKLİNDE BİR DUYURU OKUDUM
-SANAYİ SİCİLİNE KAYIT OLMAK İÇİN NELER GEREKLİ İSTANBULDA BUNUN İÇİN NERELERE BAŞVURMAM GEREKİYOR. DETAYLI BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.
__________________________________
SAYGILARIMLA
ALİ ERDEM


Not: Bu yazının başlığı admin tarafindan forum kurallarına uygun olmadığı için düzeltilmiştir.Lütfen Forum Kuralları'nı okuyunuz.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Bayk' Alıntı:
Firmanın bulunduğu ilin sanayi odasına başvurmalısınız...
Sayın Bayk,


Kayıt için, işletmenin bulunduğu İlin Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaat edilecektir.

İstanbul için, Sirkeci'deki Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaat edilecektir.

Daha sonra kapasite raporu almak için işletmenin bulunduğu İlin Sanayi Odasına müracaat edilecektir.

Saygılar.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
42
Değerli Meslektaşlar,

Bu gereksiz uygulamanın hadlerinin yükseltilmesi için hazırlanan İSMMMO ve TÜRMOB raporu doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ümidi ile Sn. Ergül'ün affına sığınarak bir düzeltme yapmak istiyorum.

Sanayi siciline kayıt için Sn. Ergül'ün verdiği adres doğrudur. Kuruma verilecek form da Sansic A (Sanayi Sicil Beyannamesi) ve buna mukabil Sansic B (Yıllık İşletme Cetveli) dir. (Gayri Maddi Hak kullanılıyorsa Sansic C formu da verilecektir.)

Sanayi Sicil Beyannamesi için;
http://www.sanayi.gov.tr/download/sansicA.zip

Yıllık İşletme Cetveli için;
http://www.sanayi.gov.tr/download/sansicB.zip

Ancak, sanayi siciline kayıt olmak "Sanayi Sicil Belgesi" ne haiz olunduğu anlamına gelmeyeceğinden bahisle, Sanayi Bakanlığı tarafından bilgi mahiyetinde sunulan metni aktarmak istiyorum;

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?
6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden aldıkları belgedir.

SANAYİ SİCİL BELGESİ NASIL ALINIR?
Aşağıda belirtilen belgeler ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir.

1- Sanayi Sicil Beyannamesi
Sansic A ve Sansic C formlarından oluşmaktadır.Sansic C formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-how, Patent) kullanan işletmeler tarafından doldurulacaktır.
2- Yıllık İşletme Cetveli
Sansic B formu olarak adlandırılmıştır. En son bitmiş yıla ait bilgiler doldurulacaktır.
3- Kapasite Raporu (İTO tarafından verilecektir.)
Türkiye Ticaret, Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince (TOBB) tasdikli, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibari ile sona ermemiş olan kapasite raporunun TOBB ve tanzim eden oda onaylı nüshası veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca (TESK) tasdikli işyeri durum belgesi (kapasite raporu) nin konfederasyon veya faaliyette bulunduğu ilin Esnaf ve Sanatkarlar Derneklerince tasdikli örneği.
Tasdik edilmiş kapasite raporu fotokopileri üzerindeki tasdik tarihi, altı aydan eski olmayacaktır.
Kapasite raporu olmayan resmi sektör sanayi işletmeleri yıllık tüketilen madde miktarları, makine tesisat listesi ve yıllık üretim kapasite miktarlarını ihtiva eden, kurumlarınca onaylı liste göndereceklerdir.
4- Ticaret Sicil Gazetesi
İşletmenin kuruluşuna ve ünvan değişikliği yapılmış ise değişikliğe havi Ticaret Sicil Gazetesi(veya Esnaf Sanatkarlar Sicil Gazetesi) nin fotokopisi.
5-Kira Sözleşmesi
Makine tesisatının kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya fotokopisi.

SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?
- İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.(KDV ödemezler.)
- Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifnamesinden öderler.(%20 civarında ucuz elektrik kullanırlar.)
- Finansman, giderlerinin tamamını kurumlar vergisi matrahından düşebilirler.
- Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.

SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Vize işlemleri için sanayi sicil belgesinin aslı ve yıllık işletme cetveli ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir.

Vize işlemleri iki yılda bir yapılır.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
179
Ynt: Sanayi Siciline Kayıt Yaptırma Zorunluluğu

sanayi işletmeleri derken, sanayi sitesinde faaliyet gösteren 2.sınıf defter tutan marangoz, demirci de dahil mi? bu tür işletmeler esnaf odasına kayıtlı zaten.
 
Üst