Sebze Meyve Halindeki Komisyoncuların Kestiği Ft.KDV'si?

Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
43
Merhaba.
Sebze ve meyve halindeki komisyoncuların firmamıza kestiği fatura ;
örnek
Mal bedeli : 33,50
Hal Rusumu : 1,00
KDV : --
Yekun : 34,50


şeklinde bize gelmekte.Bu fatura kayıtlara alınırken KDV ayrılmalımıdır?Yoksa bu işi yapanlar KDV den muafmıdır?

Teşekkürler..
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
KDV Kanununa ekli I sayılı listenin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir.

14- 24.6.1995 tarih ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamülleri hariç) teslimleri. denilerek % 1 oranında KDV'ye tabi olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, KDV'nin indirim konusu yapılabilmesi için KDV'nin faturalarda ayrıca belirtilmesi gerektiği KDV Kanununun 29. maddesinde belirtilmiştir. Fakat, Danıştayın bazı kararlarında KDV'nin faturada ayrıca belirtilmemiş olsa da eğer, o teslimde KDV olduğu bir şekilde belirtilmişse ( Dahil yazılması veya oran yazılması vb. gibi ) söz konusu KDV'nin indirim konusu yapılmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, toptancı hallerinden alınan faturaların KDV bölümlerinde eğer KDV olmadığı anlamına gelen "-" gibi işaretler konmadan "dahil" yazılmışsa veya oran bölümünde "% 1" gibi KDV oranı belirtilmişse iç yüzde oranı ile KDV hesaplanarak indirim konusu yapılabilir. Aksi taktirde KDV'nin indirimi mümkün bulunmamaktadır.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Merhaba arkadaşlar,

Fatura ile verilen bilgiler karşılığında,
bu fatura sebze meyve komisyoncusunun, firmanıza komisyoncu sıfatıyla yaptığı bir teslim olup KDV'ne tabi değildir.

Komisyoncu sıfatıyla alım-satımına aracılık ettiği mal tutarı üzerinden aldığı komisyon bedeli %18 KDV'ne tabidir. Bu vergiyi de müstahsilden tahsil eder.

Selamlar...
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
91 seri nolu KDV genel tebliğinin ilgili bölümü aşağıdadır.

B- TOPTANCI HALLERİNDE FAALİYET GÖSTERENLER TARAFINDAN YAPILAN TESLİMLER

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 inci maddesinin, mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespiti konusunda Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2002/4480 sayılı Kararnameye ekli I sayılı listenin 14 üncü sırası ile “24.06.1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri” % 1 vergi oranı kapsamına alınmıştır.

Toptancı hallerinde faaliyet gösteren bazı mükellefler, kendi işletmelerine ait mallar ile toptancı hallerindeki diğer işletmelerden satın aldıkları malları toptancı halleri dışındaki ünitelerinde satışa sunabilmektedir.

Toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerin, hallerden temin ettikleri taze sebze ve meyveleri hal dışındaki ünitelerinde satmaları halinde de Kararname hükümlerine göre işlem yapılacak ve bu ünitelerden gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan teslimlerde %1, diğer teslimlerde ise % 8 katma değer vergisi oranı uygulanacaktır.


Örnekte mal bedeli denildiğine göre KDV'ye tabi bir işlem olarak düşünüyorum
 
Üst