zirve

Senet Alacağının Tahsili

Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
367
Merhaba,

07/02/2005 tarihi itibarıyle -eşit oranda pay sahipli- üç ortaklı bir adi ortaklık açılışı yapıldı. (Ortaklardan ikisi emek , diğeri ise 8.500 YTL nakit sermaye koydu.) Nakit sermaye koyan ortak 31/03/2005 tarihi itibarıyle ortaklıktan ayrıldı. Ayrılan ortağın elinde 30/09/2005-31/10/2005 tarihlerinde ödenmek üzere iki ayrı alacak senedi var. (Diğer iki ortak tarafından imzalanmış)

Ellerinde noter onaylı bir adi ortaklık sözleşmesi yok....
VD kayıtları (işe başlama-ort.terk) ve iki senet var.....

1.) Ayrılan ortak, alacağını tahsil için nasıl bir yol izlemeli?
- Senedin tahsilinde izlenecek yollar- Dikkat edilmesi gereken süreler ve avukata intikal etmeden önce başka nelere dikkat etmelidir?

2.) Ortaklardan biri emekli, diğerinin kendi adına -ikamet ettiği-evi var, ve ortaklık adına alınan tesis makina vs. var... - bunların bir kısım borcu hala alacaklı ortak tarafından ödenmekte-- Kredi Kartlı-

Alacaklı ortağın -manevi mağduriyeti- de düşünülerek yorum yapılmasını rica ediyorum.....

Saygılarımla,
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
Sn. Arslan;

Alacaklı olan ve ayrılan ortak alacağına karşılık zaten senet almış ya. Yapılacak iş bu senetleri tahsil yoluna gitmek olacaktır. (Benim atladığım başka bir şey mi var acaba)

Sözünü ettiğiniz adi ortaklıkta paylar 1/3 er oranında eşit midir acaba? Bu durumda 1 ortak ayrılıyorsa adi ortaklık da sona erecektir. Envanterde yer alan mevcutlar nakde çevrilecek ve her bir ortağa payları oranında dağıtılacaktır. Yine ortaklığa ait borç ve alacaklar da her bir ortağın payları oranında dağıtılacak artısı eksisi de ona göre değerlendirilecektir.

Her ne kadar ortaklığa ait bir sözleşme yoksa da vergi dairesi kayıtları da belge niteliğindedir. Bu kayıtlar da ihtilaflı durumlarda dayanak teşkil edebilir. Ayrıca kredi kartı ile yapılan ödemeler de bir belge niteliğindedir. Bunlar da ortaklığa ait borç ve alacak taksiminde değerlendirilir.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
367
Onursal TAŞTAN' Alıntı:
Sn. Arslan;

Alacaklı olan ve ayrılan ortak alacağına karşılık zaten senet almış ya. Yapılacak iş bu senetleri tahsil yoluna gitmek olacaktır. (Benim atladığım başka bir şey mi var acaba)...........................

Sayın Taştan, yorumunuz için teşekkür ederim.

Elbette yapılacak şey, bu senetleri tahsil yoluna gitmek olacak da..... bizi düşündüren, borçluların ödeme imkanı olmadığı ve -senetler Nisan/2005 de alınmış, karşılığında çekle takas edileceği sözde söylenmesine rağmen- yerine getirilmemesinden mağduriyetimizin artması....
Ve bankaya tahsil için verileceği sürenin tespiti konusunda kararsızız.... (Bu konuda uygulamam yok)
Borçlulara, senet vadesi geldiğinde ulaşılamazsa......

Elbette benim de düşündüğüm ve uygulayacağım bir yol var.
Tüm bunları düşünmek sizce yersiz mi?
Ya da bu sizin değil avukatın işi deyin. tüm samimiyetinizle.... Gelecek her öneri benim için önemli...

İçinde bulunulan durum kadar gelecek öneriler, gerçekten önemli...... Siz olsanız ne yapardınız?
Böyle durumlarda birbirimize destek olmalıyız...Sizlerin önerilerinize ihtiyacım var gerçekten....


Saygılarımla,
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Arslan,

Vergi mevzuatı açısından;

1-KDV kanununu ile ilgili 25 sıra numaralı tebliğin C bölümünü,
2-GVK.nun Mük.80.maddesinin 4.bendi ile sondan ikinci fıkrasını dikkate alarak hareket ediniz.Verdiğiniz örnekteki rakama ve döneme göre sanıyorum bu hususlarda yapacağınız ilave bir işlem yok.

Müşterinizin adi ortaklıktan ayrıldığı tarih itibariyle işletme hesabı özeti/Gelir Tabloso-Bilançosunu tanzim ettirip bir örneğini saklayınız (ayrılma 31.3.2005 tarihinde olduğuna göre zaten işletme hesabı özeti/Gelir tablosu geçici vergi için çıkartılmış durumdadır).Zira ayrılan ortağın vereceği Yıllık Gelir Vergisi beyanı için gerekecek.

Alacağın tahsiline gelince;

Senetleri tahsile verebilir ya da elden tahsil edebilirsiniz.Tahsile bankaya verirseniz günü geldiğinde banka tahsil eder ödenmezse ve gereken talimatı verirseniz noter kanalıyla protesto çeker ve müşterinize iade eder.Bundan sonrasını bir avukata yönlendirirseniz yerinde olur.Zira İcra marifetiyle önce ilamsız takip yapılır eğer borçlular borcum yoktur diye İcra Müdürlüğü'ne süresinde itiraz ederlerse Mahkemede alacak davası açılması lazım.(Tabi bunları asaleten alacaklıda yapabilir ancak işi zordur avukat yardımı olmadan zorlanır)

Bu aşamada vergi mevzuatı ile ilgili saydığım hükümlere göre problem yoksa alacaklının, borçlular "vergi mevzuatı açısından başımı derde sokar" korkusuyla hareket etmesine gerek yoktur.Malesef ülkemizde "herkesin bir suçu vardır" mantığı ile borcunu ödemeye yanaşmayan borçlular tarafından sık kullanılan bir yolda maliyeye şikayet ederim tehdididir.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
367
Sayın Ekici,

Çok teşekkür ederim.

Gerekli hatırlatmalarınızdan;
1.) KDV GT.25'e göre hisse devri yapılmadı. Fatura kesilmedi. Diğer iki ortağa, senetlerin vadesine kadar, tüm mal-makine-tesis vs. kullanım hakkı tanındı. Bu nokta biraz karışıklık yaratıyor ama...
2.) GVK.Mük.80/4 e göre 2005 yılı istisna tutarı 13.000YTL....

BK'na göre; boş kağıda atılan bir imzanın bile hüküm ifade ettiğini biliyorum. Son durak, hukuki yol olacak gözüküyor...

Tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

(Bu arada birşey daha sormak isterim size.... KDV GT.25 e göre 2005/ 1.dönem GGV ve Mart/2005 ve sonrası dönemlere KDV Düzeltme Beyanlarını şimdiden vermek- vermemekle hangi sonuçlarla karşılaşırız? )
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Arslan;

Hisse devri için KDV açısından zaten bir işlem yapmayacaksınız, faturada düzenlenmeyecek.Zira adi ortaklık sona ermiyor.Sadece ayrılan ortak için ayrılma tarihinden itibaren bir ay içinde işi terk bildirimi (Buradaki ortaklığı ile ilgili Gelir Vergisi Mükellefiyeti için) verilecek.(VUK:Md.168)Bir aydan sonrada olsa bildirmekte yarar var uygulanacak ceza 352/II-4.Md. ye Göre II.Derece Usulsüzlük.2005/1.dönem geçici vergi beyannamesi verilmemişse geçde olsa verilecek.Süresinden sonra verilen beyannameler için uygulanacak müeyyideleri ve 371 talebi gibi hakların hangi hallerde kullanılabileceğini (matrah ve vergi beyanı bulunup bulunmamasına göre) biliyorsunuz.

Ancak ortaklıktan ayrılma bir belgeye dayandırılmamış ve diğer ortaklar "ayrılmadı" derlerse vergi dairesi açısından ispat sorunu ortaya çıkabilir.Bu ispatlandıktan sonra Mart/2005 den sonraki döneme ait KDV, Muhtasar beyannamelerle ilgili sorumluluk diğer (kalan) ortaklara ait olacaktır.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
367
Merhaba,

Sayın Ekici,
Özür dilerim, KDV 25 GT.ilgili bölümü yanlış yorumlamışım. Evet, Ortaklık diğer iki ortak tarafından devam ediyor. Sadece bir ortak ayrıldı, onunla ilgili terk işlemleri yapılıp, VD tarafından tutanağa bağlandı. İlgili dönem GGV ve KDV beyanları süresi içinde verildi ve gerekli ödemeleri yapıldı tarafımızdan... (kalan tek beyan, 2006 da verilecek olan Yıllık GV beyanımız)

Saygılarımla,
 

Benzer konular

Üst