Serb. Muhasebecimin. Kdv. Bey. Hatalı Düz. Dolayı Kanuni Sorumluluğu Nedir?

Üyelik
13 Nis 2009
Mesajlar
3
2006/şubat ayında bir inceleme sonucu gelen yazı ile ;

17/04/2006 da muhasebecimiz 2004-2006/2 arası dönemlere ait (26 adet) Kdv düzeltme beyannamesi verdi.

--V.D yanlış düzenlediniz diyor ve yazı yazıyor.

21/06/2006 da Yanlış hatalı doldurulduğu için tekrar o güne düzeltme bey veriliyor.(28 adet)

11,5 ay sonra 08/05/2007 te V.D tekrar eksiklik bildiriyor.23/05 /07 de ben karşılıksız çekten cezaevine giriyorum.Ben çıkana kadar muhasebeci yine beni oyalıyor.Ben 18 ay sonra Aralık 2008 de çıkana kadar bir şey yapmıyor.Ama ücretini tıkır tıkır şirket müdüründen alıyor.

SonraV.D sinin eksiklik yazısına (eksiklik hep KDV beyannamelerinin hatalı doldurulmasından kaynaklanıyor)11/01/09 da rica minnet cevap veriyor.Bu sefer hep yanlış olduğu için bu tarih itibariyle 53 adet KDV bey düzeltiliyor.

Maalesef yine yanlış yine 27/01/09 da 53 adet yine düzeltilerek veriliyor.

Tekrar 5/02/2009 da nihai düzeltilerek tekrar veriliyor.

Sonuçta olay şu:Her devreden kdv hep hatalı olmuş.Bu yüzden V.D düzelt diyor sadece.Bizim muhasebecide düzeltiyor.Ben götürüyorum.tekrar yanlış .Tekrar düzeltiyor.Tekrar götürüyorum tekrar yanlış deniyor.Başından itibaren bu böyle devam etti hep.En sonunda 9000 Tl diye umduğum devreden KDV den meğer alacağım yokmuş tam tersi 790 TL borçlu çıktık.Her düzeltme içinde KDV bey başına 17 TL D.V si çıkmış galiba.Evimize V.dairesinden 4 zarf ve üzerinden anlaşıldığı üzere 100 ün üzerinde ödeme emri var ben zarfı açmaya korkuyorum
Bunu peşini bırakmayacağım.bütün ödediğim cezaları geri almak istiyorum.Bu arada kesinlikle benden özür dilemek falan yok tam tersi sizin yüzünüzden vaktimiz harcıyoruz diyor.Bu konularla ilgili bugüne kadar da işi takip etmek için veya evrak vermek için V.D sine gitmemiştir.Hep ben bizzat gittim. Uygar olduğum için ya sabır diyorum.Yoksa tam dayaklık adam.

..Benim sorum :Ben bana zarar veren muhasebeciye kanuni olarak yaptırımım nedir.? Bu şahsı ayrıca nereye şikayet etmeliyim ki aklı başına gelsin.?

Lütfen bir cevap istiyorum.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Serb.muhasebecimin .Kdv.Bey.Hatalı Düz.Dolayı kanuni sorumluluğu nedir?

Sayın Şafak bey,

BEYANNAMELERİNİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI VE SORUMLULUKLARI

Mükelleflerin beyannameleri, kendilerine 3568 sayılı kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen hizmetleri bir bütün olarak fiilen veren meslek mensupları tarafından imzalanacaktır.

Beyanname imzalayan meslek mensuplarının imzaladıkları beyannamelerle ilgili olarak herhangi bir rapor yazmalarına gerek bulunmamaktadır. Meslek mensupları, mükellef tarafından kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile Genel Muhasebe kurallarına uygun ve doğru olarak yasal süresi içinde kanuni defterlere kaydedilmesinden ve mali tablolara aktarılmasından sorumludur.

Meslek mensupları, bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden de sorumlu olacaklardır. miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya iş hacmiyle mütenasip olmayan belgeler ile ticari örf veya teamüle uygun olmayan belgeler meslek mensuplarının sorumluluğu kapsamındadır. Böyle bir belgenin varlığı halinde, meslek mensupları bunun doğruluğunun tesbitini mükelleften isteyebilirler. Mükellefin bir tesbitte bulunmaması veya bu konuda meslek mensubunun ikna olmaması halinde, keyfiyet, meslek mensubunca, beyanname verme süresi sonuna kadar ilgili Vergi dairesine yazılı olarak bildirilecektir. Bu bildirimle birlikte meslek mensubunun söz konusu belgelere ait sorumluluğu ortadan kalkacaktır.

Sorumluluğunu tesbitinde, yukarıda belirtilen sorumlulukla bağlantılı olarak ortaya çıkan vergi zayanının varlığı yeterli olacaktır. Örneğin sehven dahi olsa yevmiye defterinde yer alan bir toplamı yanlış aktararak veya bir yevmiye işlemini yanlış hasaba kaydederek vergi ziyaına sebebiyet veren meslek mensubu ziyaa uğratılan bu vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerce ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin kanuni defterlere ve defterlerdeki bilgilerin mali tablolara uygunluğunun yanısıra beyannamelere eklenen temel mali tablolarda yer alan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre belirlenen Dönem Kar/zararı'nın doğruluğundan da sorumludurlar. Meslek mensuplarının sorumlulukları kapsamına giren yukarıda belirtilen işlemlerden dolayı bu vergi ziyaı ortaya çıktığı takdirde beyannameyi imzalayan meslek mensubu, ziyaa uğratılan vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu'nun 346 ncı maddesinde bir mükellefi veya vergi sorumlusunu kaçakçılık yapmaya azmettirme fiilleri için mükellefe veya sorumluya uygulanacak cezanın aynen uygulanacağı, aynı kanunun 347 nci maddesinde ise kaçakçılık olduğunu bildiği bir fiilin işlenip tamamlanmasını fiili ile kolaylaştıranlara bundan ayrı bir menfaat gözetmediği takdirde bu fiiller için kanunde belirlenen cezaların dörtte birinin kesileceği hüküm altına alınmıştır. Yukarıda belirtilen sorumluluklar, mükellefin beyannamesini imzalayan meslek mensubu için de geçerli bulunmaktadır.

Beyanname ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflere ait muhasebeye ilişkin işlemlerin ruhsatlı meslek mensuplarınca yerine getirilmesi durumunda, söz konusu meslek mensuplarıda yaptıkları işlerden bu Tebliğle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sorumludurlar. Bu sorumluluk, ayrıca tasdiki yapan yeminli mali müşavirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İlgili tebliğ
http://www.alomaliye.com/3568_gen_teb_4.htm
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Serb.muhasebecimin .Kdv.Bey.Hatalı Düz.Dolayı kanuni sorumluluğu nedir?

Şafak Erman siz ruhsatlı bir sm/smmm ile çalıştığınızdan eminmisiniz?
 
Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
266
Konum
İZMİR
Ynt: Serb. Muhasebecimin. Kdv. Bey. Hatalı Düz. Dolayı Kanuni Sorumluluğu Nedir?

"Bizim muhasebecide düzeltiyor.Ben götürüyorum.tekrar yanlış .Tekrar düzeltiyor.Tekrar götürüyorum tekrar yanlış deniyor"

Neden siz beyannameleri elden Vergi Dairesine götürüyorsunuz?
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Ynt: Serb. Muhasebecimin. Kdv. Bey. Hatalı Düz. Dolayı Kanuni Sorumluluğu Nedir?

V.Dairesi inceleme sonucu düzeltmek üzere göndermiş olduğu yazıda düzeltilecek miktar ve devreden kdv tutarlarını belirttiği şekilde düzenleme yapıldı ise bir sorun çıkmaması gerekir ancak eksik bilgi ve eksik evrakdan dolayı düzenleme yapıldı ise sorun vardır demektir. İlgili muhasebecinizin belgeli yani ruhsatlı bir meslek mensubu olduğuna dikkat ediniz.
 
C

C.Gerçek

Ziyaretçi
Ynt: Serb. Muhasebecimin. Kdv. Bey. Hatalı Düz. Dolayı Kanuni Sorumluluğu Nedir?

Varsa ilinizdeki muhasebe odasına giderek derdinizi anlatın. Yönetim gereğini yapacaktır.
 
Üst