Serbest Meslek Kazancında İstisna

Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
1
Şahıs olarak, film, belgesel ve dizi alanlarında, dublaj ve altyazı çevirileri yapmakta olan bir kişi için 193. Sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. maddesindeki istisnadan yararlanmak için kültür bakanlığından istisna yazısı alınmıştır. uygulayan varsa bilgi rica edeceğim. 1-Serbest meslek defteri tasdik edeceğim. 2-geliri ne olursa olsun istisna kapsamında olduğundan , gelir vergisi beyannamesi vermeyeceğim . 3- S.Meslek makbuzu kesip sadece +KDV ile % 17 oranında(GVK.94/2a) tevkifat uygulanacak.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Serbest Meslek Kazancında İstisna

224 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de açıklandığı üzere, mutat meslek olarak yapılsa dahi, münhasıran Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesinde belirtilen türden faaliyette bulunulması ve eserlerin sadece aynı Kanunun 94. maddesinde belirtilen kişi ve kurumlara teslim edilmesi şartına bağlı olarak istenilmesi halinde, defter tasdik ettirilmeyecek ve tutulmayacak ve belge düzenlenmeyecektir. Buna göre, defter tutma ve belge düzenleme yükümlülüğü gerektiren başka bir serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlardan 18. maddede sayılan türden faaliyette bulunanlar ile münhasıran 18. maddede sayılan türden faaliyette bulunmakla birlikte 94. madde gereğince vergi tevkifatı yapmak zorunda olanların dışındakilere mal ve hizmet teslimi olanlar, bu faaliyetlerini mutat meslek olarak icra etmeleri halinde, hasılatları 4369 sayılı Kanunun 7. maddesinde belirtilen istisna tutarına ulaşıncaya kadar defter tasdik ettirmeyecek ve belge düzenlemeyeceklerdir. İstisna tutarının yıl içinde aşılması halinde ise takip eden ayın başından itibaren defter tutma ve belge düzenleme zorunluluğu başlayacaktır.
 
Üst