Sermaye Taahhütü

Üyelik
6 Ağu 2008
Mesajlar
59
Ortak başına düşen 10.000 ytl sermayenin nakit olarak şirkete parça parça ödenerek taahhütün kapatılması tevsik zorunluluğuna aykırımıdır?
 
Üyelik
27 Şub 2008
Mesajlar
9
Ynt: sermaye taahhütü

Selamlar...
Genel olarak sermaye taahütleri tevsik kapsamı dışında mıdır ?

Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı

Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meklek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları tahsilat ve ödemeleri girmektedir.

Sermaye taahüdü yukarıda bahsi geçen ticari işlemlerden sayılmakta mıdır?

"Limited şirketlerde ortaklıktan çıkarma işleminden önce ilgili ortağa, noter aracılığı ile 15 günden aşağı olmamak üzere tayin edilecek sürelerle iki kez ödeme yapmadığı takdirde ortaklıktan çıkarılacağının ihtar edilmesi gerekir (TTK Md. 529/II). Bu 15 günlük sürenin başlangıcı ihtarın ortağa ulaştığı gündür.
Bu ihtarlara rağmen, sermaye borcunu yerine getirmeyen ortak, ortaklar kurulunun esas sermayenin en az yarısından fazlasını temsil eden çoğunluğunun alacağı kararla şirketten çıkarılabilir.
TTK?nın 407. maddesine göre, belirtilen tarihte sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen ortak, ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın mütemerrit duruma düşer ve temerrüt faizi ödemek zorunda kalır. " Gibi konularda ıspat aracı olması anlamında da bir zorunluluk var mıdır ?
 
Üst