Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ve fiili sevk tarihi?

Üyelik
16 Haz 2005
Mesajlar
26
Konum
İSTANBUL
HERKESE KOLAY GELSİN.....

SEVK İRSALİYESİNDE TANZİM TARİHİ İLE FİİLİ SEVK TARİHİ ARASINDA HER HANGİ BİR SÜRE SINIRLAMASI VARMIDIR?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
127
Konum
İSTANBUL
Merhaba

Böyle bir süre sınırı bildiğim kadarıyla yok. Ancak yine de siz malların sevk tarihi henüz belli değil ise; mallarınızı alıcı firmanın irsaliyesi ile teslim edebilirsiniz. Kişisel kanatimce de bunu 3. 3 aylık vergi dönemini ve mali yılı dikkate almanız gerekir.

Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ile sevk tarihi arasındaki gün farkının ay değişikliğine sebep olması halinde de (düzenlenme tarihi: 31.1.1997 sevk tarihi: 4.2.1997) buna bağlı fatura düzenlenme süresi, sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden itibaren azami 10 gündür.


Alıntı olan şu bölümünde yararlı olacağını düşünüyorum
Aynı tebliğ ile, sevk irsaliyelerine düzenleme tarihinin yanında ayrıca bir sevk tarihinin de yer alması mecburiyeti getirilmesi mükelleflerin,mal sevkiyatlarında sevkin gecikmesi gibi durumlarda irsaliye tanzim tarihi ile fiili sevk tarihi arasında farklılıklar olması nedeniyle denetimlerde cezaya maruz kalmalarını önlemek amaçlanmıştır.

Saygılarımla,

İyi Çalışmalar Dilerim
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
bildiğiniz gibi daha önceden irsaliyelerde sadece tek tarih bulunuyordu düzenleme tarihi . bu tarih aynı zaman sevk tarihi olarak algınıyordu.kimi zaman irsaliyenin düzenlendiği tarihten sonra sevk edildiği için ceza uygulanıyordu.ve fatura kesme süresi açısından tek tarih vardı buda sevk irsaliyesinin düzenlendiği tarihti tanzim tarihi ayrıca fiili sevk olarak algındığı için problem çıkmıyordu

fakat 253 nolu vuk genel tebliği ile , tanzim tarihi ile fiili sevk tarihi sevk irsaliyeleri üzerinde ayrı ayrı yer alacaktır ifadesi ile ayrı ayrı sevk ve tanzim tarihi düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

Maliye Bakanlığına intikal eden bir olayda da; “... satılan emtiaya ait faturaların merkezde bilgisayarla düzenleniyor olması şartıyla, satışı yapılan malların teslimi anında, fatura düzenlenmesi yerine her bir alıcı için malın teslimi anında yeni bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve teslim edilen mallara ilişkin faturanın ise merkezde bilgisayar aracılığı ile on gün içinde düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır...” şeklinde idari görüş bildirilmiştir


kdvde kdvyi doğuran olay mal teslimidir.mal teslimi sevk irsaliyesinin düzenlemesine bağlanması mümkün değildir.zira teslimi kvd kanunda şöyle açıklanmıştır.Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir


Danıştayın ; “satmak amacıyla kamyona yüklenen malın faturasının yükleme tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde düzenlenmesi gerekir” şeklinde kararlar verilmiştir

-
VUK’un 231. maddesinin 5 No.lu bent hükmünde, “fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” denilmek suretiyle uygulanacak müeyyide yönünden konuya açıklık getirilmiştir.
Söz konusu bent hükmüne göre, faturanın azami düzenlenme süresi, malın teslimi veya hizmetin yapılmasından itibaren 7 gündür.

Aynı konu ile ilgili olarak maliye Bakanlığına yansıyan bir olayda ise, Bakanlıkça; “Hem imal edilip, hem de montajı yapılarak inşa edilen çelik kurma binanın montajının tamamlanması ve bina teslimi ile hizmet ifa edilmiş olacağından, fatura binanın teslim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde düzenlenecektir.” şeklinde görüş bildirilmiştir


sonuç:faturan sevk irsaliyesinin düzenleme tarihinden itibaren değil malın teslim dolayısıyla fiili sevk tarihinden itibaren yedi gün içersinde düzenlenmesi gerekmektedir.

celal elibüyük
smmm-ist
 
Üyelik
16 Haz 2005
Mesajlar
26
Konum
İSTANBUL
CELAL BEY
FİİLİ SEVK TARİHİNDEN SONRA 7 GÜN İÇERİSİNDE FATURA EDİLECEĞİ KONUSUNDA PROBLEM YOK. CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. AMA ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM; İRSALİYE DÜZENLEME TARİHİ İLE FİİLİ SEVK TARİHİ ARASINDA SÜRE SINIRLAMASI VARMIDIR.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
yasal olarak zaman sınırlaması bulunmamaktadır.fakat yinede bu sürenin uzun tutulmaması gerekir diye düşünüyorum.


celal elibüyük
smmm-ist
 
Üst