resim

Sevk İrsaliyesinde Tarih ?

Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
34

Merhaba,

Mobilya satışı ile iştigal eden bir firma,kredi kartı ile yaptığı bir satışın ardından faturasını kesmiştir.Fakat alıcı malı bir ay sonra istemektedir.Fatura kredi kartı ile satış yapıldığı için o gün kesilmiştir.
Sevk irsaliyesine tarih nasıl atılacaktır.Düzenlenme tarihi ve sevk tarihi olarak ayrı ayrı yazılması gerekiyor fakat arada bazen 1 ay bazen daha fazla gün farkı bir sorun teşkil edermi?
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Kestiğiniz/keseceğniz fatura üzerine malın henüz teslim edilmediğini, ileride teslim edileceğini not düşmeniz lazım.
Malın tesliminde ise irsaliye üzerine aynı şekilde **/**/2005 tarihinde *** no'lu fatura ile satılan malın teslimi olduğunu yazmanız lazım.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
sayın..vergi usul kanun tebliği 173
c) Satılan mallara ilişkin faturaların malın tesliminden önce düzenlendiği ve malın daha sonra sevk edildiği durumlarda; faturayı düzenleyenler faturada malın daha sonra sevk edileceğini belirteceklerdir. Faturada bulunması gereken malın teslim tarihi ve irsaliye numarası ise malın tesliminden sonra alıcı ve satıcı kendilerinde kalan sevk irsaliyesinden faydalanarak faturaya şerh verecekler, fatura ve sevk irsaliyesi arasındaki uyumu sağlayacaklardır.

celal elibüyük
smmm-ist
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
34
Sayın Başkan;

Fatura konusunda haklısınız,sevk israliyesine .../.../2005 tarih ve .... sayılı fatura diye yazmayada tamam.Fakat diyelimki bugün bir müşteri geldi ve kredi kartı ile satış yaptık,faturasını hemen kestik.Müşteri ürünü 3 ay sonra istiyorum dediğinde 3 aysonra sevk irsaliyesine o günün tarihini attığımızda problem olmayacakmı.Yani maliye sormayacakmı fatura 3 ay önce kesilmiş siz malı 3 ay sonra gönderiyorsunuz diye.

Saygılar.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Sayın Analiz,
Arkadaşlarımızın yazdığı şekilde işlem yapacaksınız.

Faturanın Tarifi
Madde No 229
Kapsam
Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Fatura ile malın satıldığını ve müşterinin borçlandığı tutarı gösteriyoruz.


Faturanın Şekli
Madde No 230
5. (3239 sayılı Kanunun 19'uncu maddesiyle değişen bent) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,
(Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen
malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi
düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

İrsaliye ile ise malın teslimini gerçekleştiriyoruz.

173 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 19067
Resmi Gazete Tarihi 03/04/1986
c) Satılan mallara ilişkin faturaların malın tesliminden önce düzenlendiği ve malın daha sonra sevkedildiği durumlarda; faturayı düzenleyenler faturada malın daha sonra sevk edileceğini belirteceklerdir. Faturada bulunması gereken malın teslim tarihi ve irsaliye numarası ise malın tesliminden sonra alıcı ve satıcı kendilerinde kalan sevk irsaliyesinden faydalanarak faturaya şerh verecekler, fatura ve sevk irsaliyesi arasındaki uyumu sağlayacaklardır.

Bu tebliğe göre de işlemi gerçekleştireceğiz.
Kolay gelsin.... :D
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Analiz' Alıntı:
Sayın Başkan;

Fatura konusunda haklısınız,sevk israliyesine .../.../2005 tarih ve .... sayılı fatura diye yazmayada tamam.Fakat diyelimki bugün bir müşteri geldi ve kredi kartı ile satış yaptık,faturasını hemen kestik.Müşteri ürünü 3 ay sonra istiyorum dediğinde 3 aysonra sevk irsaliyesine o günün tarihini attığımızda problem olmayacakmı.Yani maliye sormayacakmı fatura 3 ay önce kesilmiş siz malı 3 ay sonra gönderiyorsunuz diye.

Saygılar.
Merhaba,

Sayın Elibüyük tereddüt oluşacağını farketmiş ve yasal dayanağını yukarıya almış. Sanırım yukarıdaki 173 no'lu tebliğin ilgili kısmı tereddütlerini gidermeye yeter.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Sayın atalay,
İrsaliyeli fatura burada konu edilen olayımızda, malın satış tarihi ile teslim edildiği tarihlerden dolayı kullanılamaz.
Ayrıca ilgili tebliğler ve açıklamaları aşağıdadır.

211 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 20989
Resmi Gazete Tarihi 12/09/1991
Kapsam
Bakanlığımıza yapılan başvurular gözönüne alınarak, mükelleflerin faaliyetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlamak ve uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257'nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bu Tebliğ ile; fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından "irsaliyeli fatura" adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esası getirilmektedir.
Sattıkları mallar dolayısıyla Vergi Usul Kanununun 231 nci maddesinin 5 numaralı bendinin mükelleflere tanıdığı, malın tesliminden itibaren faturanın on gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde, aşağıda sıralanan esaslara uygun olarak "irsaliyeli fatura" düzenleyebileceklerdir.

232 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 22132
Resmi Gazete Tarihi 05/12/1994
Mükellefler, faaliyetleriyle ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanısıra, bundan böyle fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı da kullanabileceklerdir
Satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıtıldığı hallerde, satıcı tarafından irsaliyeli fatura düzenlenebileceği gibi ayrı ayrı fatura ve sevk irsaliyesi de düzenlenebilecektir.

Kolay gelsin.... :D
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
615
Konum
istanbul
Analiz' Alıntı:
Sayın Başkan;

Fatura konusunda haklısınız,sevk israliyesine .../.../2005 tarih ve .... sayılı fatura diye yazmayada tamam.Fakat diyelimki bugün bir müşteri geldi ve kredi kartı ile satış yaptık,faturasını hemen kestik.Müşteri ürünü 3 ay sonra istiyorum dediğinde 3 aysonra sevk irsaliyesine o günün tarihini attığımızda problem olmayacakmı.Yani maliye sormayacakmı fatura 3 ay önce kesilmiş siz malı 3 ay sonra gönderiyorsunuz diye.

Saygılar.
sayın analiz

sevk irsaliyelerinde fiili sevk tarihi ile düzenleme tarihi vardır. siz yaptığın satışa veya anlaşmaya göre sevk irsaliyesi düzenler,üstünede düzenleme tarihini belirtir, 7 gün içinde faturalaştırırsınız.

ilgili emtia da deponuzda mı bekletirsiniz, mağazada mı bekletirsiniz orası ayrı konu. gönderdiğiniz anda da ilgili irsaliyeye fiili sevk tarihini yazıp nakliyeciye teslim edersiniz.

ama faturada sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihi esas alırsınız evraksal bazda. ilgili tebliğde ki şerh olayını da bazı vaki olabilecek sorulara karşı ihmal etmemek gerekir.

bence olayın böyle analizi böyle :D

saygıyla
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Erdem,

Arkadaşlarımızın yorumları yerindedir.Henüz sevki düşünülmeyen bir mal için sevk irsaliyesinin düzenlenip sevkiyat sırasında "fiili sevk tarihinin" yazılması pekde uygun gelmiyor bana.

Böyle düşünmemin nedeni "Fiili Sevk" tarihini ihdas eden 253 sıra numaralı VUK.tebliğinin ilgili A-2. bölümü oluşturuyor.

Buradan ben "fiili sevk tarihinin" sevkiyatın, sevk irsaliyesi düzenlendikten sonra yoğun sevkiyat nedeniyle aynı günde yapılamaması nedeniyle ihdas edildiğini anlıyorum.Yani örnekteki gibi bu sürenin 3 ay olarak düşünülmesi zordur kanaatindeyim.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
615
Konum
istanbul
selamlar

2 - Sevk irsaliyesinin düzenlenmesinden sonra emtianın sevk edilmesi :

Mükellefler tarafından Bakanlığımıza yapılan başvurularda, yoğun sevkiyat programları dolayısıyla sevk irsaliyelerinde yazılı emtiaların aynı gün sevk edilemediği ve sevk irsaliyelerinin düzenleme tarihi ile malın fiili sevk tarihi arasında farklılıklar olduğu ve bu nedenle de yapılan denetimler sonucu adlarına ceza kesildiği bildirilmektedir.

Sevk irsaliyelerinde Vergi Usul Kanununun 230 ve 231 inci maddelerinde yer alan bilgilerin bulunması zorunlu olduğundan, sevk irsaliyesinde düzenlenme tarihinin mutlaka bulunması gerekmektedir.

Bu Genel Tebliğ ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 ve 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, sevk irsaliyelerinde tanzim tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması uygun görülmüştür.

Buna göre, tanzim tarihi ile fiili sevk tarihi sevk irsaliyeleri üzerinde ayrı ayrı yer alacaktır. Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı kaydedilecek, herhangi birine yer verilmeksizin düzenlenen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılarak özel usulsüzlük cezası kesilecek ve bu tespitler işyeri kapatma cezasının uygulanmasında dikkate alınacaktır.

Sevk irsaliyesinin merkezde bilgisayarla düzenlenmesi ve düzenleme tarihinden sonra emtianın sevk edilecek olması halinde, fiili sevk tarihi bu belge üzerine elle yazılabilecektir. Ayrıca, bu Genel Tebliğin yayımı tarihinden önce bastırılan veya tasdik ettirilen sevk irsaliyelerenini mevcutları tükenene kadar fiili sevk tarihinin elle yazılmak suretiyle kullanılması mümkün bulunmaktadır.
Sayın Ekici hocam

bakanlık bahsettiğiniz genelgede görüleceği üzere yoğunluk gerekçesiyle bu kararı almış. tamam

peki bu düzenleme sonucunda ben satıcı olarak malı sonra teslim edebilir miyim. evet edebilirim.

malum olduğu üzere kanun ve cezalarda kanunilik esastır. burada bu düzenlemenin üstünde bir süre kısıtlaması varsa lütfen bunu paylaşalım.
bu benim acizane mevzuattan anladığım. değerli yönlendirmelerinizi bizden eksik etmeyiniz.

fiili durum olarak da müsaadenizle şu örneği verelim. şimdi ben marangozum. malzemeciye bir süre borcum birikti. ve sonra sonra elime yüklü bir miktarda çek geçti. ve bunu malzemeciye verdim. ve borcumdan artan yüklü miktarada malzeme almaya karar verdim. şimdi ben malı ihtiyacım olduğu zaman alıcam deponda dursun .sonra kısım kısım ya da toplu olarak alırım diyemezmiyim :roll:

saygıyla
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Erdem,

Elbette satın aldığınız malı parça parça ve istediğiniz tarihlerde teslim alırsınız.Bakın bu örneğiniz çok güzel, parti-parti ve hatta abartalım bunu 2 yılda 20 seferde gönder dediniz. :)

Arkadaşlar ne önermişti.Fatura düzenlenecek sevk irsaliyesi mal sevkedilirken düzenlenip fatura tarih ve numarası şerh düşülecek.Yani yirmi defa mal gelecek size ve 20 adet sevk irsaliyesi düzenlenecek ve hepsinede bu şerh düşülecek.
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
Peki Değerli Arkadaşlar;

Sizlere 10 puanlık bir uzmanlık sorusu...

V.U.K.nun 231/5. maddesi şöyle diyor;

5. (3239 sayılı Kanunun 20'nci maddesiyle değişen bent) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî (5035 Sayılı Kanunun 48/1-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) yedi gün(*) içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Yine yukarıda da belirtilen VUK 173/C-c. tebliği de şöyle diyor;

c) Satılan mallara ilişkin faturaların malın tesliminden önce düzenlendiği ve malın daha sonra sevkedildiği durumlarda; faturayı düzenleyenler faturada malın daha sonra sevk edileceğini belirteceklerdir. Faturada bulunması gereken malın teslim tarihi ve irsaliye numarası ise malın tesliminden sonra alıcı ve satıcı kendilerinde kalan sevk irsaliyesinden faydalanarak faturaya şerh verecekler, fatura ve sevk irsaliyesi arasındaki uyumu sağlayacaklardır.

Bir yandan kanun maddesi; fatura düzenleme şartını mal teslimi veya hizmet ifasının yerine getirilme şartına bağlıyor ve malın teslimi veya hizmetin ifasından itibaren 7 gün içinde fatura düzenlenmesi zorunludur diyor.

Öte yandan sözü geçen tebliğde de sanki böyle bir kanun yokmuşçasına faturayı malın teslimi veya hizmetin ifasından önce de düzenleyebilirsiniz deniyor.

Şimdi hangisine göre işlem yapalım? Kanuna göre mi, tebliğe göre mi?

Ne dersiniz?
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
615
Konum
istanbul
Ekici Hocam' Alıntı:
.....................Fatura düzenlenecek sevk irsaliyesi mal sevkedilirken düzenlenip fatura tarih ve numarası şerh düşülecek......
Sayın Ekici Hocam

2 sene gitmeye gerek yok. şimdi faturayı ağustosta düzenledik ve 2 ay sonra yani ekimde malı teslim ederken irsaliye düzenledik. peki 1 ay sonra yani eylülde değerli meslektaşlarınız ve sevgili maliyeciler kontrole geldiğinde "hani bu faturada irsaliye no tarih kardeşim dese" ne cevap verebiliriz.

buna karşılık irsaliyeyi düzenleme tarihini belirterek faturaya yazsak daha sıhhatli olmaz mı? bakın verdiğiniz tebliğde ne deniyor .tekrar ilgili kısmı alıntı yapıyorum

........Sevk irsaliyesinin merkezde bilgisayarla düzenlenmesi ve düzenleme tarihinden sonra emtianın sevk edilecek olması halinde, fiili sevk tarihi bu belge üzerine elle yazılabilecektir.
benim eldeki bulgularla düşüncem şimdilik bu. ihmal ettiğim başka noktalar varsa, ve bunlar hatırlatılırsa ne mutlu bizlere :D

en derin saygılarımla hocam..Onursal TAŞTAN' Alıntı:
Peki Değerli Arkadaşlar;

Sizlere 10 puanlık bir uzmanlık sorusu...
..............................................................
Sayın Taştan

uzmanlık sorusunun 10 puanı 1 puanı olur mu. adı üstünde uzman işte. :D

şimdi bahsettiğiniz kanun maddesi faturanın nizamı, usulu hakkında. yani anladığım kadarıyla kanun koyucu faturayı bu şekilde, en geç bu sürede demiş. önceye dair bir durum var mı? yok

şimdi ilgili kanun kitabında bir yaprak geri gidelim

Faturanın Tarifi
Madde 229 - Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.
ne diyor satılan emtia diyor. teslim edilen değil.

dolayısıyla burda bence tezat yoktur.

yani ben kanun diyorum Sayın Taştan :Dsaygıyla
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
"Sayın Taştan

uzmanlık sorusunun 10 puanı 1 puanı olur mu. adı üstünde uzman işte."

" şimdi bahsettiğiniz kanun maddesi faturanın nizamı, usulu hakkında. yani anladığım kadarıyla kanun koyucu faturayı bu şekilde, en geç bu sürede demiş. önceye dair bir durum var mı? yok "

Var Sn. herdem var. Sözü geçen kanun maddesini pek dikkatli incelemediniz anlaşılan. Tekrar aktarıyorum.

VUK 231/5. md.

5. (3239 sayılı Kanunun 20'nci maddesiyle değişen bent) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî (5035 Sayılı Kanunun 48/1-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) yedi gün(*) içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

kanunda vurguladığım kısım sizce ne anlama geliyor?
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
615
Konum
istanbul
Onursal TAŞTAN' Alıntı:
".......................... en geç bu sürede demiş. önceye dair bir durum var mı? yok "

Var Sn. herdem var. Sözü geçen kanun maddesini pek dikkatli incelemediniz anlaşılan...................Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî (5035 Sayılı Kanunun 48/1-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) yedi gün(*) içinde düzenlenir. ..........................................

kanunda vurguladığım kısım sizce ne anlama geliyor?
azami: En büyük, en yüksek, en çok, maksimum. (T.D.K. web sayfası)


Sayın Taştan


vurguladığınız kısım bana verilen maktu ve muayyen(kesin,sabit ve belirli)sürenin başlangıcını ifade ediyor.

şimdi siz bir adama bir şeyin yerini tarif ederken ilerde geride veya sağda solda diye ifade edersiniz.süre noktasında da bunu önce ve sonrası diye ifade edebiliriz değil mi.

örnekleyelim. bundan sonra (sonra) sol çizgi, (önce) sağ çizgi olarak anılacaktır. :D

bir adam, genişliği 20 mt. olan bir odanın sağdan 15. mt duruyor.bu insana siz sol sınıra gelmesi için ne dersiniz. 5 adım sola.

peki bu kişinin bulunduğu yer sağa bitişik mi. değil. öncesi var.

şimdi de örneği pratiğe uygulayalım.kanun koyucu ne demiş malın tesliminden itibaren 7 gün.

yani bu fatura kesilecek. ne zaman kesilecek en geç 7 günlük süre.

iyide hangi tarihten itibaren bu sınıra hangi tarihten itibaren saymaya başlayacağız. teslimden itibaren.

örnek-2 birisinin size borcu var.1 ay oldu, bir şey yok. 2 ay oldu bir şey yok.3 ay oldu aynı tas aynı hamam.

tepeniz attı adama bugün bulup dediniz sana 1 hafta süre. ondan sonrasına karışmam. ne zamandan itibaren 1 hafta bu sözü sarfettiğinizden itibare, bugünden itibaren 1 hafta.

peki bu ödemenin başlangıcı bu gün mü. değil o azami 1 haftalık sürenin miladı bugün. ama evveli var değil mi

Sayın Taştan

size borçsuz günler diliyorum
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Erdem,

Kod:
2 sene gitmeye gerek yok. şimdi faturayı ağustosta düzenledik ve 2 ay sonra yani ekimde malı teslim ederken irsaliye düzenledik. peki 1 ay sonra yani eylülde değerli meslektaşlarınız ve sevgili maliyeciler kontrole geldiğinde "hani bu faturada irsaliye no tarih kardeşim dese" ne cevap verebiliriz.
Sorunuzun cevabı Sayın Taştan'ın kısaca Kanunamı tebliğemi uyacağız açısından yaklaşırken alıntıladığı aşağıdaki mevzuatta var;"Fatura ve sevk irsaliyesi arasında uyum alıcı ve satıcı tarafından elle yazılarak sağlanacak"

Kod:
VUK 173/C-c. tebliği de şöyle diyor; 

c) Satılan mallara ilişkin faturaların malın tesliminden önce düzenlendiği ve malın daha sonra sevkedildiği durumlarda; faturayı düzenleyenler faturada malın daha sonra sevk edileceğini belirteceklerdir. Faturada bulunması gereken malın teslim tarihi ve irsaliye numarası ise malın tesliminden sonra alıcı ve satıcı kendilerinde kalan sevk irsaliyesinden faydalanarak faturaya şerh verecekler, fatura ve sevk irsaliyesi arasındaki uyumu sağlayacaklardır.
Yani mal satıldığında fatura düzenlenecek ve fatura üzerine malın ileride sevk edileceği şerhi düşülecek.Mal sevk edildiğinde irsaliye düzenlenecek irsaliye üzerine evvelce kesilen faturanın tarih ve numarası işlenecek,evvelce kesilen faturanın satcıda kalan suretine satıcı, alıcıya verilen suretine alıcı irsaliyenin tarih ve numarasını "elle" işleyecek.

Madem uzadı (bence yararıda oluyor) bir örnekle devam edelim.

Sizn verdiğiniz "güzel" örnekteki gibi bu ay 100 birim mal aldınız ama sonra istediğimde gönder dediniz.Gelecek ay 50 biriminin 2 ay sonrada kalan 50 biriminin gönderilmesini istediniz.Bu işlemde eğer baştan malı satın aldığınızda 100 birim mal için sevk irsaliyesi düzenlenirse 50'şer 50'şer sevk yapılamaz.Zira sevk irsaliyesi malla birlikte araçta bulundurulacak ve taşınan mallara uygun düzenlenmiş olacak.

Sayın Taştan,

Sayın Erdem'e katılıyorum kanunla tebliğ arasında "Fatura düzenleme" konusunda bir tezat yoktur.Olsa bile buna "tezat" denemez zira bakanlık aynı kanunla verilen yatkiye dayanarak (VUK.Mük.257.Md.) mükellefleri bağlayan bir mevzuatla "tebliğ"le yeni bir düzenleme yapmıştır diye düşüneceğiz.

Hatta bu maddeye göre Maliye Baknlığı bırakın fatura düzenleme tarihini değiştirmeyi fatura yerine bir başka belgeyi ihdas etme yetkisine bile sahiptir.Ve bunu yapmıştırda örneğin "Dekont","Sigorta Gider Komisyon Belgesi" gibi.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
615
Konum
istanbul
Sayın Ekici Hocam

tesadüf mü tevafuk mu aynı dakikaya düşmüş yazılar :D

Bu işlemde eğer baştan malı satın aldığınızda 100 birim mal için sevk irsaliyesi düzenlenirse 50'şer 50'şer sevk yapılamaz.Zira sevk irsaliyesi malla birlikte araçta bulundurulacak ve taşınan mallara uygun düzenlenmiş olacak.
burada mallar kısım kısım olduğunda dikkat çektiğiniz sıkıntı doğabilir. ama miktar boş bırakılıp taslimat anında ya da önceki yazılanın üstünü çizip paraflayarak yapılamaz mı? yapılabilir. yapılıyor.

kısa hatırlatma- bizim derdimiz "piyasalar da yıllardır bu yapılıyor .bu böyle kardeşim- den ziyade mevzuat ve akadamik yaklaşımla oluru var mı yok mu. bunun tespitini yapabilmektir.

yalnız ft'ya şerh olayınına unutmamak gerektiğini de önceden belirtmiştik.

benim acizane düşüncem 86 yılına ait 173 sıra nolu tebliği değilde 97 yılına ait sizin hatırlattığınız 253 sıra nolu tebliği uygulamak daha doğru olabilir kanaatindeyim.

burada da eski yeni tebliğden derken, son düzenleme nedir. onu kastediyorum. maliye gibi yıllar sonra değil hemen açıklama yapıyorum ki yanlış anlaşılmasın :D

Sayın Ekici Hocam

gerçekten faydalı oluyor. değerli tecrübenizi ve bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkürü borç bilirim.

saygıyla
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Erdem,

Süregelince mecbur kaldım mazur görün.Bana "hocam" diye hitap etmeseniz.Hoşuma gitmediğinden değil bu sıfatı hakedecek bir kariyerim yok ondan.Yinede teşekkür ederim.

Kod:
kısa hatırlatma- bizim derdimiz "piyasalar da yıllardır bu yapılıyor .bu böyle kardeşim- den ziyade mevzuat ve akadamik yaklaşımla oluru var mı yok mu. bunun tespitini yapabilmektir.
Elbette.Dahası, uygulama birliği-kolaylığını, daha kolay hesap verilebilir iş ve kayıt düzenini fikir alışverişi ile sağlamak.Amacımız bunlar.

Devam edelim.

Kod:
burada mallar kısım kısım olduğunda dikkat çektiğiniz sıkıntı doğabilir. ama miktar boş bırakılıp taslimat anında ya da önceki yazılanın üstünü çizip paraflayarak yapılamaz mı? yapılabilir. yapılıyor.
Sayın Erdem, burada "sevk irsaliyesinin" nasıl bir belge olduğunun asıl ve yan fonksiyonlarının neler olduğunun hatırlanmasında yarar var.

Kısaca sevk irsaliyesi "Malın kimliği-pasaportudur".İhdas edilişinin asıl amacı kayıtdışı işlemleri denetlemek üzere yapılan yoğun ve yaygın denetimlerde mal sevkiyatının izlenmesi ve bu izlemenin etkisiyle her mükellefçe düzenlenmesinin sağlanması bu yollarla da asıl belge fatura/fatura yerine geçen belgelerin düzenlenmesinin sağlanmasıdır.Külfeti yanında ek bir faydasıda malın alıcıya ya da sevkiyatı yapana teslimine dair bir tutanal özelliği taşımasıdır.Bunları elbette biliyorsunuz.

Yine bildiğiniz gibi sevk irsaliyesini ilk zamanlar malı taşıyan ya da taşıttıran düzenlemek zorunda iken bu yumuşatıldı malı alıcı da taşısa veya taşıttırsa satıcı düzenleyebilir şeklinde.

Gelmek istediğim nokta sevk irsaliyesi adı üstünde malın sevkine karar verildiğinde/sevkine başlandığında lazım bir belge.Önceden satın almalarda özelliklede sevk tarihi kararlaştırılmamışsa fatura düzenlerken sevk irsaliyesi düzenlenmesini yukarıda açtığınız bakış açısından da uygun göremiyorum.Zira sevke kadar sevk şeklide değişebilir sevkedecekte irsaliyeyi düzenlemesi gerekende ve hatta hiç sevkedilmeyip satıştanda vazgeçilebir.Tabi bunlarada çare var.Ve Önerinize "Kesinlikle olmaz" da demiyorum.Kim ne diyecek? dediğiniz gibi üzerinde düzeltmelerde yaparsınız hatta kısım kısım teslimlerde ilk kestiğiniz irsaliyeyi ilk parti teslimde kullandığınız için ikinci parti için ilave bir tane daha düzenlersiniz.Yeterki fatura ile irtibatlandırın.

Zira-mevzuata dönersek sevk irsaliyesi düzenlenmişse bu irsaliye içeriği malların şu kadar sürede sevki zorunludur diye bir hüküm yoktur.Bu süre çeşitli nedenlerle uzayabilir.

Kısaca normal şartlarda daha kolay daha pratik ve daha uygun yol malın sevkine karar verildiğinde/başlandığında sevk irsaliyesi düzenlenmesidir diye düşünüyorum.Tabi bu durum işletmelerin özel durumlarına göre değişebilir.
 
Üst