resim

sevk irsaliyesine sevk saati yazmak zorunluymuş?

Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
9
maliye nakliye sırasında veya incelemeler sırasında irsaliyelerin üzerinde sevk tarihin yanında sevk saatinide görmezse 125 YTL ceza yazıyormuş
bundan haberi olan varmı ben kanun, tüzük, yönetmelik vb... yanınlarda bunu bulamadım. açıklamalı bilgisi olan varmı?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
122
Konum
SAMSUN
hgatal' Alıntı:
maliye nakliye sırasında veya incelemeler sırasında irsaliyelerin üzerinde sevk tarihin yanında sevk saatinide görmezse 125 YTL ceza yazıyormuş
bundan haberi olan varmı ben kanun, tüzük, yönetmelik vb... yanınlarda bunu bulamadım. açıklamalı bilgisi olan varmı?
Olayı farklı bir boyutta değerlendirmek gerekirse; Kapıdan kapıya mal teslimlerinde yani aynı cadde, sokak üzerinde irsaliye düzenleniyorsa düzenleme saatini de yazmak makul görülebilir. Ancak İzmir'den İstanbul'a yada Anadolu'nun muhtelif yerlerine mal sevkiyatında düzenleme saatinin de olmasını istemek bahillik, cahillik hatta mantıksızlık olarak düşünebiliriz. Malın yola çıkış tarihi belli olan bir irsaliyede güzergah üzerindeki bir denetimde afaki tarih sorunu varsa bunda saatin yazılı olmasının kanaatimce hiç bir önemi yok. Yazmaması da çok önem arzetmez. Günün herhangi bir saatinde yola çıkılmış olabilir. Bu sadece gidilen mevki ve zamanı tespite yarayacak diye düşünülüyorsa bu durumda yolda verilen mola, trafik durumu gibi bilgiler için de sevk irsaliyesinde bölüm açılması gerekir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
27
V.U.K 211 sayılı genel tebliğine göre Sevk Saati " İrsaliyeli Faturada" yer
alması gerekli bir bilgidir.Yazılmadığı taktirde irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılır.
 

XP

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
12
SEVK İRSALİYESİ HK.

Arkadaşlar Merhaba;
Sevk irsaliyesi ,emtianın sevki sırasında fatura bulunsun yada bulunmasın mal hareketlerinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir.Sevk irsaliyesinin malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının,teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması halinde veye taşıttırılması halindealıcının sevk irsaliyesi düzenlemesi veya taşıtta bulunması şarttır.
Sevk irsaliyesi hk.fiyat ve bedel hk. bilgiler hariç olmak üzere VUK 230-231. madde hükümleri uygulanır.Bu hükme göre sevk irsaliyesinde yukarıda söü edilen maddede yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.Ayrıca sevk irsaliyesinde 253 numaralı VUK genel tebliğine istinaden tanzim tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması mecburiyeti getirilmiştir.
*****16/01/1997tarihli B.07.0.GEL.0.29/2922-230-834/1867nolu Sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler konulu gelirler genel müd.nün genelgesine bakınız.*****
******Ayrıca 26/05/1997tarih ve b.07.0.gel.0.29/2922-230-857/21589 sayılı sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması mecburiyetinin olup olmadığı konulu genelge***********
Sanırım bütün bunlara rağmen herhangi bir uyuşmazlık halinde kanun maddesinde sevk saatinin bulunmasının şekil şartlarından sayılmadığından ceza kesilmeside veya irsaliyenin hiç düzenlenmemiş sayılması kanuna aykırıdır.ve bununla ilgili danıştay kararlarıda vardır.
İYİ ÇALIŞMALAR
[/b]
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
14
sevk irsaliyesi

C- SEVK İRSALİYESİNDE CEZA UYGULAMASI

253 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde(8), tanzim tarihi ile fiili sevk tarihinin aynı gün olması halinde, bu tarihlerin sevk irsaliyesine ayrı ayrı kaydedileceği, bu tarihlerden herhangi birisine yer verilmemesi durumunda düzenlenen sevk irsaliyesinin hiç düzenlenmemiş sayılacağı ve özel usulsüzlük cezası kesileceği duyurulmuştu.

Sevk irsaliyelerinde, tanzim tarihi ile fiili sevk tarihinden herhangi birisinin bulunmaması halinde, irsaliyenin hiç düzenlenmemiş sayılarak “özel usulsüzlük cezası” uygulanacağı yolunda Vergi Usul Kanununda herhangi bir hüküm yer almadığından bahisle yargı organlarında açılan davalar idare aleyhine sonuçlanmaktadır. Bu nedenle, müstakar hale gelmiş yargı kararları dikkate alınarak, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren sevk irsaliyelerinde tanzim tarihi veya fiili sevk tarihinden herhangi birisinin bulunmadığının tespiti halinde özel usulsüzlük cezası yerine Vergi Usul Kanununun 352/II-7 nci maddesine göre “ikinci derece usulsüzlük” cezası kesilmesi uygun görülmüştür.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
223
parce-que (paskö) rumuzlu forumdaşa! yani çünkü demek.fransızca biliyorsanız ve mesajlaşmak isterseniz bana mesaj atın bu sayfayı sadece muhasebede kullanırız,ayrı bir sayfada fransızcamızı geliştirebiliriz. je vous ame.merci-bien.teşekkürler.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
304
Sayın Hgata,

İrsaliyeli faturalar haricinde SAAT yazılacağını o memur hangi dayanağa göre söylüyor ve ceza yazıyor ? Tebliğ, Genelge vs.... Numarasını versinde bizde öğrenelim.İRSALİYELİ FATURADA TAMAM SAAT YAZILIR.AMA.........
 

Benzer konular

Üst