Seyahat Acentelerinde Vergi, Resim, Harç İstisna Belgesi Ne İşe Yarar?

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK [email protected] [email protected]

02.01.2004 tarih ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5035 sayılı kanun ile 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na eklenen ek 2'nci maddesinde ve aynı kanunun ile 492 sayılı Harçlar Kanunu'na eklenen ek 1'inci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerin harçlardan, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların da damga vergisinden müstesna tutulacağı hükme bağlanmıştır. Anılan kanun hükümlerinde; bu maddelerin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği ifade edilmiştir.
...
Tamamı
 

Benzer konular

Üst