zirve

SGK Yönünden işyerinin aynı il içinde başka bir adrese taşınması

Üyelik
20 Kas 2009
Mesajlar
186
Arkadaşlar kolay gelsin aynı il içinde bulunan işyerimizi başka bir adrese naklettiğimiz zaman yapmamız gerekenler nedir. Eskiden açılış kapanış yapıyorduk. Sigorta işleri yenetmeliğinde baktım
İşyerinin nakli, devri, intikali
MADDE 33 ? (1) Sigortalı çalıştırılan bir işyerinin;
(2) İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde işyeri bildirgesi verilmez. Ancak, nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durum, işverence eski ve yeni üniteye bir yazı ile bildirilir. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak işverene işyeri sicil numarasını bildirir. Eski ünitede bulunan işyeri dosyasındaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örneği yeni ünitedeki dosyasına konulur.

Buraya kadar tamam işciler için aynı yönetmelikte Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü MADDE 11
ç) İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde yeni işyeri numarası üzerinden yapılan sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında,
diyor bu ne demek anlayan varmı veya yapan arkadaşlar nasıl yapıyor şimdiden teşekkürler
 
Üst