Sigorta Acentalarına Gelen Tevkifatlı Faturalar..

Üyelik
11 Eki 2005
Mesajlar
40
sigorta acentalarına tevkifatlı fatura kesilebilir mi? kesen firma mı kdv sini ödeyecek? yoksa %18 kdvli mi kesilmesi gerekir?
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Ynt: Sigorta Acentalarına Gelen Tevkifatlı Faturalar..

Sigorta acenta tipi nedir?
Yapılan/alınan iş/hizmet nedir?

Konuyu ayrıntılı açıklayabilir misiniz?
 
Üyelik
11 Eki 2005
Mesajlar
40
Ynt: Sigorta Acentalarına Gelen Tevkifatlı Faturalar..

A Sınıfı. Alınan hizmet: servis hizmeti.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Ynt: Sigorta Acentalarına Gelen Tevkifatlı Faturalar..

Merhaba,

Yemek servis hizmeti olarak düzenlenen tevkifatlı faturaya karşılık tevkif edilen KDV'ni 2 nolu KDV beyanı ile beyan edip ödemeniz gerekecektir.
Kendi kayıtlarınızda ise ödemiş olduğunuz KDV'ni gider olarak kayda alacaksınız.
 
Üyelik
29 Eyl 2006
Mesajlar
355
Ynt: Sigorta Acentalarına Gelen Tevkifatlı Faturalar..

TEVKİFAT YAPACAK KURULUŞLAR KİMLERDİR?
Aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar, birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere yine aşağıda belirtilecek işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutacaklardır.
TABLO 1
- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar ve özel finans kurumları,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
B- TEVKİFATA TABİ HİZMETLER NELERDİR?
Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların aşağıda belirtilen işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları gerekecektir.
TABLO 2
- Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
- Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
- Özel güvenlik hizmetleri,
- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
- Her türlü yemek servisi,
- Danışmanlık ve denetim hizmetleri,
Tevkifat kapsamına giren bu işlemlerin tamamı ?hizmet? mahiyetindedir. Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 2. maddesinde (4) tanımı verilen ?teslim? mahiyetindeki işlemler bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamına girmemektedir.
Bu nedenle yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların, tevkifat kapsamına giren hizmetlerde kullanılacak olanlar da dahil olmak üzere piyasadan yapacakları her türlü mal alımında tevkifat uygulanmayacaktır.
Ancak, kapsama giren hizmetleri ifa edenlerin bu amaçla kullandıkları mal, madde ve malzemelere ait tutarlar hizmet bedelinden düşülmeyecek, tevkifat, kullanılan malzemelere ait tutarlar da dahil olmak üzere toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanacaktır.
 
Üyelik
11 Eki 2005
Mesajlar
40
Ynt: Sigorta Acentalarına Gelen Tevkifatlı Faturalar..

teşekkür ederim yanıtlarınız için fakat sigoprta acentalarında kdv mükellefiyeti yoktur.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Ynt: Sigorta Acentalarına Gelen Tevkifatlı Faturalar..

Sayın melike,

86 nolu tebliğle tevkifat yapması gereken kurum ve kuruluşlar sayılmış, bunlar içersinde KDV mükellefleri diye bir ayrım yapılmamıştır.
Buna göre KDV mükellefiyeti olmayan A tipi sigorta acentesinin almış olduğu yemek servis hizmetine ait KDV'nin tevkifata tabi olması gerekir.

86 ve ilgili diğer tebliğlerde, KDV mükelleflerine yapılan teslim ve hizmetler olarak özellikle belirtilmişse KDV tevkifatı yapılmayacağı açıktır.
 
Üst