zirve

Sigorta Primine Esas Kazançlar

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ahmet Şerif

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren sigorta primine tabi tutulacak ve tutulmayacak kazançlarda bazı değişiklikler oldu.
Bağ-kur ve emekli sandığı mensuplarından daha ziyade SSK?lı olarak çalışanların prime tabi kazançları tartışma konusu olmaktadır.

Prime tabi tutulacak kazançlar 5510 sayılı Kanununa göre SSK sigortalılarının (4/1-a) prime esas kazançlarının hesabında;
1) Hak edilen ücretlerin,
2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemeler ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,
3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
Brüt toplamı esas alınacaktır.
Sigorta primine esas kazancın tespitinde, çalışma karşılığı alınan ücret, fazla mesai ücreti, tatil günlerinde yapılan çalışmalar karşılığı yapılan ödemeler ücret olarak değerlendirilirken, prim, ikramiye, şirketlerde ödenen huzur hakları, makam tazminatı, nakit ödenen yol paraları gibi ödemeler ücret niteliğinde değerlendirilmemektedir.
Hak edilen ücretler hak edildiği aylarda prime tabi tutulacaktır, tavanı aşan kısım sonraki aylarda sigorta primine esas tutulmayacaktır. Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit ödemeler ise tavanı aşmışsa ödemenin yapıldığı ayı takip eden iki ay süre ile daha prime tabi tutulacaktır.
...
Tamamı
 
Üst