Sigorta Şirketlerinde Devreden Kdv

Üyelik
14 Eyl 2006
Mesajlar
1
öncelikler hepinize kolay gelsin
kdv den muaf olmayan yani aracılık işleride yapan sigorta şirketlerinde yıl geçtikçe büyüyen devreden kdv yi devletten aide ala bilirmiyiz yada indirim yapa bilirmiyiz bununla ilgili bir kanun falan varmı acaba cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
saygılarımla Hüseyin URAY
 
Üyelik
18 Tem 2006
Mesajlar
627
Konum
istanbul
bankalar ve sigorta şirketleri KDV mükellefiyeti tesis ettirmezler.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu , banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemleri (burada kastedilen sigorta şirketlerinin sigortacılık işlemleridir) Katma Değer Vergisinden muaf tutmaktadır (Katma Değer Vergisi Kanunu, m.17/4e). Bu hükmün birinci bölümü sigorta şirketlerinin sigortacılık işlemleri karşılığında aldıkları primleri, acentelerle ilgili ikinci bölümü ise acentelerin aracılık hizmeti karşılığında aldıkları komisyonları Katma Değer vergisinden muaf tutmaktadır.
 
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
560
Ek bir ilave yapmak istiyorum konunun daha iyi anlaşılması için.
Yapılan açıklamalara katılmakla birlikte şu hususuda açıkmakta fayda var.

Sigorta Şirketlerinin Murakabesi hakkında 7397 sayılı Kanunun 26. maddesine göre istihsal organlarına verilecek komisyonların azamı nispetleri ile prim tahsil ve ödeme şekillerini tespit eden Ticaret Bakanlığı’nın 21.11.1960 gün ve 4/18899 sayılı Tebliği’nde, sigorta şirketlerinin istihsal organları, bizzat rejistro tutarak poliçe tanzim eden (A) sigorta acenteleri ile bunun dışında kalan (B) yani diğer acenteler ve prodüktörler olarak tasnif edilmiş bulunmaktadır.

Bu acentelerden (A) acenteleri poliçe tanzimine yetkilidir. (B) sigorta acenteleri ise poliçe tanzimine yetkili olmayıp rolleri sigortalı ile şirket arasında aracılık yapmaktan ibarettir. Bu durumda
(A) sigorta acenteleri banka sigorta muameleleri vergi mükellefi ve kdv den istisnadır.,
(B) acenteleri ise banka ve sigorta muameleri vergi mükellefi değil,ama kdv ye tabidir..

Devreden KDV kısmına gelirsek..

3065 sayılı KDV Kanununun 29/2 maddesinde ise; (5035 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen fıkra; Geçerlilik: 01.01.2004, Yürürlük: 02.01.2004) Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51 'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir.
Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir.
Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir" denilmektedir.

vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetleriniz olmadığından.Mahsup ve iade den yararlanamazsınız.Yanlızca işletmenizi kapattığınızda devreden kdv yi gider hesaplarına atabilirsiniz...
 
Üst